Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactopoietic nedir?

galactopoietic : a. Süt husuli ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cariogenicity : n. Herhangi bir faktörün diş veya kemikte çürük yapabilme kudreti, çürütme yeteneği.


chordee : n. Uretrit nedeniyle penisin ağrılı ereksiyonu.


collidine : n. biochem. Bozulmuş hayvani maddeden açığa çıkan zehirli yağlı madde, ptomain [C6H2N(CH3)3].


contractor : n. Kasıcı, kısaltıcı, çekici.


decidual : a. 1. Desidüa ile ilgili; 2. Desidüa'a benzeyen.


denominator : n. Pelvis girimine giren fetal parçanın aşağıda bulunan en belirgin yeri, klavuz nokta (Klavuz nokta vertex gelişinde oksiput, makat gelişinde sakrum, yüz gelişinde çenedir).


dispersate : n. Herhangi bir maddenin çözülmesi sonucu taneciklerin oluştuğu süspansiyon.


epigastrium : n. Göbeğin üst kısmındaki karın duvarı, üstkarın epigast(iyum).


gastrointestinal : a. Mide ve barsağa ait, mide-barsak.


lactogen : n. Memelerden süt salgılanmasını uyarıcı herhangi bir madde, laktojen.


hemopttysic : a. 1. Hemoptiz ile ilgili; 2. Hemoptiz gösteren, hemoptiz ile belirgin.


histohematogenous : a. Doku ve kandan ibaret, histohematojenez.


indolent : a. 1. Ağrısız, acısız; 2. Gayrifaal.


inguinal : a. Kasığa ait, inguinalis.


macronormocyte : n. Dev alyuvar, makronormosit.


olecranal : a. Olekrana ait.


orthoscope : n. Gözün dibini ve diğer bazı organları karanlık odada aydınlatma usulü ile muayene etme aleti, ortoskop.


osteohalisteresis : n. Kemiğin madeni elementlerinin azalamsı.


outpatient : n. Ayakta tedavi edilen hasta.


pseudocoloboma : n. İris üzerinde kolobom'u andıran hrehangi bir oluşum, yalancı kolobom.