Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

galactoschesia nedir?

galactoschesia : n. süt salgılanmasının durması, sütün kesilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiomyotomy : n. Heller ameliyatı.


corniculum : n. Küçük boynuz, boynuzcuk.


craniosacral : a. kafatası ve sakruma ait.


dystocia : n. Zahmetli veya yavaş doğurma, distosi.


hepatatrophy : n. Karaciğerin küçülmesi, karaciğer atrofisi.


histotoxic : a. Dokular üzerine toksik etki gösteren,dokuya zararlı.


intrasynovial : a. Sinoviyal bir boşluk ve zar içinde.


iridectropium : n. İris'in bir bölümünün dışarıya dönmesi, iris eversiyonu.


lithium : n. biochem. Li sembolüi ile bilinen atom no:3 ve atom ağırlığı: 6.940 olan kimyasal element, lityum (en hafif maden).


melanosis : n. 1. Dokularda fazla renk maddesi toplanması, derinin koyu renge boyanması, melanoz; 2. Kara kanser.


microdose : n. İlacın çok küçük miktarı, çok küçük doz, mikrodoz.


monodiplopia : n. Tek gözün çift görmesi, monodiplopi.


morning sickness : n. Gebelik belirtisi olan mide bulantısı ve kusma halleri.


mucilage : n. 1. Zamk; 2. Bitkilerden sızan yapışkan sıvı.


neurobiology : n. Sinir sistemi biyolojisi.


paraformaldehyde : n. Bir çeşit formaldehid.


postmastectomy : n. Mastektomi sonrası, mastektomi'den sonra (görülen, oluşan).


renninogen : n. Rennin'i oluşturacak öncü hücre.


schonlein's disease : n. Genç erişkinlerde meydana gelen bir çeşit anafilaktik purpura.


symbol : n. 1. Bir elementi simgeleyen, bir veya iki harfin oluşturduğu işaret remiz, simge, sembol; 2. Bir düşünce tahayyül veya duyguyu ifade eden simge, sembol.