Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

galactoside nedir?

galactoside : n. Yapısında galaktoz bulunan bileşik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlordiazepoxide : n. Anksiyete ve ruhi gerginliğin giderilmesinde kullanılan bir ilaç, yan etkileri oldukça azdır.


denidation : n. Adet esnasında endometrium tabakasının dışarı atılması, endometrium'un yıkılması.


egestion : n. Sindirilemeyen gıda artıklarının barsaklar yoluyla dışarı atılması.


embryoma : n. Embriyonlu elementler ihtiva eden bir tümör.


eparterial : a. Arterin üstünde, arter üstünde bulunan.


epidemiography : n. Epidemik hastalıklar literatürü.


formic : a. 1. Karıncalarla ilgili; 2. Formik asit (karınca asidi) ile ilgili.


insuloma : n. Pankreasın Langerhans adacıklarının adenomu.


hyperporosis : n. Kırığı takiben kırık uçlar arasında kaynaşmayı kolaylaştırmak üzere bol miktarda yeni kemik dokusu (callus) oluşması, hiperporoz.


immunifacient : a. Bağışıklık meydana getiren, bağışıklılaştıran, imünnojenik.


impatency : n. Kapanıklık, tıkanıklık.


latissimus : a. En geniş.


lepromatous : a. 1. Leprom ile ilgili; 2. Leprom görünümünde; 3. Leprom gösteren, leprom'lardan oluşan.


mendelism : n. Kalıtsal özelliklerin geçiş tarzını izah eden, Mendel tarafından ortaya konulmuş kurallar.


metralgia : n. Uterus'ta hissedilen ağrı, rahim ağrısı, metralji.


neuroretinitis : n. Görme siniri ve retinanın iltihabı.


parorexia : n. İştahın anormal şekilde artması.


pick's disease : n. a) Konstriktif perikardit'te meydanag elen ve karaciğer büyümesi, karında asit oluşumu, ödem ve pleural efüzyon ile karakterize olansendrom. b) Yaşlılıkta görülen zeka anomalilerine benzeyen belirtiler veren bir çeşit beyin atrofisi.


pneumocephalus : n. Beyin karıncığında hava bulunması.


procephalic : a. Başın ön kısmına ait.