Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

galactorrhea nedir?

galactorrhea : n. Sütün çok fazla gelmesi (akması).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcific : a. biochem. Kireç yapan, kireçlendiren.


carcinogenesis : n. Kanserin meydana gelmesi-carcinogneetic, sıfat şekli.


conglomerate : a. 1. Bir araya yığılmış, küme halinde toplanmış; 2. Çeşitli maddelerin, düzen göstermeksizin bir araya gelmesiyle oluşan kitle, küme.


coprecipitin : n. biochem. İki veya daha fazla canlılar üzerine tesir yapan presipitin.


dermatogenous : a. Deri hasıl eden, dermatojenez.


distortion : n. Dönme, bükülme, çarpıklık.


gonarthrotomy : n. Diz eklemini kesme ameliyesi.


hemolytic : a. Hemoliz meydanag etiren.


keratomalcia : n. Korneanın beslenme bozukluğu sonucu yumuyaşıp yararalar göstererek parçalanması, keratomalasi.


liminal : a. Bilinç eşiğine ait.


metaphysical : a. Metafizikle ilgili.


overbite : n. Üst çene dişlerinin altçene dişlerinden önde oluşu.


reticulation : n. Ağ oluşumu, retikülasyon.


retrodeviation : n. Arkaya doğru çarpıklık.


sacrococcygeal : n. Sakrum ve koksikse ait.


sarcogenic : a. Et yapan.


scleriasis : n. Dokuların katılaşması.


sensorial : a. His merkezi (sensorium) ile ilgili.


sepsometer : n. Havanın bakterilerle kirlenme derecesini ölçen alet.


serofibrinous : a. Hem seröz hem de fibrinli olan.