Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

galactostasia nedir?

galactostasia : n. 1. Meme bezi ve kanallarda aşırı miktarda süt toplanması, memede süt stazı; 2. Süt salgılanmasının durması, sütün kesilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cissa : n. Normalde arzulanmayan veya yenmeyecek şeyleri yeme arzusu gösterme, aşerme.


clavicle : n. Köprücük kemik,klavikula, clavicula.


coeliac : a. Karna veya barsaklara ait, çelyak, çölyak, coeliacus.


craniopharyngioma : n. Embriyoner artıklardan gelişen bir beyin tümörü (kraniofaringeal kanal atıklarından kaynaklanır ve genellikle cella turcica üzerinde gelişir).


cytometer : n. Hücrelerin, özellikle kan hücrelerinin sayılmasında kullanılan alet, sitometre.


dissectible : a. Gözle görülebilen veya çıkartılabilen hale gelebilir; teşrihi mümkün.


enema : n. Lavman, rektuma sıvı gönderilmesi, klisma.


friction : n. 1.Ovma, friksiyon; 2. Kuru plöritte duyulan ve karda yürürken ayağın çıkardığı sese benzeyen ses, frotman.


hemiparaplegia : n. Vücudun tek tarafının alt yarısının felci.


hemocytolysis : n. Eritrositlerin erimesi, alyuvarların, hemoglobin açığa çıkmak üzere parçalanması, hemoliz, hemositoliz.


hypopinealism : n. Kozalaksı bezin faaliyet azalması.


islet : n. Adacık.


micro-angiopathy : n. Kan damarlarındaki bazal membranın kalınlaşması ve katalr oluşturması.


orthopedics : n. İskeletin şekil bozukluklarını önleyen ve tedavi (tamir) eden tıp dalı, ortopedi.


parotidean : a. Paratid bezi ile ilgili.


phrenetic : a. 1. Zihni bozuklukla ilgili; 2. Zihni bozukluk gösteren, deli.


polysinosinic-polycytidylic acid : n. Suni bir nükleik asid.


polystichia : n. Kirpiklerin iki veya daha fazla sıra oluşturması.


proctocolpoplasty : n. Rektovezikal fistülün tamiri.


pulmonohepatic : a. Akciğer ve karaciğere ait.