Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactopoiesis nedir?

galactopoiesis : n. Süün meydana gelişi, memelerde süt oluşması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennemesis : n. Mukus kusma, mukustan ibaret kusmuk çıkarma.


cirrhosis : n. Siroz: Karaciğer lobülleri arasındaki bağ dokusunun çoğalması sonucu karaciğerde dejenerasyon (Hanat ve Leinec gibi).


corticoefferent : a. Uyarıları beyin korteksinden çevreye ileten.


E.C.G. : n. Elektrokardiogram kelimesi için kullanılan kısaltma.


erythroedema polyneuritis : n. Uzuvların kırmızı bir renk alarak şişmesi şeklinde ortaya çıkan bir çocukluk hastalığı.


gigantism : n. Hipofiz ön lobunun fazla çalışmasından doğan dev yapılılık.


gluten : n. biochem. Hububattan çıkarılan bir çeşit yapışkan protein maddesi, glüten.


gonococcus : n. (pl. gonocci) Belsoğukluğu mikrobu, gonokok.


holoblastic : a. Döllenmiş ovumun birbiri arkasına bölünmesiyle ilgili.


hypno : pref. Uyku.


isophoria : n. İki gözün görm eeksenlerinin mutabakatı, izofori.


mimic : a. 1. Konuşurken yapılan yüz hareketi; 2. Taklit amacıyla yapılna yüz hareketi, mimik.


partition : n. 1. Kısımlara bölünme, kısımlara ayrılma; 2. Bölme, perde, duvar, bir oluşumu iki kısma ayıran bölme.


parageusia : n. Tad alam duyusunda anormallik.


pericranium : n. Kafatası kemiklerinin yüzlerindeki periyost, perikran(iyum), kafatası zarı.


pessimism : n. Herşeyi fena görme veya fenaya yorma ile belirgin ruh hali, bedbinlik, kötümserlik, pesimizm.


psilotic : a. 1. Kıl dökülmesi ile ilgili; 2. Sprue ile ilgili; 3. Kıl dökücü, kılları döken ilaç.


pulpal : a. Pulpa ile ilgili.


radiability : n. röntgen ışınları tarafından nüfuz edebilme, radyabilite.


radiopaque : a. Işınımı geçirmeyen.