Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

galactostasia nedir?

galactostasia : n. 1. Meme bezi ve kanallarda aşırı miktarda süt toplanması, memede süt stazı; 2. Süt salgılanmasının durması, sütün kesilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathous : a. Doğuştan alt çenesi kısa ve içeri çekik olan.


centriole : n. Sentrozom'un merkezinde bulunan, hücre bölünmesi esnasında aktif role sahip küçük oluşum, sentirol (bir veya iki adet olabilir).


colpocele : n. Vaginada şişkinlik, vagina duvarının aşağı sarkması, kolposel.


costotransversectomy : n. Torasik vertebranın transvers çıkıntısı ile ona bitişik kaburga başının ameliyatla çıkarılması.


echoacousia : n. Sesing erçekte kesilmesine rağmen tekrar duyulması (Bir çeşit işitme bozukluğ).


fibrotic : a. Fibrozise ait, fibrotik.


fututrix : n. Cinsel organlarını diğer bir kadının cinsel organlarına sürtmeden cinsel haz duyan kadın, triabizm'e müptela kadın.


gonecysititis : n. Seminal vezikül iltihabı, gonesistit.


hemal : a. 1. Kan veya kan damarlarına ait; 2. Kalp ve büyük kan damarlarının bulunduğu tarafa ait.


hydromyrinx : n. Orta kulakta toplanan sulu sıvı nedeniyle timpan zarının gerilmesi.


hypermetabolism : n. Metabolizmanın artması, metabolizma yüksekliği.


hypoglandular : a. Bez (hormon) faaliyetinin azalımı ile belirli.


insemination : n. 1. Tohumlama, tohum ekme; 2. Dölleme, gebe etme, ilkah.


ischiac : n. See: ischiatic.


meal : n. 1. Yemek; 2.Öğün.


onychotomy : n. Tırnak ameliyatı, onikotomi.


organoscopy : n. Karın duvarından sokulan ucu ışıklı alet (endoskop) aracılığıyla karın organlarının gözle muayneesi, organoskopi.


osteochondrophyte : n. Kıkırdak ve kemik tümörü.


phosphagen : n. See: Phosphocreatine.


predentin : n. Yumuşak ilkel dentin.