Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galactopoietic nedir?

galactopoietic : a. Süt husuli ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

demyelinate : v. Sinir lifleri çevresini saran miyelin tabakasını ortadan kaldırmak.


dromomania : n.Avare gezip dolaşma eğilimi, avare dolaşmağa karşı arzu.


dysbulia : n. 1. Dikkatli belli bir noktada toplayamama, hafıza zayıflığı veya yorgunluğu; 2. İrade zayıflığı, irade bozukluğu.


dysgalactia : n. Lohusalık devresinde meme bezlerindne yetersiz veya dengesiz süt salgılanması, memelerden yetersiz süt gelişi.


elytroptosis : n. Vagina duvarlarının aşağıya sarkması, vagina prolapsusu.


gastrovascular : n. 1. Kan damarlarına ve mideye ait; 2. Kan deveranına ve hazma ait.


gingiva : n. (pl. gingivae). Diş eti.


tertian : a. Üç günde bir veya gün aşırı gelen (olan), gün aşırı tutan nöbet, tertius.


heterotrichosis : n. Vücudda renkli kıl çıkması, muhtelif renkte kıl çıkarma.


hypercortisonism : n. See: hyperadrenocorticism.


hyperpepsinemia : n. Kanda aşırı miktarda pepsin bulunuş.


hypoergasia : n. Çalışma gücünün ileri derecede azalması, vücutta veya herhangi bir organda çalışma temposunun ileri derecede azalışı.


meso : pref. 1. Arasında (orta); 2. Periton bağı, zar askı, meso (mezo).


microscelia : n. Bacakların normalden küçük olması, küçük bacaklılık, mikroseli.


nephrotresis : n. Böbrek ile böğür arasında ameliyatla geçit oluşturma, nefrotrez.


opticianry : a. Gözlük mercekleri ve göz malzemesiyle ilgili meslek dalı, gözlükçülük.


refracture : n. Kırık kemikuçlarının hatalı kaynaşamsını takiben aynı kısımda yeniden kırık meydana gelmesi.


reversal : n. Tersine çevrilme, tersin dönüşme.


roentgenoscopy : n. Radyoskopi, flöroskopi.


septivalent : a. Yedi değerli.