Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactoschesis nedir?

galactoschesis : n. Süt salgısının kesilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coleotomy : n. Vaginayı kesme ameliyesi.


colloidin : n. biochem. Kolloid dejenerasyonda meydana gelen jelatinsi cevher, koloidin.


concretion : n. Vücutta tuz dışkı v.s'den meydana gelen taş, konkrement.


contraception : n. Cinsel birleşimi takiben erkek ve dişi cinsiyet hücrelerinin birleşmesini önleme, gebeliğin önlenmesi, antikonsepsiyon, kontrasepsiyon.


costopleural : a. Kaburgalar ve göğüs zarı ile ilgili.


dactyl : n. El veya ayak parmağı.


dement : n. Bunama gösteren kişi.


desquamation : n. Derinin epitelyal elemanlarının iri ve ufak parçalar halinde dökülmesi, deri soyulması, pul pul dökülme.


dimness : n. Bulanıklık, donukluk.


dramatism : n. Kişide ani ve canlı hareketler ve yüksekten konuşma ile belirgin hal (Bazı akıl hastalıkları ve cinnet getirmede görülür).


ducrey's bacillus : n. Küçük gram negatif basiller.


hypermetria : n. Geniş hareket yeteneği.


indicator : n. biochem. Asit veya alkali mevcudiyetini bildiren ecza, endikatör.


intracartilaginous : a. Kıkırdakiçi.


lypothymia : n. See: Melancholia.


mechanothermy : n. Masaj, idman v.s. ile meydana gelmiş tedavi edici hareket.


mication : n. Devamlı ve çabuk göz kırpma, mikasyon.


nutriment : n. 1. Gıda, yemek, besleme; 2. Besin maddesi.


oligidria : n. Ter ifrazı azalması, terleyememe.


palatorrhaphy : n. Yarık damağın dikilmesi, yarık adamğı birleştirme amacıyla yapılan ameliyat, palatorai.