Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactophagous nedir?

galactophagous : a. Süt üzeirnde yaşayan, süt üzerinde beslenen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorionepithelioma : n. Genellikle malhidatiform'u takiben meydana çıkan, ancak düşük veya normal gebelik olaylarından sonra da görülebilen habis bir tümör.


desferrioxamine : n. Demir zehirlenmesinde kullanılan bir madde.


diad : n. İki değerli element.


diaphysial : a. Diafiz'le ilgili.


electro-oculogram : n. Orbita yakınında cilt üzerine yerleştirilen elektrodlar aracılığı ile, göz kürenin ön veya arka kısımları arasındaki potansiyel farkının, ayrıca gözün pozisyon ve hareketlerinin yazılı olarak kaydedilmesi.


esthetic(al) : a. Bedii, estetik.


exenteritis : n. Barsak serozasının iltihabı.


hemopleura : n. See: Hemothorax


histology : n. Mikroskopik anatomi,histoloji, dokubilim, histologia.


in-patient : n. Hastanede yatarak tedavi gören hasta, hastanede yatan hasta.


latissimus : a. En geniş.


mephitic : a. Zehirleyici, fena kokulu.


methylprednesolone : n. Romatoid artrit, alerji ve iltihabi durumların tedavisinde kullanılan bir steroid


micronutrients : n. Vücutta çok az miktarda bulunmalarına rağmen organizma için mutlak gerekli bir kısım maddeler (bazı minareller, vitaminler v.s.).


necropneumonia : n. Akciğer gangreni, nekropnömoni.


ophthalmoparalysis : n. Göz kaslarının felci, oftalmoparalizi.


paraplegiform : a. Parapleji'ye benzeyen.


pericardiac : a. 1. Perikart ile ilgili; 2. Kalb çevresinde, kalbi çevreleyen.


peritctomy : n. Kornea etrafında halka şekilned bir konjonktif tabakasının kesilerek çıkarılması.


phosphorated : a. Fosforlu, fosfor ile terkip edilmiş.