Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

galactophoritis nedir?

galactophoritis : n. Süt kanalı veya kanallarının iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biuret : n. biochem. Üre ve protein analizlerinde kullanılan billuri bir üre türevidir (C2O2N3H5).


chitinous : a. & 1. kitin'le ilgili; 2. Kitin'den oluşmuş; 3. Kitin niteliğinde, kitin yapısında.


emiction : n. 1. İşeme; 2. İdrar.


glomerululonephritis : n. Glomerüllerin iltihabı.


gonotoxin : n. Gonokokların salgıladığı toksik madde, gonokok toksini.


heterolytic : a. 1. Heteroliz veya heterolizin ile ilgili; 2. Heteroliz veya heterolizin'in sebep olduğu.


hole : n. Foramen, delik.


islet : n. Adacık.


jugulum : n. 1. Köprücükkemiği; 2. Boyun.


lambda : n. Paryetal kemiklerle oksipital kemiğin birleştiği nokta olup fetuste burada küçük fontanel bulunur, lambdoid dikişle sagital dikişin birleştiği nokta.


lameness : n. Topallık, sakatlık.


lectual : a. yatağa ait.


leukotoxic : a. Lökositleri yokeden.


lumisterol : n. biochem. Ergosterolün bir izomeri.


lymphatolysin : n. Lenf dokusuna tesir eden toksin.


melanoblast : n. Melanosit öncüsü hücre.


neurodynia : n. Sinir ağrısı.


orbital : a. Göz çukuruna ait, orbitalis.


paracolpitis : n. Döl yolu kasınması, parakolpit, vaginizm.


rupophobia : n. Pis şeylerden aşırı tiksinme, pislikten aşırı derecede iğrenme.