Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

galactophorous nedir?

galactophorous : a. Süt taşıyıcı, süt nakleden, galaktofor.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choleverdin : n. biochem. See: Bilicyanine.


cyprıdophobia : n. Cinsel temasla geçebilen herhangi bir hastalıktan aşırı korkma, zührevi hastalık korkusu.


enteroplasty : n. Barsak üzerinde yapılan estetik amemliyat.


phrenohepatic : a. Diafragma ve karaciğer'le ilgili.


hemisphere : n. Beyin yarım küresi, hemisphaerium (hemispharia).


hysterometry : n. Uterusun ölçülmesi, uterusu ölçme bilimi, histerometri.


impervious : a. See: İmpermeable.


keratic : a. 1. Korneaya ait; 2. Boynuza ait, boynuzsu.


lepidic : a. Pullara ait, pullardan müteşekkil pullu.


macroscopy : n. Gözle yapılan muayene, mikroskopsuz muayene, makroskopi.


metagranulocyte : n. See: Metamyelocyte.


micropodia : n. Ayakların normalden küçük olması, ayak küçüklüğü, mikropodi.


occipitofrontal : a. Artkafa ve alına ait.


odontatrophia : n. Diş atrofisi veya dişlerin kusurlu gelişimi, odontatrofi.


oncology : n. Tümör bilgisi (anatomisi), onkoloji.


pachydactylia : n. El ve ayak parmaklarının büyümesi, pakidaktili.


pachydermatosis : n. Kronik pakidermi, pakidermatoz.


perivaginal : a. Vaginayı saran.


prospermia : n. Cinsel birleşim esnasında meni'nin erken gelişi, erken boşalma, erken inzal, bel gevşeklii.


semipermeable : a. Yarı geçirgen, muayyen molekülleri geçirebilen.