Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

galactorrhea nedir?

galactorrhea : n. Sütün çok fazla gelmesi (akması).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxylase : n. biochem. Karbon dioksidi karboksil grubundan ayıran bir enzim, karboksilaz.


ceraceous : a. 1. Balmumu gibi, balmumana benzer; 2. Balmumu tabiatında, balmumundan yapılmış.


convalescent : n. & a. 1. Nekahat devresine ait; 2. Nekahat halindeki


faradization : n. Faradi yani hafif endüksiyon cereyanı uygulanarak yapılan tedavi.


herbalist : n. 1. Hastalıkların tedavisinde bir kısım bitkilrei hünerle kullanan kimse; 2. Şifalı otları toplayan ve satan kimse; 3. Nebatat alimi, botanist.


heterosexual : a. Karşıt cinse ilgi duyan8.


hypercholia : n. Safra salgısının artması, hiperkoli.


hypnoid : a. Hipnoz'a benzeyen, hipnoz durumnu andıran.


insertion : n. 1. Sokma, içine koyma, içine yerleştirme (herhangi bir yere iğne sokma veya rahime gebeliği önleyici araç yerleştirme gibi); 2. Kasın hareket ettireceği kemiğe tutunması, kasın, kemik üzerinde tutunma gösterdiği yer.


keratitic precipitates : n. Choroid, corpus ciliare ve iris iltihaplarında, kornea arka yüzeyine yapışık olarak bulunan büyük hücreler.


lymphosarcoma : n. 1.Lenfoid habis tümörü; 2. See: Lymphogranuloma.


malacia : n. Bir dokunun patolojik olarak yumuşaması, malasi.


nonpathogenic : a. Hastalık meydana getirme yeteneği bulunmayan, patojen olmayan.


parturifacient : a. Doğumu kolaylaştıran (ilaç).


perisystole : n. Sistol'den hemen önceki zaman aralığı, sistol öncesi devre.


peritoneorrhexis : n. Periton'un yırtılması.


poikionia : n. Kanın iyon muhtevasının değişiklik arzetmesi.


prematurity : n. Vaktinden önce gelişme.


retinopathy : n. İltihapsız retina hastalığı, retinopati.


rhinoscopic : a. Rinoskopiye ait.