Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galactopoiesis nedir?

galactopoiesis : n. Süün meydana gelişi, memelerde süt oluşması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

channel : n. Tüp veya boru şeklindeki oluşumun içinden geçen yol, kanat, geçit.


colopexy : n. Kolon'un bir bölümünün ameliyatla karın duvarına tesbiti (Genellikle çekum veya sigmoid kolon tesbit edilir).


compatibility : n. Uyum, uygunluk.


enterocolitis : n. İnce ve kalın bağırsak iltihabı, enterokolit.


entochorodiea : n. Koroidin iç tabakası.


faculttative : n. Duruma, isteğe bağlı olan, değişik koşullar altında yaşayabilme yeteneğine sahip olan.


phrenosplenic : a. Diafragma ve dalak'la ilgili.


histologist : n. Histoloji uzmanı, histolog.


hypermyotonia : n. Kas tonüsünde aşırı artma


lymphotomy : n. Lenf yollarının diseksiyonu, lenfotomi.


measles : n. Kızamık, morbili.


microvillus : n. Bazı yüzeyel hücrelerden çıkan mikroskopik ince uzantılardan her biri, mikrovilüs.


patholysis : n. Hastalık sebebiyle dokuların erimes.i


pedophilia : n. Pedofili 1. Çocuklarla aşırı ilgilenme, çocuklara aşırı düşkünlük; 2. Cinsel gayelerle çocuklara karşı cinsel eğilim taşımakla belirgin sapıklık.


periocular : a. Göz çevresinde, gözü çevreleyen.


phlebotomy : n. 1. Kan alma; 2. Damar (ven) ameliyatı, flebotomi.


polyplegia : a. Çeşitli kasların felci.


primates : n. Omurgalı memelilerin insan, maymun ve benzeri bazı canlıları içine alan üst takımı.


prostigmin : n. biochem. Neostigminin ticari adı.


rachitogenic : a. Raşitizme sebep olan.