Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactosuria nedir?

galactosuria : n. İdrarla galaktoz çıkarılması hali (gebelerde).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradylogia : n. Akli bozukluktan ileri gelen konuşma yavaşlığı.


cephaline : n. biochem. Emetinin takriben iki misli kuvvetinde olan ve ipeacacuanha'dan çıkarılan bir alkaloid (C15H22O2).


cirsenchysis : n. Variköz venleri, onları sertleştirici ilaç eriyiği zerk ederek tedavi yöntemi.


decoloration : n. Renk atma, solma, normal renk yokluğu, dekolorasyon.


diapedesis : n. Kan hücrelerinin damar çeperlerinden dokulara sızması.


disparity : n. Eşitsizlik, uygunsuzluk, farklılık.


encephalopathy : n. Beyin hasatlığı.


galactagogue : a. & n. 1. Süt getirici; 2. Süt ifrazını çoğaltan ilaç (faktör).


gastrocele : n. mide fıtığı, gastrosel


hepatalgia : n. Karaciğer ağrısı, hepatalji.


lycanthropy : n. Hastanın kendini kurt zannederek kurt gibi hareket etmesi deliliği.


lymphokinesis : n. Yarımdairesel kanallardaki endolenf hareketi.


mountain sickness : n. Deniz seviyesinden çok yüksek olan yerlerde, atmosferdeki okisjen yoğunluğunun azalmasına bağlı olarak meydana gelen taşikardi de dispne.


oscheo- : pref. See: osche-.


parallergin : n. Parallerji'ye sebep olan allerjen.


peripheral, peripheric : a. Dış yüzeye ve kenara ait periferal, periferik, çevresel.


phagocytin : n. Nötrofil lökositler tarafından salgılanan bakterilrei öldürücü bir madde, fagositin.


phenobarbitone : n. Uzun etkili ve antikonvülsan etkisi olan bir barbiturat.


phorocyte : n. Bağ dokusu hücresi.


phytochemistry : n. Bitki organizmasında seyreden biokimyasal olayları oknu alan bilim adlı, ibtki kimyası.