Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

galactostasis nedir?

galactostasis : n. 1. süt salgısının kesilmesi, sütün akmaması; 2. Anormal süt toplanması (birikmesi).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burimamide : n. Antistaminik bir madde.


cataleptoid : n. See: Cataleptiform.


characteristic : n. & a. 1. Özellik, hususiyet; 2. Kendine veya cinsine has, tipik, karakteristik.


creosote : n. biochem. Odun katranından çıkarılan sarı renkli çok kırıcı yağ, kreozot.


demise : n. Ölüm, vefat.


diploe : n. Kafatası satıhları arasındaki süngere benzer madde, kafa kemiklerinin iki laminası arasındaki süngersi doku.


disperse : v. Dağılmak, ayrılmak, çözülmek.


endocardial : a. Endokarda veya kalbin iç kısmına ait.


endosmotic : a. Endozmoz'lai lgili.


febris : n. See: Fever.


gliosome : n. Nevrogli hücrelerinde görülen tanecik.


haunch : n. Kalça


hydrothermic : a. Suyun hararet etkilerine bağlı, hidroteriik.


iliococcygeal : a. İleum ile coccyx'e ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


leukocytoma : n. Tümörsü lökosit kitlesi


metamorphology : n. Şekil değiştirme ilmi, metamorfoloji.


oestrogen : n. Ovarium follikül hormonu olan oestradiol ile, bunun türevi olan oestrone'a ve benzer etkideki sentetik bileşiklere verilen ortak ad.


orthopedia : n. See: Orthopedics.


osteoarticular : a. Kemik ve eklemlere ait.


osetospongioma : n. Süngersi kemik tümörü.