Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galactometer nedir?

galactometer : n. Sütün özgül ağırlığını ölçmede kullanılan alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

convalescent : n. & a. 1. Nekahat devresine ait; 2. Nekahat halindeki


crush syondrome : n. Travma nedeniyle meydana gelen üremi.


dacryocystalgia : n. Gözyaşı kesesi dilatasyonu.


egestion : n. Sindirilemeyen gıda artıklarının barsaklar yoluyla dışarı atılması.


enamel : n. Diş minesi.


eosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin çoğalması, eozinofili.


flexion : n. Fleksiyon: 1. Eklemin yaptığı içeriye doğru bükülme hareketi, bükülme; 2. Bükme, flexio.


lacus : n. Göl.


submucous : a. Mukoza (tunica mucosa) altında bulunan, mukozaaltı, submucous.


inebriation : n. Sarhoş olma hali, sarhoşluk (alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle).


intrasplenic : a. Dalağın içinde.


leukoblastosis : n. Gelişmemiş lökositlerin çoğalması.


myosinuria : n. İdrarda miyozin bulunuşu, miyozinüri.


nutritive : a. 1. Beslenmeye ait, beslenme ile ilgili, nütritif; 2. See: nutricious.


oxytocia : n.Çabuk odğum.


panhysterosalpingo-oophorectomy : n. Uterus, boyun, salpenks ve yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması.


phose : n. Sübjektif ışık duygusu.


poll : n. Başın saç biten kısmı.


postgraduate : a. Üinversite mezuniyetinden sonra, üniversite'den sonraki.


practitioner : n. Kendi mesleğinde çalışan hekim, pratisyen doktor.