Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galactostasis nedir?

galactostasis : n. 1. süt salgısının kesilmesi, sütün akmaması; 2. Anormal süt toplanması (birikmesi).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalization : Embriyo'da gelişme yeteneğinin ön tarafta başlayıp yoğunlaşması.


cream : n. Kaymak.


end : n. Son, uç, herhangi bir oluşumun sonu veya ucu.


extrude : v. 1. İtip çıkarmak, ihraç etmek; 2. Uzatmak.


flavoring : n. Tat verici, tat verici madde.


glenohumeral : a. Skapulanın glenoid bolğuna ve humerusa ait olan her iki oluşumu da ilgilendiren.


hemichromatopsia : n. Yarım renk körlüğü.


immunotransfusion : n. Alıcıya ait bir faktöre karşı, tekrarlanan inokülasyonlarla bağışık kılınmış olan bir kimseye ait kanın transfüzyonu.


Klinefelter's Syndrome : n. 44 otozom kromozomu bulunan, seks kromozomlarının çatkısı ise XXY şeklinde olan, yani toplam olarak 47 kromozoma sahip olan kimse.


loasis : n. Loa loa'nın sebep olduğu, parazitin derialtı dokuları ve konjunktiva'da yerleşmesi sonucu kaşıntı ile seyreden bir hastalık (Özellikle Afrika'da görülür. Hastalık, paraziti taşıyan sineklerin ısırışı ile geçer).


macrocardia : n. Kalbin anormal şekilde büyük oluşu.


metallization : n. biochem. Madenleştirme.


myelomatosis : n. Plazma hücresi miyelomu, miyelomatoz.


nursery : n. Hastanede yeni doğan bebeklerin bakımıyla ilgili servis.


ovariogenic : a. Yumurtalıktan kaynaklanan, yumurtalıkta meydana gelen, ovaryojen.


pericardium : n. Kalb dışzarı, miyokardı saran fibro-seröz kat, perikard (iyum).


polydipsia : n. Çok su içme, aşırı susuzluk hissi, susama


prohunda : a. Derin (Dokunun derinliklerinde seyreden arterler hakkında).


ramus : n. (pl. rami). Dal (sinir, ven veya arter).


sweetbread : n. Kalori değeri sebebiyle gıda olarak yenen dana, kuzu v.b. hayvanın timus, pankreas veya testis'i.