Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactophoritis nedir?

galactophoritis : n. Süt kanalı veya kanallarının iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botryoid : a. Üzüm salkımı şeklinde, üzüm salkımını andırır şekilde küçük yuvarlak tanecik kümesi gösteren.


Buret : n. See: Burette.


choreiform : a. Korea'ya benzeyen.


chromatophore : n. Pigment hücresi, pigment ihtiva eden renk verici hücre (Deri ve iris'te olduğu gibi).


deamidase : n. Amide'leri parçalayıcı enzim.


deposit : n. 1. Tortu, çöküntü, çökelti; 2. Herhangi bir organ veya vücut bölümünde birikim gösteren madde.


hepatostomy : n. Karaciğere kesit yapma, kesit yaparak karaciğeri açma.


hepatosis : n. Karaciğerin parankimasının dejeneratif hastalığı, hepatoz.


tepid : a. & n. 1. Ilık; 2. Kancalı kurt.


hematocyturia : n.İdrarda kan yuvarları çıkarma, hematositüri.


intravaginal : a. Vagina içinde.


keratoiditis : n. See: keratitis.


laryngostenosis : gırtlağın daralması, larengostenoz.


methacycline : n. Özellikle kronik bronşitte etkili olan bir çeşit antibiotik.


myeloplax : n. Kemik iliğinin çok nüveli dev hücresi.


oophorectomy : n. Yumurtalıkları çıkarma ameliyesi, ooforektomi.


pallesthesia : n. Titreşimleri hissedebilme hali, deri altındaki kemik tümseğe değdirilen hareket halindeki diyapazon'un titreşimlerini duyabilme yeteneği.


phenoxybenzamine : n. Raynaud hastalığında kullanılan çevresel bir damar genişletici.


pinto : n. See: Pinta.


scotography : n. Röntgen ışınları aracılığıyla film alma.