Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

galactostasis nedir?

galactostasis : n. 1. süt salgısının kesilmesi, sütün akmaması; 2. Anormal süt toplanması (birikmesi).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chelating agents : n. Çeşitli metaliyonlarını kendi molekül yapılarına katabilme karakterini gösteren çözünürlüğü yüksek organik maddeler.


dicephalous : a. İki başlı olan.


electrothermal : a. Elektrikle ısı meydana getirmeğe ait.


frons : n. Alın, kaşlarla saçlı deri arasında kalanbaş kısmı.


glyconeogenesis : n. yağ ve proteinler gibi esas molekülü karbonhidrat olmayan maddelerden karbonhidrat meydana gelmesi, glikoneojenez.


hematinemia : n. kanda hematin bulunması.


hiatus : n. Yarık, hiyatus: Çatlak şeklinde oyuk veya yarık.


indolent : a. 1. Ağrısız, acısız; 2. Gayrifaal.


lardaceous : a. 1. İç yağsı, iç yağlı; 2. Amioid.


loculate : a. Yapısında lokül'ler gösteren, loküllere ayrılmış.


meninges : n. pl. Beyni ve omuriliği çevreleyen zarlar.


methyltestosterone : n. biochem. Metiltestosteron (C20H30O2).


migraine : n. Yarım baş ağrısı.


neuroid : a. Sinire benzer, nevroid (nöroid).


neurokeratin : n. Sinir sistemi destek doku hücrelerinde ve sinir kılıflarında bulunan bir cins keratin ,nörokeratin,


para-anesthesia : n. Vücudun alt kısmının uyuşması.


paralysis : n. Genel felç, paralizi.


phocomelus : n. Elv e ayakları doğrudan doğruya gövdeye tutunmuş bebek, fokomeli gösteren kişi.


phosphoric : a. biochem. Fosforlu, kuvvetli fosfor mileşimlerine ait.


poikilodermia : n. Deride yer yer pigmentasyon, yüzeyel kılcal damarların genişlemesi ve atrofi ile belirgin çok kere kaşıntının da eşlik ettiği patolojik durum.