Bugün : 19 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

galactophygous nedir?

galactophygous : a. süt akışını durduran süt kesici.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorionitis : n. 1. Koryon'un iltihabı; 2. Derinin kalınlaşmasıyla belirgin hastalık, skleroderma.


coprolagnia : n. Dışkı veya aptes eden kişi görmekten cinsel haz duyma (Bir çeşit cinsel sapıklık).


cystophthitis : n. Mesane tüberkülozu.


draw : v. 1.Çekmek, çekerek sıvıyı boşaltmak; 2. Diş çekmek, dişi çekip çıkarmak.


echophrasia : n. See: Echolalia.


fecaloid : a. Feçes gibi, fekaloyid.


glomerullous : a. Yumakçıklı (yumacıklı), glomerulosus.


phyllode : a. Yaprak şeklinde, yaprak biçimi gösteren.


graphorrhea : n. Anlamsız kelime ve cümleciklerle dolu yazı yazma.


hematopexis : n. See: Hematopexia.


hole : n. Foramen, delik.


inflammable : a. 1. Kolay yanar, kolayca tutuşur; 2. Kolay tahrik olunur, kolay sinirlenir.


inflection : n. See: inflexion.


inguinodynia : n. Kasıkta hissedilen ağrı, kasık ağrısı.


myelogenous : a. Kemik iliğinden kaynaklanan veya orada meydana gelen, miyelojen.


noncellular : a. Yapısında hücre bulunmayan, hücresiz.


oothecalgia : n. See: Ovarialgia.


penology : n. Suçu önleme ve ceza bilimi, kişinin suç işlemesini önleyici yolları aratıran, suç ile ceza arasındaki ilişkileri konu alan bilim dalı.


proflavine : n. biochem. Akriflavin'in çinde bulunan diaminoacridine (Türevleri antiseptik olarak kullanılır).


retro : pref. Ard, geride (bulunan) arkasında.