Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

galactometer nedir?

galactometer : n. Sütün özgül ağırlığını ölçmede kullanılan alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleeder : n. Hemofili'de olduğu gibi, sık sık kanama yoluyla kan kaybeden kimse.


blocking : n. İletimin veya geçişin kesilmesi, tıkanma, tıkama.


dyssynergia : n. İstemli kasların birbiriyle dengeli çalışmaması hali.


entonic : a. Tansiyonu intizamsız.


filterable : a. Süzülebilir.


formalin : n. biochem. Su ile karıştırılan "Formaldehyde".


hemopneumothorax : n. Plevra boşluğuna kan ve hava dolması.


isotopes : n. p. Aynı elementin kimyasal özellikleri aynı olan, ancak fiziksel özellikleri değişeniki veya daha çok şekli.


lanatoside : n. Yüksükotundan elde olunan bir glikozid.


lymphangioma : n. Lenfa damarlarından başlayan selim urlar, lenfanjiyom.


macrocephalic : a. 1. Makrosefali ile ilgili; 2. Makrosefali gösteren, iri başlı.


mastadenitis : n. Meme iltihabı, mastadenit.


normovolemia : n. Normal kan hacmi.


olecranarthritis : n. Dirsek eklemi iltihabı.


ostealgia : n. See: Ostalgia.


osetoplasty : n. Kusurlu kemiği düzeltme veya sağlam kemikle değiştirme ameliyatı, osteoplasti.


panchrest : n. See: Panacea.


peari : n. 1. İnci, sedef; 2.İçinde uçucu nitelikte sıvı ilaç (amil nitrit v.s.) bulunan cam kapsül; 3. Astım'lı hasta balgamında görülen yapışkan nitelikle mukus taneciklerinden her biri.


pleurisy : n. Plevra iltihabı, plörezi (plarit).


pneumoplelography : n. Böbrek pelvisi içine oksijen zerkettikten sonra yapılan piyelografi.