Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactopyra nedir?

galactopyra : n. Süt ateşi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebellitis : n. Beyincik iltihabı.


cholagogue : n. safra söktürücü ilaç, kolagog.


ciliation : n. Kirpikli olma.


decay : 1. Çürüme, 2. kuvvetinden kaybetme (ilaç); 3. Sıhhatin bozulması.


diastalsis : n. Barsakta, kontraksiyon dalgasından önce bir gevşeme dalgasının oluşmasıyla belirgin peristaltik hareket şekli.


drop : n. Damla.


gynaecologist : n. Jinekoloji sahasında uzmanlaşmış olan cerrah.


hematozemia : n. Sızıntı halnide devamlı kan kaybı, tedrici kankaybetme.


hepaticocholedochostomy : n. Ductus hepaticus ile ductus choledochus'un terminoterminal (uç-uca) anastomozu.


intrapartum : a. Doğum sırasında.


kallak : n.Eskimolarda sık rastlanan püstüllü (sivilceli) dermatit.


keratonyxis : n. Korneanın delinmesi, korneayı delme ameliyesi.


metahemoglobin : n. Zehirlenme ile değişen hemoglobin.


metropathy : n. See: Metropathia.


molar : n. 1. Azıdişi, moler, molaris; 2. Bene ait.


nephrism : n. Böbrek hastalığından ileri gelen kaşeksi (sıskalık), nefrizm.


neurophysiology : n. Sinir sistemi fizyolojisi, nevrofizyoloji.


neurosarcoma : n. Nevromlu elementleri bulunan sarkom.


orthotropism : n. Yukarı veya aşağı yönde büyüme.


osteonosus : n. Kemik hasatlığı.