Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactosis nedir?

galactosis : n. Süt oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deposit : n. 1. Tortu, çöküntü, çökelti; 2. Herhangi bir organ veya vücut bölümünde birikim gösteren madde.


diathesis : n. Organizmanın fonksiyonlarında bozukluk, hastalık ve dış tesirlere karşı aşırı hassasiyet şeklinde beliren bünye anomalisi, hastalık istidadı, diyatez.


galloping : a. Süratle ilerleyen, galopan (hastalık).


heterosexual : a. Karşıt cinse ilgi duyan8.


infantile, infantine : n. 1.Çocuğa ait; 2. Çocukluk vasıflarını muhafaza etme.


keratomalcia : n. Korneanın beslenme bozukluğu sonucu yumuyaşıp yararalar göstererek parçalanması, keratomalasi.


lymphogranuloma : n. Hodgkin hastalığı, lenfogranülomatoz, lenfogranülom (See under: disease).


maceration : n. 1. Maserasoyn: Dokuları su içinde bırakarak yumuşatma; 2. Bazı otların içindeki ilaç cevherlerini elde etmek için suda bırakma.


marfan's syndrome : n. Sebebi bilinmeyen herediter genetik bir hastalık.


mesonephron : n. See: mesonephros.


necrophagous : a. Ölü dokular üzerinde yaşayan, leşle beslenen.


organotherapy : n. Hayvanlardan çıkarılan organların tedavi maksadiyle özellikle iç salgı bezi hastalıklarında kullanılması, organoterapi.


peinotherapy : n. Kişiyi aç bırakarak veya alınan gıdayı ileri derecede kısıtlayarak tedavi etme, açlık tedavisi, açlık kürü.


pneumolith : n. Akciğer taşı.


pygal : a. İlyeye (kabaete) ait, pigal.


reunion : n. Birbirinden ayrılmış parçaların birleşmesi.


sickliness : a. Hastalıklı hal.


spinalgia : n. Omurga (belkemiği) ağrısı, spinalji.


stenochoria : n. Daralma, herhangi bir kanalın daralması.


urosepsin : n. Dokularda idrardan gelen zehirli bir maded.