Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

galactose nedir?

galactose : n. biochem. Süt şekerinden yapılan bir çeşit şeker.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carvacrol : n. biochem. Timolün izomeri olan antiseptik yağ.


clot : n. 1. Pıhtı, küçüktaneciklerin kümeleşmesi sonucu oluşan yumuşak kıvamda küçük kitle (kan veya süt pıhtısı gibi); 2. Pıhtılaşmak.


epispastic : n. Tahriş edici madde.


exuvia : n. 1. (pl. exuviae) Böcek ve yılan gibi hayvanların dökülmüş kabuk veya derileri; 2. Dökülmüş epidermis.


physiologic(al) : a. Fizyolojiye veya vücut fonksiyonlarına ait, fizyolojik.


haptenic : a. Hapten'le ilgili.


laloneurosis : n. Sinirsel kaynaklı konuşma bozukluğu.


lymphostasis : n. Lenf akımının durması veya durdurulması, lenfostaz.


metatarsus : n. Ayak tarağı, metatars.


multi- : pref. Çok, mülti.


myometer : n. Kas büzülmesini ölçme cihazı, miyometre.


pang : n. Şiddetli ağrı.


perobrachius : n. Kol ve bacakları şekil bozukluğu arzeden fetüs.


proct : pref. 1. Rektum anlamına önek; 2. Anüs anlamına önek.


psammoma : n. Granül maddeis ihtiva eden beyin veya muyurtalık tümörü.


revascularization : n. Yeniden damarlanma.


rheotaxis : n. Suyun akımından meydana gelen hareket (hücre v.s. hk.).


sanguine : n. 1. Kanlı, kanı çok; 2. Kanı sıcak.


scoop : n. Ölü dokuları temizlemede kullanılan kaşık şeklinde cerrahi alet, kaşık.


somatochrome : n. Protoplazması kolay boyanan sinir hücresi, somatorom.