Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

galactopyra nedir?

galactopyra : n. Süt ateşi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbamide : n. Bir çeşit üre türevi, suyunu kaybetmiş toz halindeki üre (Tedavide diüretik olarak kullanılır).


cytogenetics : n. Bir kişiye ait kromozom yapısının laboratuvar yöntemleri ile tekkiki.


deobstruent : a.&n. Müshil (ilaç).


efflorescence : n. 1. Derinin kızarması; 2. Tozlanma, toz halineg elme.


enteralgia : n. Barsak ağrısı, barsaklarda -spazma bağıl olarak gelişen şiddetli ağrı.


enterohepatitis : n. Karaciğer ve barsakların iltihabı, entorhepatit.


hematochromatosis. : n. Dokuların kan pigmenti ile boyanması


hologenesis : n. İnsan türünün yeryüzünün her yerinde aynı anda meydana geldiğini ileri süren görüş, hologenez.


holorachischisis : n. Omurga arkasının seyri boyunca doğuştan yarıklık gösterişi hali.


hydroa : n. See: hydroa aestivale.


ill : a. Hasta.


incinerator : n. Cesedi yakıp kül haline getiren makina (fırın).


interspinous : a. Processus spinosuslar arasında yer alan, özellikle omurlardaki bu ismi taşıyan çıkıntıların arasında bulunan.


method : n. biochem. Usul, tarz, şekil, yöntem, metod.


neuroepithelioma : n. Kötü tabiatlı bir beyin tümörü, nöroepitelyoma.


nymphomaniacal : a. 1. Nemfomani ile ilgili; 2. Neformani gösteren, nemfomani ile belirgin.


odontogeny : n. Diş gelişimi, odontojeni.


oxypathia : n. 1. Oksipati: Duygu keskinliği, duyarlığın artması. 2. Asit zehirlenmesi.


pentazocine : n. Şiddetli ağrıların giderilmesinde kullanılan bir ilaç.


perithelial : a. Peritelyum'la ilgili.