Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

galactometer nedir?

galactometer : n. Sütün özgül ağırlığını ölçmede kullanılan alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchadenitis : n. Bronş duvarındaki bezlerin iltihabı.


buccopharyngeal : a. Yanak ve farenks'le ilgili.


combustion : n. Yanık, kombüstiyon (4 derecesi vardır: 1. Kızarma; 2. Veziküllenem; 3. Doku harabiyeti; 4. Kömürleşme).


electrogastrography : n. Mide faaliyeti esnasında meydanag elen elektriksel güç değişimlerinin çizelge halinde kaydedilmesi.


geriodontics : n. Yaşlılık çağındaki diş problemleri ve tedavilerini konu alan dişçilik dalı.


hydatidiform : a. Hidatide benzer.


hydroxyproline : n. biochem. Tabi aminoaist.


intervalvular : n. Valvüllerarası.


iris : n. Gözün iris tabakası, gözbebeği etrafındaki renkli halka, iris.


megakaryocyte : n. pl. Trombositlerin ana hücresi olan kemik iliğine ait büyük, çok nüveli hücreler.


meteorotropic : a. Hava tesiri altında, hava tesiriyle


newborn : n. Yeni doğmuş bebek. See: Neonate.


panzerherz : n. Perikard yapraklarının ileri derecede kireçlenmesi.


paraphobia : n. Hafif korku, parafobi.


pharyngo-esophageal : a. Yutak ve özofagusa ait.


plasmasome : n. Lökosit taneciği.


preformationist : n. Preformasyon teorisine inanan kimse.


pyrometer : n. 1. Yüksek ısı derecesini ölçme aleti, pirometre; 2. Isı tesiriyle cisimlerde vücuda gelen yayılmaları (genişlemeleri) ölçme aleti.


rigor : n. 1. Titreme, üşüme; 2. Sertlik.


self-preservative : a. Kendi kendini koruyucu.