Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galactosemia nedir?

galactosemia : n. Galaktozun glikoza çevrilememesi ile birlikte seyreden bir metabolizma bozukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calculus : n. Herhangi bir organda oluşan taş, kalkül.


carbometer : n. biochem. Karbon dioksid nispetini belirleyen alet, karbometre.


chemobiotic : n. biochem. Bir antibiyotik ile kemoterapötik bir maddenin birleşmesinden meydana gelen cisim.


craniosynnostosis : n. See: Craniostosis.


ensisternum : n. Sternum'un uç kısmı. See: Xiphoid process.


sublinguitis : n. Dilaltı bezi iltihabı.


gustatory : a. tatma duyusuna ait, tadıma yardım eden, gustatorius.


insanitation : n. Sağlığa elverişli şartlarınyeterli olmayışı, sağlık şartlarının yokluğu.


intratumour : a. Tümörüniçnide.


kyliosis : n. See: Cyllosis.


lymphocyte : n. Lökositlerin bir cinsi, lenfosit (Lenfositler koyu boyanan bir çekirdeğe ahip olup sitoplazmalarda granül ihtiva etmezler. Lenf dokusundan oluşan organlar ve lenf düğümlerinde bol miktarda bulunurlar. Sayıları kanın milimetreküpünde takriben 2000 kadardır ve dolaşımdaki lökositlerin %20'sini teşkil ederler).


mutual : a. İki taraflı, karşılıklı.


paraomphalic : a. Göbek yakınında,g öbeğe komşu, göbeğe bitişik.


plasmexhidrosis : n. Plazmanın kan damarlarından dışarı sızması.


pykn(o) : pref. Kalın, dolgun, toplu, sık, kesif, koyu.


rectovaginal : a. Rektum ve vaginaya ait.


retro-auricular : a. Sayvan (kulakçık) ardı, orikül arkası.


rhinotomy : n. Burun ameliyatı, rinotomi.


scald : n. Nemli ısı etkisiyle meydana gelen yara.


spatula : n. Ecza karıştırmağa mahsus sapı yuvarlak ve ucu yassı eczacı aleti, spatül.