Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactophoritis nedir?

galactophoritis : n. Süt kanalı veya kanallarının iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerophobia : n. Kansere karşı duyulan aşırı korku, kanserden ileri derecede korkma.


dyspigmentation : n. Deriye veya herhangi bir oluşuma rengini veren pigment miktarında değişme, özellikle herhangi bir deri bölgesi üzerinde pigment azalması.


endospore : n. Yalnızca beslenme fonksiyonuna sahip olan bakteri sporu.


epididymis : n. Erbezi üstü, epididim.


ergasia : n. 1. Kişinin zihni ve bedensel işlevlerinin tümü, 2. Hücre çalışmasını uyardığı kabul edilen teorik bir madde.


hidrocystoma : n. Ter bezi tümörü.


hyperkeratinization : n. Epidermis'te kalınlaşmaya uzanmak üzere aşırı keratin oluşması.


hyperproteinemia : n. Kanda protein fazlalığı.


hypoglottis, hypoglossis : n. 1. Dilin alt kısmı 2. See: Ranula.


hysteresis : n. Bir cismin üzerinde etkili kuvvetler değişince yapışkanlık veya iç sürtünmesi sonucu imiş gibi o cisimdeki reaksiyonun gecikmesi, histerezis.


inframarginal : a. Kenarın altında, herhangi bir oluşum kenarı veya kıyısı altında.


intrapelvic : a. Pelvis içi, pelvis içinde.


macrosomatia : n. See:Macrosomia.


main : n. See: Hand.


mechanothermy : n. Masaj, idman v.s. ile meydana gelmiş tedavi edici hareket.


nevocarcinoma : n. Nevus (ben)'den gelişen kötü huylu tümör, nevokarisnom.


oppilative : a. 1. Tıkayıcı; 2. Peklik (inkıbaz) verici, kabzedici.


orchioncus : n. Testis tümörü.


oxybromide : n. biochem. Oksijen ve brom ihtiva eden bir radikal, oksibromür.


polycyesis : n. Mültipl gebelik.