Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactopoietic nedir?

galactopoietic : a. Süt husuli ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystitomy : n. 1. Göz merceği kapsülüne kesit yapma; 2. mesane ve safra kesesine kesit yaparak açma.


dialysis : n. biochem. Diyaliz: Parşömen zarı vasıtasiyle bir sıvının içinde çözülmüş maddeleri kolloidlerden ayırma.


dysosmia : n. Fena koku alma.


elastosis : n. Elastik dokunun dejenerasyonu.


epitympanic : a. Timpanüstü, epitimpan, epitympanicus.


erg.ergon : n. Enerji, erg.


eusystole : n. Kalp sistolunun normal oluşu, kalbin kasılma görevinin normal seyretmesi hali.


exothermal : a. Isı veren, hararet yükselişi ile belirgin, ısı oluşmasıyla beraber seyreden.


gastroatonia : n. Mide kaslarının normal tonüsünü kaybetmesi, mide atonisi.


gonecysititis : n. Seminal vezikül iltihabı, gonesistit.


keratinize : v. 1.Boynuzlaştırmak; 2. Boynuzlaşmak.


keratolysis : n. Epiderm boynuzsu tabakasının ayrılması veya soyulması, keratoliz.


lobotomy : n. See: Leucotomy.


mastocarcinoma : n. Meme kanseri.


myokinesis : n. Kas hareketi, miyokinez


nonvolitional : a. İrade dışı seyreden, istemsiz.


odontolith : n. Diş taşı.


orthocrasia : n. Vücudun ilaç, protein, v.s.'ye karşı gösterdiği normal reaksiyon, ortokrazi.


pharyngostenosis : n. Yutak daralması.


purging : n. İshal