Bugün : 26 Temmuz 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galactorrhea nedir?

galactorrhea : n. Sütün çok fazla gelmesi (akması).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conchoscope : n. Burun boşluğunu muayenede kullanılan özel alet.


contralateral : a. 1. Karşı tarafla ilgili; Karşı taraf üzerine paralizi v.s. gösteren vücut kısmının karşı tarafında görülen.


Dfarf : n. Cüce.


exudation : n. 1. Terleme; 2. Ter.


gag : n. v. 1. Ağıza konulan kusturucu şey; 2. Alet ile ağzını açık tutmak.


gastroenteroptosis : n. mideve barsakların aşağı düşmesi (sarkması).


gender : n. Cins, cinsiyet.


phylaxin : n. Hastalığa karşı bağışıklık sağlayan ve protein yapısında olan koruyucu madde.


hexoestrol : n. Stilboestrole benzer özellikleri olan ve aynı amaçla kullanılan sentetik bir madde.


incudostapedial : a. Örs ve üzengi kemiklerine ait.


intra- : pref. İçinde, içi.


intranatal : a. Doğum anında.


intrastromal : a. Stroma içi, organın stroması içinde.


introducer : n. Herhangi bir boşluk veya kanal içinet üp v.s. sokmada kullanılan araç, özellikle larenks'ten tüp geçirmede kullanılan araç.


kataphrenia : n. See:Cataphrenia.


lithodialysis : n. Taş erimesi veya ezilmesi, taşı eritme, litodiyaliz.


meningomyelocele : n. Meninkslerin ve omuriliğin yaptığı fıtık.


noma : n. Çok defa çocuklarda görülen yanak gangreni, noma.


polythene : n. Etilen izomerlerinden sentetik olarak yapılan parlak yüzeye sahip plastik madde (sonda, tüp, enjektör v.b. araçların yapımında kullanılır).


potentialization : n. İki maddenin birbirini kuvvetlendirici etki göstermesi, iki ilacın beraber kullanıldığı zaman, tek başlarına meydana getirdikleri etkiye oranla daha geniş tesir göstermeleri hali.