Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

galactometer nedir?

galactometer : n. Sütün özgül ağırlığını ölçmede kullanılan alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiotoxic : a. Kalb üzerinde zararlı etki gösteren, kalbe z ararlı.


cryptococcus : n. Bir mantar türü.


digitation : n. Parmaksılık, digitatio.


ectromelus : n. Kol ve bacakları bulunmayan ve yetersiz gelişmiş hilkat garibesi.


eviration : n. 1. Testisleri çıkarma, kişiyi hadım etme; 2. Erkeğe has özelliklerin kaybı ile beraber kadınımsı özellikler gösterme; 3. Erkeğin kadın olduğuna inanmasıyla belirgin kuruntu hali, bu belirti ile karakterize paranoya.


hepatostomy : n. Karaciğere kesit yapma, kesit yaparak karaciğeri açma.


subnucleus : n. Kısim veya ikinci derecede olan nüve.


vaccinator : n. 1. Aşıcı; 2. Aşı aleti.


vaccinogenous : a. Aşı yapan.


hematophage : n. Eritrositleri, içine alarak imha eden hücre, hematofaj.


hydrocephaloid : a. Hidrosefaliye benzer.


hypolarynx : n. Larenksin glotisaltı parçası.


maculopapule : n. 1. Hem makül hem papül nitelikleri gösteren deri lezyonu; 2. Makül üzerinde oluşmuş papül, makülopapül.


medullary : a. İliğe ait, medullaris.


neutralization : n. 1. Bir eriyiğin asit veya alkali (kalevi) niteliğini ortadan kaldırma, nötür yapma, nötralizasyon; 2. Herhangi bir şeyin tesirini ortadan kaldırma, tesirsiz hale getirme.


osche(o)- : pref. Testis torbası (skrotum) iltihabı.


otoncus : n. Kulak tümörü.


parallagma : n. Kırık kemikte parçaların üst üste binmesi.


podophyllin : n. biochem. "Podophyllum peltatum" kökünden çıkarılan sarı müshil reçine, podofilin.


quoad vitam : n. Yaşadığı müddetçe hayattayken.