Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactosuria nedir?

galactosuria : n. İdrarla galaktoz çıkarılması hali (gebelerde).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caecorectostomy : n. Gaecum ile rectum arasında yapılan anastomoz.


choroid : n. Gözün damar tabakasının arka parçası, koriyoid.


distillation : n. Bir sıvıyı önce buhar haline getirmek ve sonra soğutarak yeniden sıvı haline getirerek temizlemek.


elliptocytosis : n. Alyuvarların oval şekilde olduğu anemi.


embryotoxon : n. Kornea kenarının konjenital donukluğu.


hyoepiglottidean : a. Hiyoid kemiği ve epitlota ait.


hypengyophobia : n. Sorumluluktan aşırı korkma, sorumluluk korkusu.


hyperpepsinemia : n. Kanda aşırı miktarda pepsin bulunuş.


kakke : n. Beriberi, bu hastalık için japonların kullandığı terim.


liposarcoma : Yağ elementleri ihtiva eden sarkom.


lochiorrhea : n. Aşırı miktarda loşi ifrazı.


lymphangiology : n. Lenf cihazları sisteminin anatomisi, lenfanjiyoloji.


macrocheiria : n.Büyük ellilik, ellerin aşırı büyüklüğü, makrokiri.


mesometrium : n. Geniş bağ, mezometr, ligamentum latum.


omentum : n. (pl. omenta). Karındaki barsakları örten zar, epiplon, omentum.


orbicular : a. Dairesel, dairevi, orbicularis.


organology : n. Organik oluşumu tanımlayan bilim, bitki ve hayvan organlarının bilimsel incelenmesi, organoloji.


rejection : n. 1. Aktarılan doku parçası veya organın alıcı vücudu tarafından kabul edilmemesi, aktarılan gref'in reddedilemsi; 2. Bazı hayvanlarda görülen annenin yavrusu ile ilgilenmemesi hali.


ruga : n (pl. rugae). Kırışık, kırışıklık, kıvrım.


sense : n. His, duygu, duyu, sensus.