Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

galactoschesia nedir?

galactoschesia : n. süt salgılanmasının durması, sütün kesilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonize : v. biochem. Kömürleştirmek, yakmak, karbon ile doldurmak.


corrosive : a. Yakıcı, çürütücü, aşındırıcı.


dacryolith : n. Gözyaşı taşı.


ellipsis : n. Tamamlanmasını okuyana bırakarak yazıda bazı kelimelerin yerlerini boş bırakma, konuşurken bazı kelimeleri dinleyenin tamamlanmasına bırakarak atlama.


indagation : n. Dikkatle araştırma, titizlikle muayene.


lemic : a. Bulaşıcı hastalığa ait (veba gibi).


lemmocyte : n. Sinirkını (nevrilem) hücresini yapan hücre, lemosit.


lithia : n. biochem. Lityum oksidi.


lyophobe : a. Sıvı atan, liyofob.


melanoblast : n. Melanosit öncüsü hücre.


microlesion : n. Küçük lezyon.


nephritic : a. n. 1. Nefrite ait; 2. Nefrit ilacı.


nourishment : n. 1. Gıda, besle(n)me, tagaddi; 2. Emzirme.


organization : n. 1. Çeşitli organ ve sistemlerin birbirine bağlanarak bir bütün oluşturması; 2. Yapısal bütünlük kazanmış canlı, organizma; 3. Kan pıhtılarının fibröz dokuya dönüşmesi.


otalgic : a.&n. 1. Kulak ağrısına ait; 2. Kulak ağrısı ilacı.


perineocele : n. Perine fıtığı, perineosel.


poikilothermal : a. See: Poikilothermic


pyelocystitis : n. Piyelon ve mesane iltihabı.


sand : n. Kum.


sporozoite : n. Bir protozoer sporunun bölünmesinden meydanag elen oraksı nüveli oluş.