Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

galactostasis nedir?

galactostasis : n. 1. süt salgısının kesilmesi, sütün akmaması; 2. Anormal süt toplanması (birikmesi).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

busulphan : n. Kronik myeloid lösemide kullanılan sitostatik bir ilaç.


cataphoric : a. 1. Cataphora ile ilgili; 2. Cataphoresis ile ilgili.


conization : n. Bistüri veya koter kullanılarak cervix uteri'den koni şeklinde bir bölümün kesilip çıkarılması.


cricoid : a. Halka gibi, halkası, krikoid.


divulsion : n. 1. Çekip ayırma, koparıp çıkarma; 2. Darlık gösteren bir kanalı buji v.s. ile zorlayarak genişletme.


extraventricular : a. Ventrikül dışında.


fracture : n. Kırık, fraktür.


impact : n. & v. 1. Ani çarpışma, hızla vuruşma; 2. Sıkıştırmak, hareketine main olacak şekilde bastırmak.


industrial therapy : n. Hastaların, yeniden iş hayatına dönebilmeleri için gerekli alıştırmalarının yapıldığı hastane organizasyonu.


lienopancreatic : a. Dalakla pankreasa ait.


lienunculus : n. 1. Çıkarılmış dalak dokusu kitlesi; 2. Ek dalak, lien accessorius.


lipochrome : n. Çeşitli hayvansal dokularda ve tabii yağlarda bulunan sarı renkte bir pigment, lipokrom (Yağ dokusuna sarı rengi bu pigment vermektedir).


lymphadenoma : n. See: Lymphoma.


microbrachius : n. Kolları normale oranla çok küçük olan fetüs.


omphalotripsy : n. Göbek kordonunun ezilmek suretiyle ayrılması.


osteomiosis : n. Kemiğin ayrılıpd ağılması.


pancreatogenous : a. Pankreastan kaynaklanan, pankreatojen.


papilla : n. (pl. papillae). 1. Kabarcık; 2. Dil üzerinde bulunan kabarcık gibi şeylerden biri; 3. Mukoza uzantısı; 4. Memecik, papilla.


periclasis : n. Ezilme sonucu meydana gelmiş, ufak parçalardan ibaret kırık, ezilmiş kırık.


phenacetin(e) : n. biochem. Ateş düşürmek veya ağrıları kesmek için kullanılan beyaz billuri bileşim, fenasetin.