Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

galactometer nedir?

galactometer : n. Sütün özgül ağırlığını ölçmede kullanılan alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpohysterotomy : n. Vagina duvarı aracılığıyla kesit yaparak uterus'u açma.


contortion : n. Burulu olma, burma, burulma, contortus.


ectopotomy : n. Dış gebelikte fetüs ve eklerini ameliyatla çıkarma, dış gebelik ameliyatı.


embryo : n. 1. Gebeliğin dördüncü ayının başına kadarki devrede tohum, 2. İlkel gelişme devresindeki organizma, embriyon.


fetish : n. Büyülü telakki edilen ve erotik arzular veren cisim.


gastrasthenia : n. Mide zayıflığı, gastrasteni.


glycogenolysis : n. Glikojen'in glukoz'a yıkılması.


ichoroid : a. Yaradan sızan sulu akıntıya benzeyen, sulu cerahat gibi.


interofective : a. Organizmanın iç fonksiyonlarını ilgilendiren (otonom sinir sistemine ait bir terim(.


irascible : a. Çabuk öfkelenir, kolay kızar.


lysis : n. 1.Ateşin yavaş yavaş düşmesi, lizis; 2. Lizin vasıtasiyle hücrelerin yokolması, hücreleri lizinle tahribetme.


mazodynia : n. Memede hissedilen ağrı, meme ağrısı.


molluscous : a. Yumuşak cilt tümörüne ait.


osteopath : n. Osteopati uzmanı.


palmic : a. 1. Kalb atımı veya nabız'la ilgili; 2. Palmus hastalığı ile ilgili.


para-aortic : a. Aortanın yanında bulunan.


pelviccephalometry : n. Fetüs başı ve anne pelvisi kuturlarının ölçülmesi (baş-pelvis uygunsuzluğunu araştırma amacıyla).


preventorium : n. Prevantoryum, ihtiyat teadvisi yapılan hastane.


rabicidal : a. Kuduz virüsünü öldürücü.


reflexometer : n. Adale kasılması için gereken kuvveti ölçen alet, refleksometre.