Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactophorous nedir?

galactophorous : a. Süt taşıyıcı, süt nakleden, galaktofor.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiocentesis : n. Kalbe ponksiyon yapma, kalbin karıncık veya kulakçığına iğne ile girme.


cerate : n. Balmumu merhem.


condense : v. Biochem. teksir etmek, takdir etmek.


dyshematopoiesis : n. Kan hücrelerinin kusurlu veya yetersiz oluşması.


fibromium : n. İçinde bağ ve kas dokusu bulunan ur.


filter : n. Işık, su ve diğer sıvıları süzmeğe yarayan alet, süzgeç, filtre.


hemicardia : n. Yarım kalb ağrısı.


heterodont : n. Dişlerin şekil bozukluğu, muhtelif şekilde dişleri olma.


inborn : a. Doğuştan, doğmadan evvel kazanılmış, konjenital.


iridolysis : n. İris'i çevresindeki patolojik yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


microorganism : n. Yalnız mikroskopla görülebilen organizma, mikroorganizma.


moron : n. Amerika'da kullanılan bir deyim.


palpebra : n. (pl. palpebrae). Göz kapağı.


panplegia : n. Her iki kol ve bacağı tutan felç.


phytalbumin : n. Nebati albümin.


pneumococcosuria : n. İdrarda pnömokok bulunması.


pneumoencephalogram : n. Pnömoensefalografi ile elde edilen radyogram, pnömoensefalogram.


pyrometric(al) : a. Sıcaklık derecelerini ölçmeğeait.


rudimentary : a. Güdük kalmış, gelişmemiş, rüdimanter.


spheroid : a. 1. Küresel, kürevi, spheroides; 2. küresel cisim.