Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactopoiesis nedir?

galactopoiesis : n. Süün meydana gelişi, memelerde süt oluşması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bougie : n. İğrilir uzun sonda, buji, vücudun tabii kanallarına tedavi maksadiyle konulan maden veya lastikten iki tarafı kapalı borular.


catabolite : n. biochem. Katabolizmada meydana gelen bir bileşim.


cataphora : n. Zaman zaman bilincin avdet ettiği koma şekli, hastanın zaman zaman bilincine hakim olduğu derin uyku hali, yarı koma.


colpatresia : n. Vagina'nın kapalı oluşu.


debilitate : v. Zayıflatmak, kuvvetten düşürmek, halsizleştirmek.


dromomania : n.Avare gezip dolaşma eğilimi, avare dolaşmağa karşı arzu.


enterectomy : n. Bir kısım barsağın ameliyatla çıkarılması.


escherichia : n. Bir bakteri türü.


goitrogen : n. Guatr meydana getiren maddeler.


graph : n. Grafik.


heinz body : n. Bazı hemoglobinopatilerde ,intrasellüler hemoglobinde mevcut bulunan kırıcı.


hypomelancholia : n. Hafif melankoli, hipomelankoli.


inborn : a. Doğuştan, doğmadan evvel kazanılmış, konjenital.


invasiveness : n. Vücuda giren herhangi bir mikrobun dokulara yayılma yeteneği.


multicellular : a. Birçok hücrelreden oluşan.


ocular : a. 1. Göze ait; 2. Ocularis, See: Eyepiece.


pancreatomy : n. Pankreas ameliyatı.


periscopic : a. Geniş bir görme alanı temin eden.


permeation : n. Yayılma, ilerleme, özellikle enfekisyon veya tümörün, herhangi bir yolla bulunduğu bölgeyi aşarak diğer organ ve dokulara yayılması.


pneumoresection : n. Akciğerin kısmen çıkarılması.