Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

galactoschesis nedir?

galactoschesis : n. Süt salgısının kesilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyst : n. Blastula safhasını izleyen gelişim devresindeki gebelik ürünü (dşıtan trofoblast adı verilen ince bir tabaka ile çevrilmiş olup ortada gıda maddelerinden zengin sıvı ile dolu bir boşluk ve bir tarafta ileride embryo'yu meydna getirecek hücre kümesinden oluşur).


bradypnea : n. Solunumun normalden az sayıda oluşu.


combustion : n. Yanık, kombüstiyon (4 derecesi vardır: 1. Kızarma; 2. Veziküllenem; 3. Doku harabiyeti; 4. Kömürleşme).


digitatio : n. Parmağa benzer uzantı.


gauze : n. Gaz bezi.


gender : n. Cins, cinsiyet.


goiter : n. Tiroid bezinin anormal olarak büyümesi guatr.


histophysiology : n. Dokuların küçük elementlerinin fizyolojisi.


keratogneetic : a. Keratojeneze ait.


lockjaw : n. 1. Tetanos, kazıklı humma; 2. Fizyolojide birbiri peşi sıra gelen uyartıların adelede meydana getirdiği kasılma; 3. Klinikte Nicolailer basilinin yaptığı adalelerde kasılmalarla beliren toksik hastalık (... Temel belirtileri ateş, risus sardonicus ve opistotonus'dur).


liniment : n. Romatizma v.s için vücudu oğmakta kullanılan yağlı sıvı (ilaç).


myelin : n. Sinir iplikleri ile Schwann zarı arasında eyr almış lipoid terkibindeki madde, miyelin.


neutropenia : n. Nötrofil lökositlerin kanda azalması, nötropeni.


nymphotomy : n. Klitorisin veya küçük dudakların ameliyatla çıkarılması, nemfotomi.


particle : n. Tanecik, atom, cüz, zerre, partikül.


pyelephlebitis : n. Kapı toplardamarı iltihabı.


roentgenometer : n. röntgen ışınlarının şiddetini ölçen alet, radyometre, röngenometre.


scolecology : n. See: Helminthology.


skiatherapy : n. X ışıları aracılığıyla tedavi, röntgen tedavisi.


splen(o) : n. Dalak(la ilgili).