Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

galactosuria nedir?

galactosuria : n. İdrarla galaktoz çıkarılması hali (gebelerde).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bouton : n. 1. Yumru veya kabacık şeklinde oluşum, yumru şekli gösteren şişlik; 2. Çıban.


condylus : n. (pl. condyli): See: Condyle.


coronaritis : n. koroner arterlerin iltihabı.


epiplopexy : n. Omentum'un kollateral dolaşım oluşturmak amacıyla karın duvarı veya komşu organlara dikişle tesbit edilmesi.


equation : n. Eşitlik.


esthesiomania : n. His e idrak bozukluklarının eşlik ettiği akıl hastalığı.


frustration : n. Herhangi bir arzuyu tatmin edememenin veya gayret gösterdiği halde amaca ulaşamamanın sebep olduğu ruhsalg erilim hali.


pphrenogastric : a. Diafragma ve mide ile ilgili.


hearing : n. İşitme (kabiliyeti).


metamer : n. Homolog bir seirnin parçalarından biri.


palatal : a. Damağa ait.


pancreatism : n. Pankreas faaliyeti.


parametrium : n. Uterus çevresnideki hücreli doku, parametriyum.


periacinous : a. Acinus çevresinde bulunan, akinusu saran.


periphrenitis : n. diyafram ve ona bağlı yapıların iltihabı, perifrenit.


phot(o)- : pref. Işık, ışıkla ilgili.


planum : n. (pl. plana). Düzlem.


plate : n. 1. Yassılaştırılmış çıkıntı (kemik); 2. İğreti diş takımı.


posteroinferior : n. Arka-alt kısımda.


potomania : n. Alkollü içkilere aşırı düşkünlük, içkilere karşı aşırı istek ve içme eğilimi gösterme, potomani.