Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

galactopoietic nedir?

galactopoietic : a. Süt husuli ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerumen : n. Dış kulak kanalında bulunan özel gudde tarafından salgılanan balmumuna benzer kahverengi sıvı, kulak kiri, kulak yağı.


chloruretic : a. 1. İdrarla klorid atılışını hızlandıran; 2. İdrarla klorid itrahını artıran madde (ilaç).


enema : n. Lavman, rektuma sıvı gönderilmesi, klisma.


genial : a. Çeneye ait.


gymnospore : n. Zarfsız spor.


helleborism : n. 1. Veratrum alkaloidleri ile zehirlenme; 2. Veratrum alkaloidleri ile tedavi.


hesperidin : n. biochem. Damar cidarının permeabilitesini düzelten bir madde.


immunologist : n. Bağışıklık uzmanı.


intervalvular : n. Valvüllerarası.


magnesian : a. biochem. Magnezyuma ait.


myopia : n. Uzaktan iyi görmemekle beliren refraksiyon bozukluğu, miyopi.


nutritious : a. Besleyici, nutricius.


oxime : n. biochem. Hidroksilaminin bir aldehid veya keton tesiriyle elde edilen madde.


oxyacid : n.biochem. Oksijen ihtiva eden herhangi bir asit, oksijenli asit, oksijen asidi.


pars : n. (pl. partes). Bölüm, kısım, parça.


phonometer : n. Ses kuvvetini ölçme aleti, fonometre.


pre-operative : a. Ameliyattan önce, ameliyat öncesinde cereyan eden.


proto : pref. İlk birinci, baş.


somatopathy : n. Organik sebebe bağlı herhangi bir hasatlık, organik kaynaklı herhangi bir bozukluk, somatopati.


splenology : n. Dalak tetkiki ilmi, dalak bilgisi, splenoloji.