Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

galactorrhea nedir?

galactorrhea : n. Sütün çok fazla gelmesi (akması).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corrosive : a. Yakıcı, çürütücü, aşındırıcı.


dacryoma : n. Gözyaşı tümörü.


digastric : a. İki karınlı (göbekli).


ectoperitonitis : n. Periton'un paryetal tabakasının iltihabı.


gonococcic : a. See gonococcal


iopanoic acid : n. İyotlu bir butirik asit bileşiği.


isoantigen : n. Kişinin yapısında taşıdığı, fakat kendisinde değil de aynı türe mensup diğer kişilerde antikor oluşmasına sebep olan antijen, izoantijen (Bu tür antijenler doku aktarımı veya kan transfüzyonu ile geçtiği zaman alıcı'da antikor oluşmasına sebep olurlar).


jargon : n. Kelimeleri yerinde kullanamama ile belirgin anlamsız ve anlaşılmaz konuşma, karışık konuşma.


malleotomy : n. 1. Malleusu parçalara ayırma; 2. Malleollerinkesilerek parçalara ayrılması.


menadione : n. biochem. K vitamini benzeri olan sarı billüri toz (C11H8O2).


myxoblastoma : n. Miksom ve mikrosarkomu içine alan müköz bağ dokusu hücresi tümörü.


nanoid : a. 1. Cüce gibi, bodurca; 2. Vücudu anormal derecede küçük olan, cüce.


nucleoprotamine : n. biochem. Umumiyetle balık yumurtasında bulunan protamin ve nükleik asit bileşimi.


perinatal : a. Gebeliğin yirminci haftasından doğuma kadar geçen fetüs hayatına ait.


periovaritis : n. Yumurtalık kapsülünün iltihabı.


phosphoguanidine : n. Fosforik asit'in guanidin ile oluşturduğu bileşik, fosfoguanidin.


photogenous : a. See: Photogenic.


polyspermy : n. Sperma sıvının aşırı salgısı.


pyrometric(al) : a. Sıcaklık derecelerini ölçmeğeait.


pyrotherapy : n. Sun'i olarak vücut ısısının yükseltilemis.