Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactometer nedir?

galactometer : n. Sütün özgül ağırlığını ölçmede kullanılan alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diapedetic : a. 1. Diyapedez'le ilgili; 2. Diyapedez gösteren.


dysgeusia : n. T at alma duygusundaki bozukluk.


embryotomy : n. Doğum imkanı olmayan hallerde annenin hayatını kurtarmak için çocuğun kesilerek rahimden çıkarılması, embriyotomi.


endogenic : a. see: endogenous


estrinization : n. Over hormonlarına bağlı olarak vagina epitelinde siklik değişiklikler meydana gelmesi.


fibrinolysis : n. Fibrinin çözülmesi tdağılması.


hemoalkalimeter : n. Kanın alkaliliğinin tayinine yarayan cihaz.


hypnogenesis : n. Uyku meydana getirme, uyutma.


menhidrosis : n. Menstruasyonda normalden fazla terleme, menhidroz.


ortho- : pref. Benzen halkasının bazı türevlerine ait.


parallergy : n.Allerji ile ilgili olaylar.


pemphigus : n. Derinin veya mukozanın veziküllü (büllü) hastalığı, pamfigüs


peptonuria : n. İdrarda pepton bulunması, peptonüri.


perirenal : a. Böbreği saran.


phimotic : a. 1. Fimozis'le ilgili; 2. Fimozis gösteren.


pneumato : pref. See: Pneum


pneumatosis : n. Midede veya vücudun başka yerinde anormal miktarda hava veya gaz bulunması, pnömotoz.


rachitome : n. Belkemiği bistürisi,


renipelvic : a. Böbrek pelvisi ile ilgili.


sexuality : n. 1. Cinsiyet, cinsilk, seksüalite; 2. Kişinin gösterdiği cinsel faaliyet, özellikle bu faaliyetin kuvvet ve derecesi.