Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactophorous nedir?

galactophorous : a. Süt taşıyıcı, süt nakleden, galaktofor.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromophore : n.1. Boya madesi (pigment) ihtiva eden herhangi bir hürce; 2. Renkli maddeye, rengini veren atom grubu.


dens(-tes) : n. Dişler.


endoneurium : n. Sinir liflerini çevreleyen ince iç tabaka.


frigorific : a. Soğutan, soğutucu.


gastrojejunocolic : a. Mide, jejunum ve kolona ait.


greensickness : n. Genç kadınlarda ileri gelen bir hastalık, kloroz.


inframammary : a. Meme altında.


interpupillary : a.Gözbebekleri arası.


lepromin : n. Lepraya karşı dokusal direncin tesbitinde test maddesi olarak kullanılan Mycobacterium'un leprae'dan zengin dokudan hazırlanış eriyik.


leukocytosis : n. Kandaki lökosit sayısının çoğalması, lökositoz.


lienectomy : n. Dalağın ameliyatla çıkarılması, liyenektomi, splenektomi.


myzesis : n. Emme.


normoglycemic : n. Kan şeker seviyesi normal sınırlar içinde olan.


onychoid : a. Tırnak şeklinde, tırnaksı.


oscultation : n. Dinleme, oskültasyon (göğüs, sırt, kalb).


paragenesis : n. Melezlik.


rheometer : n. 1. Kan devaranının kuvvet ve hızını ölçme alet; 2. Galvanometre.


rhinopharyngeal : a. Burun ve gırtlağa ait.


schwannosarcoma : n. See: Schwannoma.


sero-enzyme : n. Kan serumunda bulunan bir enzim.