Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

galactophore nedir?

galactophore : n. Sütü ileten kanal, süt kanalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brash : n. Midede duyulan yanma hissi, mide ekşimesi.


carbohemia : n. Kanda normal seviyenin üzerinde karbon dioksit bulunuşu, karbon dioksit'in atılamaması sonucu kanda birikim göstermesi.


Daunorubicin : n. Adriamycin'e benzeyen ve lösemide kullanılan bir antibiyotik.


elytritis : n. Vagina iltihabı.


endoenteritis : n. Barsak mukozasının iltihabı, endoenterit.


glycorrhea : n. Vücuttan şeker ifraz etme.


uteroscopy : n. Rahim boşluğunun uteroskop aracılığıyla muayenesi, histeroskopi, uteroskopi.


hyperproteinuria : n. İdrarda protein fazlalığı.


iliopsoas : a. İleum ve bel bölgesine ait olan, her iki kısmı da ilgilendire.


kinesimeter : n. Hareketin derecesini ölçen alet, hareket yeteneğindeki herhangi bir organda meydana gelen hareketin genişliğini ölçen alet, kinezimetre.


lyophil : a. Sıvı çeken, liyofil.


megalencephalia : See: Megalencephaly.


mineral : a.Än. 1. Madeni, mineral; 2. Madenli; 3. Maden, mineral; 4. Maden filizi; 5. Madeni cisimler.


opsonometry : n. Herhangi bir enfeksiyöz hastalıkta kişi kanındaki opsonik etki derecesinin, dolayısıyla opsonik indeks'in ölçülmesi, opsonometri.


ovarotherapy : n.See: ovotherapy.


pathopleiosis : n. Hastalığını olduğundan daha önemli gösterme eğilimi.


periodontitis : n. Beriyodont iltihabı, periodontit.


pneumonolysis : n. Plevranın göğüs duvarından ayrılması.


pneumotoxin : n. Pnömoni bakterilerinden meydana gelen toksin.


porphyrin : n. Kırmızı boyalı madde olup kısmen hemoglobin, kısmen klorofilden meydanag elir, porfirin.