Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactostasia nedir?

galactostasia : n. 1. Meme bezi ve kanallarda aşırı miktarda süt toplanması, memede süt stazı; 2. Süt salgılanmasının durması, sütün kesilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cremate : v. Cesedi yakarak kül haline getirmek, ölüyü yakmak.


defervescerice : n. Ateşin iniş safhası.


epiplopexy : n. Omentum'un kollateral dolaşım oluşturmak amacıyla karın duvarı veya komşu organlara dikişle tesbit edilmesi.


extract : n. 1. Öz, hülasa; 2. Ham maddelerdeki cevherin su, alkol, eter gibi maddelerle eritilerek elde edilmesi (bu eritici madde sonradan uçurularak cevher saf halde meydana çıkarılır).


fibroadenia : n. Lenf dokusunun fibröz dejenerasyonu, fibroadeni.


gliadin : n. biochem. Hububat glüteninden elde olunan sert bir protein.


grippal : a. 1. Grip'le ilgili; 2. Grip sonucu oluşan, grip'e bağlı; 3. Grip'le belirgin.


incipient : a. Başlayan.


motorius : n. Motor sinir.


oxy- : pref. Sivri, keskin anlamına önek; 2. Asit anlamına önek.


pallidectomy : n. Globus pallidus'a ait önceden kestirilen bölümün tahrip edilmesi.


paries : n. (pl. paritees). Duvar, çeper, cidar.


phose : n. Sübjektif ışık duygusu.


plasmatheraphy : n. Hastaya tedavi amacıyla kan plazması verilmesi, plazma ile tedavi.


potomania : n. Alkollü içkilere aşırı düşkünlük, içkilere karşı aşırı istek ve içme eğilimi gösterme, potomani.


prehyoid : a. Hiyoid kemiği önünde bulunan, hiyoid kemik önü.


pseudocrisis : n. Yalancı kriz.


rachiochysis : n. Omurga kanalı içinde sıvı toplanması.


radiotherapist : n. Hastaların x ışını kullanılarak tedavi edilmesi konusunda uzmanlaşmış olan kimse.


rhigosis : n. Soğuk duygusu.