Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

galactopoiesis nedir?

galactopoiesis : n. Süün meydana gelişi, memelerde süt oluşması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coprophiliac : n. Koprofili'ye müptela kişi.


cushing's syndrome : n. Klinik bakımından Cushing hastalığına benzer.


defence : 1. Hastalığın oluşmasına veya ilerlemesine karşı koyma, hastalığa direnç gösterme; 2. Herhangi bir hücum karşısındag österilen savunma, kişinin bir tehlike veya zararlı etkene karşı kendisini savunması.


dissociation : n. biochem. 1. Parçalara veya elementlere ayrılma (ayırma); 2. Ayrışma, çözüşme.


edematogenic : a. Ödem meydanag etiren, ödeme sebep olucu.


erythroclasis : n. Eritrositlerin parçalanması.


evisceration : n. Bir organın dış kısımlarını yerinde bırakarak içinde bulunanları çıkarma.


fimbriate : a. Saçaklı, fimbriatus.


gumboil : n. Dişeti apsesi.


histoplasmin : n. Histoplasmosis teşhisinde test maddesi olarak kullanılan Histoplasma capsulatum kültüründen hazırlanmış antijen.


inactive : a. Gayrifaal, hareketsiz, etkisiz.


kineplasty : n. Plastik ampütasyon.


lenticulostriate : a. Merceksi nüve ile çizgili cisime ait.


methacholine : n. Etki şekli asetilkoline benzeyen, ancak daha dayanıklı ve daha tesirli olan bir bileşim.


narcohypnia : n. Uyku sersemliği, uykudan uyanınca duyulan uyuşukluk.


odontoblast : n. Diş yuvası.


orthodontics : n. See: Orthodontia.


osculum : n. (pl. oscula). Ağızcık, küçük delik.


peptides : n. (pl.) Bir veya daha çok sayıda aminoasidin birleşmesi ile meydanag elen kimyasal bileşikler.


phorology : n. Hastalıkların bulaşmasını inceleyen bilim dalı, foroloji.