Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

galactopyra nedir?

galactopyra : n. Süt ateşi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystography : n. Safra kesesi radyografisi.


cystopexia : n. Mesane'nin ameliyatla karın duvarına tesbiti.


dioptre : n. Merceğin ışığı kırma gücünü belirtmede kullanılan birim, diopter, dioptri (Odağa bir metre uzaklıktaki merceğin ışığı kırma gücü).


fibrillated : a. Küçük liflerden oluşmuş, fibril'lerden yapılı.


glycosuria : n. See. glycosuria.


herniotome : n. Fıtık ameliyatlarında kullanılan özel bir bisturi cinsi.


hypermorph : a. & n. Vücudun üst kısmı olan ve oturduğu zaman kısa görünen (şahıs).


inheritance : n. 1. Kalıtsal özelliklerin anne ve babadan çocuğa geçmesi, soyaçekim, irsiyet, kalıtım; 2. Kalıtım yoluyla anne-babadan çocuğa geçen özellikler, kalıt.


intermediary : a. Arada meydana gelen seyir esnasında oluşan.


intradermoreaction : n. Herhangi bir maddenin deri içine enjekte edilişini takiben oluşan reaksiyon, deri içi reaksiyonu.


intravesical : a. Mesane içi, mesane içinde.


kiloliter, kilolitre : n. Bin litre.


mesojejunum : n. Jejunum mezosu.


minim : n. 1. Pek ufak şey; 2. En ufak sıvı ölçüsü, bir santimetre küpün yüzde altısı.


oligomenorrhea : n. Menstruasyonun gayet seyrek olması.


plasmatocyte : n. See: Monocyte.


pseudatheroma : n. Yağ kisti.


psychoplegia : n. Birdenbire, hastalık şeklinde beliren zihin durgunluğu, zihin gücünün aniden azalma göstermesi, psikopleji.


scutum : n. (pl. scuta). Kalkansı (tiroid) kıkırdak.


shedding : n. Dökülme (Dişlerin dökülmesi veya epidermis'i oluşturan hücrelerin dökülmesi gibi).