Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galactosis nedir?

galactosis : n. Süt oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotaxis : n. 1. Canlı organizmaların sistematik olarak sınıflandırılması; 2. Canlı organizmaların gösterdiği seçme ve ayırma gücü.


cardiocele : n. Diaframdan geçen kalb fıtığı.


elaborate : v. Temessül edecek hale koymak.


electromyograph : n. Kasta gelişen elektrik potansiyellerinin kaydedilmesi, elektromiyograf.


antenatal exercise : Gebelik esnasında, doğuma yardımcı olmak üzere karın kaslarını kasma ve gevşetme suretiyle çalıştırmayı amaçlayan egzersizler;


glucokinase : n. biochem. Glükozun glükoz fosfata çevrilmesini katalize eden enzim.


haploid : a. Türe has kromozom sayısının yarısına sahip (hücre).


hematorrhea : n. Ağız v.s.'den kan gelmesi, genel olarak fazla kanama.


indivisible : a. Kendisintden daha ufak parçaya ayrılmaz, bölünmez.


kakidrosis : n. Kötü kokan ter çıkarma, pis kokulu ter ifrazı.


lipotrophic substances : n. Transmetilasyon yoluyla karaciğerdeik yağların mobilizasyonunu sağlayan faktörler.


lymphadenogram : n. Lenfadenografi yolyla elde edilen röntgen filmi.


necrogenic : a. Ölülelrle temastan ileri gelmiş.


oesophagostomum : n. Çeşitli türleri hayvan barsaklarında hastalığa sebep olan bir yuvarlak solucan cinsi.


oncology : n. Tümör bilgisi (anatomisi), onkoloji.


parauterine : a. Uterus yakınında, uterus'a komşu, uterus'a bitişik.


perodactylus : n. Parmakları doğuştan yeterince gelişmemiş veya şekil bozukluğu gösteren bebek.


protozoacide : n. Protozoerleri yo eden.


rennet : n. Buzağının işkembesinden yapılan peynirmayası.


sea : n. Deniz.