Bugün : 26 Temmuz 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galactophoritis nedir?

galactophoritis : n. Süt kanalı veya kanallarının iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbinol : n. biochem. See: Methanol.


choriomeningitis : n. Beyni zarları ve choroid plexus'un lökosit enfiltrasyonu ile belirgin iltihabı.


decollation : n. Doğumun imkansız olduğu durumlarda fetüs başını keserek gövdesinden ayırma, deakpitasyon.


exanimation : n. Bilinç kaybının eşlik ettiği hastalık hali, koma.


gangrenous : a. Gangrenli.


glucide : n. biochem. basit indirgeyici şeker, glüsit.


graphoanalysis : n. Ruhsal özellikleri tesbit amacıyla, kişihin el yazısının incelenmesi.


haustration : n. 1. Kese şeklinde boğum oluşması; 2. Kese şeklinde boğum.


hematocyte : n. Kandaki küreciklerden biri.


hydroperitoneum : n. Periton boşluğunda sulu sıvı toplanması.


hyperalbuminemia : n. Kanda albümin miktarının aşırı artışı.


hyperimmunity : n. bağışıklığın yüksek oluşu, artmış bağışıklık.


injury : n. 1.Yara; 2. Zedelenme, yaralanma, bozulma.


microcheiria : n. Elleri normalden küçük olması, küçük ellilik, mikrokiri.


mumps : n. Kabakulak hastalığı, epidemik parotid.


opsonometry : n. Herhangi bir enfeksiyöz hastalıkta kişi kanındaki opsonik etki derecesinin, dolayısıyla opsonik indeks'in ölçülmesi, opsonometri.


orthodiagraph : n. Ortodiyagrafi cihazı.


paravertebral : a. 1. Vertebra (omur) yakınında, omur'a bitişik; 2. Columna vertebralis (omurga) yakınında, omurga'ya bitişik.


phasic : a. 1. Devre (faz) ile ilgili; 2. Devre (faz) gösteren, fazlı.


postgrippal : a. Grip (influenza) sonu, grip sonrası.