Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactophorous nedir?

galactophorous : a. Süt taşıyıcı, süt nakleden, galaktofor.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholesteremia : n. Kanda kolesterol seviyesinin aşırı yükselmesi.


chondrectomy : n. Kıkırdağın ameliyatla çıkarılması.


dyscheiria : n. Temas duyusunda, herhangi bir nitelikte kendini gösterenbozukluk.


echokinesia : n. See: Echopraxia.


electroanalysis : n. Elektrik akımı ile yapılan kimyasal tahlil, elektroanaliz.


guttural : a. Gırtlağa ait.


hemoglobinolysis : n. Hemoglobin'in parçalanması, hemoglobin'in eriyip dağılması.


hepatargia : n. Karaciğer fonksiyonlarının bozulmasından ileri gelen otointoksikasyon, hepatarji.


hilitis : n. Akcierlerin hiluslara yakın kısımlarının iltihaplanması, hilus iltihabı, hilit.


histocyte : n. See: Histiocyte.


hyperadiposis : n. Aşırı şişmanlık.


hysterography : n. Uterusun radyolojik olarak muayene edilmesi.


hyperthelia : n. Çok memelilik.


nephrolith : n. Böbrek taşı, nefrolit.


nephrosclerosis : n. Böbrek sklerozu, nefroskleroz.


pleurotomy. : n. Plevra'ya kesit yapmak, kesit yaparak plevra boşluğunu açma, plörotomi.


preparative : a. Hazırlık mahiyetinde, hazırlayıcı.


pulse : n. Nabız, pulsus.


pykno : pref. Kalın, yoğun, koyu, sık anlamlarına önek.


pyovesiculosis : n. Meni kabarcığında cerahat bulunması,cerahatli seminal vezikül.