Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

galactoside nedir?

galactoside : n. Yapısında galaktoz bulunan bileşik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bud : n. Tomurcuk, tomruk, konca, bitki tomurcuğuna benzeyen herhangi bir oluşum (yeni gelişen embriyo gibi).


capillarectasia : n. Kapillerlerin genişlemesi.


circumnuclear : a. Çekirdek çevresinde, çekirdeği çevreleyen.


conarium : Epizif bezi.


diataxia : n. Vücudun her iki tarafını tutan ataksi.


gallop-rhythm : n. Kalbin normal iki sesine bir üçüncü sesin eklenmesiyle hasıl olan ritm, galo-ritmi.


gemellary : a. İkizlerle ilgili.


hemolymph : n. Kan ve lenfa.


hypopotasemia : n. kanda potasyum miktarının ileri derecede azalışı.


ileitis : n. İleum iltihabı, ileit.


impregnated : a. Gebe, hamile.


iralgia : n. İris'te hissedilen ağrı, iris ağrısı.


karyolobic : a. Loplu nüveli, lop şeklinde nüvesi olan.


leukosis : n. Lökosit yapan dokuların çoğalması.


lipidic : a. 1. Lipid'le ilgili; 2. Lipid'ten oluşmuş, lipid ihtiva eden.


lumbricoid : a. 1. Solucana benzeyen, kurt şeklinde; 2. See: Ascaris lumbricoides.


nas : pref. Burun anlamına önek.


nasihorn : n. burun boynuzu.


olfactory : a. Koklamağa ait, koku almağa yarayan, olfactorius.


palpable : a. El muayenesinde hissedilen.