Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

galactopoietic nedir?

galactopoietic : a. Süt husuli ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennorrheal : a. Blenore ile ilgili.


clarify : v. 1. Bulanık sıvıyı, pisliğini alarak berrak hale getirmek; 2. Aydınlatmak, açıklığa kavuşturmak, açıklamak (bir konu v.s.'yi).


colourless : a. Renksiz.


dienestrol : n. Stilboestrol'e benzeyen, ancak aktivitesi daha az olan bir sentetik östrojen.


encranial : a. Kafatas içinde bulunan.


fradicin : n. biochem. Mantarlara karşı etkin olan ve streptomyces fradiae'den türeyen antibiyotik.


glossalgia : n. Dil ağrısı, glosalji.


phrenograph : n. Diafragma hareketlerini çizelge halinde kaydeden alet, frenograf.


subgroup : n. 1. Bir grubun daha ufak taksimatı; 2. İkinci derecede grup.


halogen : n. biochem. Peryodik sistemin 7.ci grubunda bulunan madensi elementler, klor, brom, iyod, fluor.


hexamine : n. Toksisitesi düşük bir idrar yolu antiseptiği.


histotherapy : n. Hayvan dokuları ile yapılan teadvi, histoterapi.


hypophysitis : n. Hipofiz iltihabı, hipofizit.


lymphangiestasis : n. Lenf damarı genişlemesi, lenfanjiyektaz.


monarticular : a. Tek ekleme ait.


periuterine : a. Rahim (uterus)'i saran.


plessor : n. See: Plexor.


pyloralgia : n. Pilorun ağrılı spazmı, piloralji.


scrofulous : a. 1. Sıracalı; 2. Sıracaya ait.


strabismal : a. 1. Şaşılıkla ilgili; 2. Şaşılık gösteren, şaşılıkla belirgin.