Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

galactorrhea nedir?

galactorrhea : n. Sütün çok fazla gelmesi (akması).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellularity : n. Mevcut hücrelerin yapı veya sayı bakımında nniteliği.


cordectom : n. Kordon'un ameliyatla çıkarılması.


coreometer : n. Gözbebeğinin çapını ölçen alet.


cystography : n. içine kontrast madde dolamsı sağlandıktan sonra yapılan radyolojik idrar kesesi tetkiki, sistografi.


diuresis : n. İdrar ifrazının çoğalması.


fertile : a. 1. Gelişme yeteneği olan, doğurabilen; 2. Mümbit, verimli.


Freyer's operation : n. Suprapubik transvezikal prostatektomi.


gastrocnemial : a. Baldır ikiz kasına ait, gastrocnemialis.


hematopexin : n. Kanın pıhtılamasına sebep olan herhangi bir madde.


hysterometer : n. Uterusu ölçme aleti, histerometre.


imparity : n. Eşitsizlik ,oransızlık.


inflammable : a. 1. Kolay yanar, kolayca tutuşur; 2. Kolay tahrik olunur, kolay sinirlenir.


irascible : a. Çabuk öfkelenir, kolay kızar.


kyliosis : n. See: Cyllosis.


metal : n. Maden.


nosopoietic : a. Hastalandıran, hasta eden, hastalığa sebep olan.


nucleohistone : n. biochem. Lenfosit nüvelerinden çıkarılan ve nüklein ve histondan ibaret olan bir nükleoprotein.


ochsner-sherran treatment : n. Akut apandisitli hastalarda bazen uygulanan bazı koruyucu önleler.


onychatrophia : n. Tırnak atrofisi, onikatrofi.


pharmaco- : pref. İlaç, ilaçlar anlamına önek.