Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

galactopyra nedir?

galactopyra : n. Süt ateşi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colovesical : a. 1. Kolon ve mesane ile ilgili; 2. Kolon ve mesane arasında.


cuneate : a. kaması, kamamsı, cuneatus.


dandy-fever : n. see. Dengue.


devitalization : n. 1. Cansızlaştırma, canlılığını yok etme; 2. Hassas diş pulpasını duyarsız hale getirme, diş sinirini öldürme.


dogmatist : n. 1. Araştırmadan ziyade itiraz edilmeksizin kabul edilen katı prensiplere dayalı eski tıp öğretilerinden biri (Hipokrat'tan sonra kurulan tıp ekollerinden biridir).


emission : n. l. Fışkırtma veya ileriye doğru sevketme, istemsiz olarak meni fışkırması.


eosinophilous : a. 1. Eozin'le kolayca boyanan; 2. Eozinofili gösteren.


hemadynamometer : n. kan basıncını ölçme aleti, hemadinamometri.


logaphasia : n. Fikir ve düşüncelerini sözle ifade edememe hali, konuşma gücünün kaybı ile belirgin afazi şekli.


modality : n. Tedavi usulü veya cihazı.


nos(o)- : pref. Hastalık.


occipitomental : a. Artkafa ve çeneye ait.


organo- : pref. Organla ilgili.


ovigenesis : n. See: Oogenesis.


palinal : a. Geriye doğru hareket eden.


panochia : n. Koltukaltı bubonu.


periangiocholitis : n. Safra kanalları çevresindeki dokuların iltihabı.


peripancreatitis : n. Pankreası saran dokuların iltihabı.


phosphoroscope : n. Fosfor ışığını ölçme cihazı, fosforoskop.


polymerization : n. Polimer halinde birleştirme veya birleşme, polimerizasyon.