Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactophagous nedir?

galactophagous : a. Süt üzeirnde yaşayan, süt üzerinde beslenen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalotractor : n. Doğumu kolaylaştırmak amacıyla fetüs başına uygulanarak onu çekip çıkarmağa yarayan alet, doğum forsepsi.


charcot's : n. İleri derecede tabes dorsalis veya syringomyelia vakaları ile birlikte görülen, bir eklemin tam anlamıyla düzensiz şekilde hareket etmesi hali.


clip : n. Ameliyat esnasında kanı durdurmaya yarayan alet, pens.


fistulotomy : n. Fistülü yarma ameliyesi, fistülotomi.


intercerebral : a. İki beyin yarıküresi arasında.


gymnocyte : n. Duvarsız hücre, jimnosit.


hematophyte : n. Kanda bulunan nebati parazit, hematofid.


hemigastrectomy : n. Midenin yarısının ameliyatla çıkarılması.


infraplacement : n. Bir dişin normal yerinden aşağıya yerleşmesi.


intoxicant : a. 1. Zehirlenmeye sebep olan,zehirleyici; 2. Zehirlenme yapan herhangi bir madde; 3. Sarhoş edici madde (alkol, ilaç v.s.).


keratohemia : n. Kornea içine kan birikmesi, keratohemi.


medullated : a. Bir medulla veya ilik bölümü ihtiva eden veya bir medulla kısmı tarafından çevrelenen.


metaplasm : n. Protoplazmanın oluşum maddesi, hücrede bulunan cansız madde, metaplazma.


myoglia : n. Kas hücrelerinden oluşan lifsel madde, miyogli.


ophthalmophthisis : n. 1. Gözün büzülerek küçülmesi, oftalmoftiz; 2. Gözün normal gerginliğini kaybederek yumuşaması, oftalmomalasi.


osmification : n. Osmiyum veya ozmik asitle muamele ederek boyama (histoloji tekniğinde olduğu gibi).


para- : pref. Yanında, yan, para.


pentosuric : a. 1. Pentozüri ile ilgili; 2. Pentozüri gösteren.


phose : n. Sübjektif ışık duygusu.


psoriatic : a. 1. Psoryazis'le ilgili; 2. Psoryazis gösteren kişi, psoryazisli; 3. Psoryazis niteliğinde psoryazis'e benzeyen.