Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

galactophoritis nedir?

galactophoritis : n. Süt kanalı veya kanallarının iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbofluchsin : n. biochem. Karbolik asit ve fuksin içeren boya maddesi.


collodium : n. See: Collodion.


ethnobiology : n. Çeşitli ırkların fiziki özelliklerinin bilimsel incelenmesi, etnobiyoloji.


gloss (o) : pref. Dil.


phylaxis : n. Vücudun enfeksiyona karşı korunması, filaksi.


hexokinase : n. biochem. Adenozin trifosfattan hekzoslara fosfat taşıyan enzim.


hypercardiotrophy : n. See: Hypercardia.


hypoplastic : a. 1. Yetersiz gelişme ile ilgili; 2. Gelişme yetersizliği gösteren tam gelişmemiş.


hypoporosis : n. Kırığı takiben kırık uçlar arasında, kaynaşmayı kolaylaştırmak üzere oluşan yeni kemik dokusu (callus)'nun yetersiz oluşu, hipoproroz.


immaculate : a. 1. Lekesiz, üzeirnde benek şeklinde renkli bölgeler göstermeyen, 2. Kusursuz, temiz.


incubation : n. Bir hastalık mikrobunun bedene girmesiyle arazının meydana çıkması arasındaki müddet, kuluçka devresi, enkübasyon.


iso- : pref. Aynı müsavi, eşit izo.


lienocele : n. Dalak fıtığı, liyenosel.


masto-occipital : a. Mastoid çıkıntı ile artkafa kemiğine ait.


myokinesis : n. Kas hareketi, miyokinez


ocher, ochre : n. biochem. Çoğunlukla kırmızı veya sarı renkli bir çeşit demir cevheri.


oximetry : n. Alınan kan numunesindeki okisjen miktarının oksimetre aracılığıyla ölçülmesi, oksimetri.


parasitogenic : a. Parazitlerden doğan, parazitojen.


periosteum : n. kemik dışzarı, periyost.


photomania : n. 1. Işığa karşı aşırı arzu, aydınlığa veya ışıklı yerlere aşırı düşkünlük gösterme; 2. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalışın sebep olduğu ruhsal dengesizlik hali.