Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

galactoschesia nedir?

galactoschesia : n. süt salgılanmasının durması, sütün kesilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celiocentesis : n. Karın ponksiyonu, iğne ile karın boşluğuna girerek toplanan sıvı veya kanın dışarı çekilmesi.


chewing : n. Çiğneme


clawless : a. Ayağı tırnaksız (hayvan hakkında).


conjugate : a. & v. 1. Birleşmiş, birleşik, conjugatus; 2. Birleşmek.


consult : v. İstişare etmek.


dyschroa : n. Sarılıkta olduğu gibi cilt renginin değişmesi.


electrode : n. Elektrod, bir galvanik bataryanın iki kutbundan biir.


energometer : n. Nabzı tetkike mahsus alet.


epistaxis : n. burun kanaması.


ethyl : n. biochem. Etil (C2H5).


gerontal : a. See: geratic.


hydrocholeretic : a.1. Hidroklerez'le ilgili, 2. Hidrokolerez gösteren; 3. Hidrokolerez'e sebep olan (madde, ilaç).


hydro-ureter : n. Üreterlerin aşırı miktarda idrarla dolarak genişlemesi.


inconstant : a. Değişken, kararsız.


kolypeptic : a. See: colypeptic.


mesosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nü örten periton kıvrımı, mezosalpenks.


nanocormia : n. See: nanosomia.


neutrcytopenia : n. See: Neutropenia.


obligate : v. 1. Belli şekilde hareket etmeğe mecbur etmek, zorunlu yapmak; 2. İsteğe bağlı olmayan, zorunlu, gerekli.


ovicide : n. 1. Yumurtaların yokolması; 2. Belirli organizma yumurtalarını tahribeden faktör (ilaç).