Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactophygous nedir?

galactophygous : a. süt akışını durduran süt kesici.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiroplasty : n. Eldeki bir kusuru düzeltmek amacıyla yapılan ameliyat, estetik ameliyatı.


distichiasis : n. Göz kapağının iç kenarında yer alan ikicni bir kirpik sırası.


diuretic : a.&n. 1. İdrar verici, müdrir (ilaç); 2.İdrar ifrazının çoğalmasına ait.


ectodermoidal : a. Ektoderma benzeyen


farina : n. 1. Mısır v.s. unu; 2. Nişasta.


gadolinium : n. biochem. Gd sembolü ile bilinen, atom.no:64 ve atom ağırlığı: 157.26 olan kimyasal element, gadolinyum.


gonioscopy : n. Gonioskop kullanarak göz ön kamarasına ait açının ölçülmesi.


phylactic : a. Filaksiye ait.


granum : n. See: Grain.


heliophobia : n. Marazi güneş ışığı korkusu, helyofobi.


iridochoroiditis : n. İris ve koroid iltihabı, iridokoroid.


meningovascular : a. Beyin zarlarına ve beynin kan damararına ait olan, bu oluşumları birlikte ilgilendiren.


monosexual : a. Cinsiyeti tek olan, yalnız bir cins karakter taşıyan.


naturopathy : n. Fiziksel metotlarla tedavi usulü, natüropati.


opsinogenous : a. Opsonin yapıcı.


osphresiophilia : n. Kokuları sevme, marazi koku sevgisi.


parasynovitis : n. Sinovyal kese çevresindeki bağ dokusunun iltihabı.


peptides : n. (pl.) Bir veya daha çok sayıda aminoasidin birleşmesi ile meydanag elen kimyasal bileşikler.


photography : n. Resim çekme, bir objeden gelen ışınların hassas filme yansıtılması ile filminin alınması.


polyorchis : n. İkiden fazla testisi olan.