Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

galactosemia nedir?

galactosemia : n. Galaktozun glikoza çevrilememesi ile birlikte seyreden bir metabolizma bozukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavernitis : n. Penis'te corpus cavernosum'un iltihabı


chitin : n. biochem. Böcek kabuğunu oluşturan madde, kitin.


effect : n. Etki, tesir


epithelialization : n. Çıplak bir bölgede epitel çoğalması, yara iyileşmesinin en son safhası.


esmodil : n. Carbachol'a benzeyen antispazmodik bir ilaç.


gemellology : n. ikiz gebeliğin oluşması, gelişmesi ve ikizleri konu alan bilim dal4.


subfertility : n. Çocuk sahibi olma yeteneğinin, normale oranla az oluşu hali.


granum : n. See: Grain.


hydropathy : n. Su ile tedavi usulü, hidroterapi.


hyolaryngeal : a. dil kemiği veg ırtlak'la ilgili.


idoxuridine : n. Antikanseröz ve antiviral etkiye sahip kimyasal bir madde.


ligula, ligule : n. 1. Dilcik, ligula; 2. Beyinde dördüncü karıncığın yan duvarında bulunan ak madde şeridi.


peroneal : n. Perone (fibula)'ye ait, peronealis.


phenobarbitone : n. Uzun etkili ve antikonvülsan etkisi olan bir barbiturat.


prediasotle : n. Diyastol öncesi, diyastolden hemen önceki zaman aralığı.


starchy : a. 1. Nişasatya benzeyen; 2. Nişastadan yapılı, nişasatlı.


stirps : n. (pl. stirpes). Döllenmiş yumurtanın organik elementleri.


supralumbar : a. Bel üstüned bulunan.


tetanotoxin : n. Clostridium tetani tarafından salgılanan toksik madde, tetanos toksini, tetanotoksin.


thoracic : a. Göğse ait, thoracicus.