Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galactophore nedir?

galactophore : n. Sütü ileten kanal, süt kanalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

drum : n. Kulak davulu, timpan.


embolism : n. Bir kan pıhtısının (thrombus) kan damarını tıkaması, ambolizm.


ethosuximide : n. Petit mal'de kullanılan ve konvülsiyonları gideren bir ilaç.


exhumation : n. Muayene için cesetin mezardan çıkarılması.


fetography : n. Fetusun ana rahminde iken alınan radyografisi.


hepatomalacia : n. Karaciğer yumuşaması, hepatomalasi.


sublime : a. 1. Üstün, yüksek, sublimis, 2. Tasfiye etmek, süblime etmek.


teratophobia : n. Marazi ucube doğurma korkusu, teratofobi


uterotubal : a. Rahim ve salpenkse ait.


hemosozic : a. Kan yuvarlarının yokolmasını önleyen.


hippocratism : n. Hipokrat ve onun izleyicileri tarafından geliştirilen tıp öğretisi, çeşitli hastalıkların teşhis, tedavi ve prognozu üzerine Hipokrat okulunun görüşlerini kapsayan tıp öğretimi, hipokratizm.


hyperoxemia : n. Kanın aşırı asitli hali.


manual : a. Ellere ait.


meprobamate : n. Bir carbamate, merkez sinir sisteminde etki ederek ruhi gevşeme sağlayan bir trankilizan.


orbitalis : a. Göz çukuru ile ilgili.


pragmatagnosia : n. Tanıma yeteneğini kaybetme, tanıyamama.


prosthodontist : n. Prostodonti mütehassısı.


rhizo : pref. Kök anlamına önek.


section : n. 1. Kesme; 2. Kesit, sectio.


spondylolisthesis : n. Omur kayması.