Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

galactose nedir?

galactose : n. biochem. Süt şekerinden yapılan bir çeşit şeker.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiac : a. 1. Kalbî, yüreğe ait; 2. Yüreği uyaran; 3. Mide ağzına ait, cardiacus.


cleidal : a. 1. Köprücük kemiği ile ilgili; 2. Köprücük kemiğini tutan.


corostasis : n. Devamlı peklik sonucu dışkı'nın sertleşerek barsakta toplanması.


cube : n. zar, küb, cubus.


endoscopy : n. Vücudun içini muayene, endoskopi.


enervation : n. 1. Sinir gücünün kaybı; 2. Bir doku veya organa giden sinirin kesilmesi.


epoophoron : n. paraovaryum, epiovaryum, Rosenmüler cismi (Wolf kanalının üst kısımlarının artıklarından mesovarium içindeki embriyolojik yapılar).


illyngophobia : n. Baş dönmesinden aşırı korkma.


iproniazed : n. Antidepresan, MAO inhibitörü.


monathetosis : n. Vücudun bir kısmının atetozu, tek taraflı adetoz.


monocellular : a. Tek hücreli, tek gözeli.


monoparesis : n. Sadece bir kol veya bacağı tutan felç.


mycobacterium : n. pl. Çubuk şeklinde ince, uzun bakteriler.


olecranarthropathy : n. Dirsek eklemi hastalığı.


orthodromic : a. Uyarımları normal yönde nakleden (sinir).


oxaluria : n. İdrarda bol miktarda oksalat çıkarılması, oksalüri.


pachymeter : n. Madde (cisim) lerin kalınlığını ölçme aleti, pakimetre.


pancreatotomy : n. See: Pancreatomy.


pharyngoscleroma : n. Yutak skleromu.


pian : n. See: Yaws.