Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactosis nedir?

galactosis : n. Süt oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbinol : n. biochem. See: Methanol.


cotyledon : n. Kotiledon (plasenta parçası).


dactylion : n. parmaklar arasında perde olması.


development : n. Açılma, gelişme, gelişim, inkişaf.


eburnation : n. Kemki dokusunun, fildişini andırır şekilde sert yapı ve görünüm kazanması (Kemik'te dejenerasyon sonucu oluşur).


gastrohepatic : a. Mide ve karaciğere ait, mide-karaciğer.


lageniform : a. Şişebiçim.


submandibular : a. Altçene altında bulunan, mandibulaaltı.


hyposomnia : n. Uykunun patolojik olarak azalması, uykusuzluk, hiposomni.


incretion : n. 1. İç salgı bezinin salgı faaliyeti; 2. İç salgı bezinin salgıladığı madde, iç salgı.


iridoplegia : n. Gözün iris tabakasının felci, iridopleji.


luteotrophic : a. Corpus luteum oluşmasını uyarıcı.


oculogenital : n. Göze ve genital bölgeye ait olan her iki bölgeyi de ilgilendiren.


oxypathy : n. Asit zehirlenmesi.


phlebostasis : n. Ven içinde kan dolaşımının yavaşlaması.


phlegmatic : a. 1. Lenfavi; 2. Soğukkanlı.


phonetics : n. Sesler ilmi, sesbilim, fonetik.


polarity : n. 1. Kutbiyet, polarlık, polarite; 2. Bir mıknatısın kutupları gibi çekme veya defetme özelliklerine sahip olma; 3. Birbirine taban tabana zıt iki ayrı eğilimin tesiriyle hareket etme hali.


protospasm : n. Belli bir kas veya kas grubunda başlayarak daha sonra diğer kas veya kas gruplarına yayılan spazm şekli.


rhinocoele : n. Beyinde koku alma lobunun karıncığı, rinosel.