Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactopoiesis nedir?

galactopoiesis : n. Süün meydana gelişi, memelerde süt oluşması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

complementary : a. Tamamlayan.


cytology : n. Hücrebilim, hücrelerin bilimsel tetkiki.


cytoometaplasia : n. Hücre fonksiyon ve şekillerinde meydana gelen değişiklik.


diploscope : n. Bloküler görmeyi kontrolde kullanılan araç, cisimlerin iki gözle tek olarak görülebilme derecesini tesbit eden alet.


esoteric : a. 1. Organ içind başlayan; 2. Gizli, saklı, ezoterik.


gastrohepatitis : n. Mide ve karaciğerin iltihabı, gastrohepatit.


gynephobia : n. Kadınlardan tiksinme, kadınlara karşı anormal şekilde korku ve çekingenlik gösterme, kadın korkusu.


heller's operation : n. Yemek borsu ile midenin birleştiği yerdeki kas tabakasının kesilmesi.


innocent : a. Zararsız.


levamisole : n. Sentetik bir anthelmintik.


mesocephalic : a. Orta beyine ait.


paracolitis : n. Kolon serozasının iltihabı, parakolit.


paries : n. (pl. paritees). Duvar, çeper, cidar.


perihepatic : a. Karaciğer çevresi iltihabı, perihepatit.


pneumatism : n. Solunum yoluyla giren havanın kalbe ve arterlere geçişini takiben başta beyin ve organlar olmak üzere tüm vücuda yayılarak, organizmaya hayatiyet kazandırdığını, bu mekanizmada bozukluk sonucu hastalıkların geliştiğini kabul eden milattan evvel birinci yüzyılda ileri sürülmüş eski tıp görüşü, pnömatizm.


porta : n. (pl. portae). Kapı.


pseudoglottis : n. Yalancı ses telleri arasındaki boşluk


retro : pref. Ard, geride (bulunan) arkasında.


rugose : a. 1. Kırışık, buruşuk, kıvrımlı.


secundipara : n. İki defa doğum yapan kadın (para II).