Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

galactophore nedir?

galactophore : n. Sütü ileten kanal, süt kanalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradystalsis : n. Barsak hareketlerinin anormal şekilde yavaş oluşu.


cardioplasty : n. Cardia sfinkteri üzerinde yapılan plastik ameliyat.


choleric : a. Safralı.


cinnarizine : n. Meniere hastalığında etkili olan antistaminik.


concentrate : v. biochem. Teksif etmek, koyulaştırmak.


cytologist : n. Hücre biliminde uzmanlaşmış kimse, sitoloji uzmanı.


emulsion : n. Merhem gib kullanılan ve süte benzer yağlıca bir sıvı, sübye, emülsiyon.


encephalopyosis : n. Beyin apsesi.


insight : n. Nüfuzunazar, sezgi.


interstice : n. 1. Ara, aralık, açıklık; 2. Yarık, çatlak.


intestine : n. Barsak, intestinum.


lymphoma : n. Lenfoid dokudan başlangıcını almış ur, lenfom, adeni.


mechanics : n. Kuvvetlerin cisimler üzerindeki etkisinden ve hareketinden bahseden bilim dalı, mekanik.


musculous : a. See: Muscular.


myoneure : n. Kası tamamlayan sinir hücresi, miyonerv.


nonstriated : a. Çizgisiz, düz.


polygenic : a. 1. Birkaç genle ilgili, bikaç gene bağlı (Oluşan karakter hakkında); 2.Birkaç gen'in beraber sebep olduğu, birkaç gen etkisiyle oluşmuş (Genetik hastalık hakkında).


puboprostatic : a. Çatı kemiği (pubis) ve prostata ait.


sacrocoxalgia : n. Sakrum-kalça kemiği eklemi ağrısı.


sclerous : a. Katı, sert.