Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

galactopexy nedir?

galactopexy : n. karaciğerin galaktozu bünyesinde tesbit etme hassası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

byssinosis : n. Fabrikalarda pamuk tozunu teneffüs eden işçilerin akciğerlerine arız olan hastalık.


carbo : n. biochem. Odun kömürü, nebati veya hayvani kömür, karbon.


celophlebitis : n. Vena cava iltihabı.


centrifugal. : a. Merkezden uzaklaşan, merkezden çevreye doğru hareket gösteren, merkezkaç.


cinchonine : n. biochem. Cinchona'dan elde edilen bir alkaloid, sinkonin.


crutchpalsy : n. El bileğinin parmakların ve başparmağın ekstensor adalelerinde görülen felç durumu.


ebullition : n. 1. Kaynama, yüksek ısı etkisiyle sıvıda buhar kabarcıklarının oluşması; 2. Kaynayan sıvının gösterdiği hareket; 3. Belli bir hissin aşırı şeklide açığa vurulması hali, taşkınlık, coşkunluk.


ganglioma : n. Başlangıcını lenfagangliyonundan almış tümör.


hapt : pref. Dokunma, değme, temas anlamına önek.


macrochiria : n. Ellerin anormal derecede büyük oluşu.


malacia : n. Bir dokunun patolojik olarak yumuşaması, malasi.


prediasotle : n. Diyastol öncesi, diyastolden hemen önceki zaman aralığı.


pygmalionism : n. Kişinin kendi yaptığı bir şey (heykel, resim vs.)'e aşık olması hali.


regurgitation : n. Regürjitasyon: 1. Yenilenen yemeklerin ve içeceklerin kusma proçesi olmaksızın ağza gelmesi; 2. Geviş getirme; 3. Kalb kapakları yetmezliğinde kanın geri dönmesi; 4. Kusma.


reverberation : n. 1. Yansıma, yankılanma; 2. yankı, akis.


scoli(o)- : pref. 1. Kancalı; 2. Bükülmüş.


serious : a. Ciddi, vahim.


seelipgn sickness : n. Afrikada endemik olarak bulunan bir hastalık.


syngamy : n. Cinsel üreme.


syphiloid : a. & n. 1. Frengiye tutulmuş; 2. Frengiye benzer; 3. Frengi şeklinde hastalık.