Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

galactosemia nedir?

galactosemia : n. Galaktozun glikoza çevrilememesi ile birlikte seyreden bir metabolizma bozukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachyphalangia : n. Parmakta bir veya birkaç parmak kemiğinin normale oranla çok kısa oluşu, parmak kemiği kısalığı.


fat : n. biochem. Yağ gliserol ve bir yağ asidinin birleşmesinden meydana gelen cisim. Wool, fat.


fecaloid : a. Feçes gibi, fekaloyid.


fibroangioma : n. Lifli elementler ihtiva eden anjiyom.


gelatin(e) : n. biochem. deri ve diğer bağ dokusu elementlerinin kısmi hidrolizinden elde olunan madde, tutkal hülasası.


hepatocholangeitis : n. Karaciğer ve safra kanallarının müşterek iltihabı.


innominate : a. Adsız, isimsiz.


lienectomy : n. Dalağın ameliyatla çıkarılması, liyenektomi, splenektomi.


musophobia : n. Marazi fare korkusu.


neurilemmoma : n. Sinirkını tümörü.


ovariocele : n. Yumurtalık fıtığı, ovaryosel.


parapsia : n. Dokunma (temas) duyusuyla ilgili herhangi bir bozukluk.


periosteomyelitis : n. Periyost ile ilik dahil olmak üzere bütün kemiğin iltihabı, periyosteomiyelit.


polypnea : n. 1. Sür'atli nees alma; 2. Dakikada solunum sayısının normalden fazla oluşu, polipne.


potent : a. Kuvvetli, etkili.


rhabdosarcoma. : n. Çizgili kas lifleri ihtiva eden sarkom.


sialoma : n. Salya bezi tümörü, siyalom.


sodomist : n. Sodomi'ye düşkün kişi.


spondylexartrosis : n. Bir omurun yerinden kayması, omur dislokasyonu.


sutural : a. Sütüre ait.