Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

galactometer nedir?

galactometer : n. Sütün özgül ağırlığını ölçmede kullanılan alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

causal : a. Sebep teşkil eden etkenle ilgili, sebebe yönelik.


clitoromania : n. Kadında aşırı cinsel arzu, kadının cinsel münasebete aşırı düşkünlüğü, klitoromani.


digit : n. El veya ayak parmağı, digitus.


dysmorphism : n. 1. Şekil bozukluğu; 2. İki maddenin yapı bakımından aynı olmasına rağmen şekillerinin farklı oluşu hali; allomormfizm; 3. Değişik şartlar altında farklı şekil gösterme hali (Bazı mikro-organizmalarda olduğu gibi).


evocation : n. Embriyo'da gelişimi kontrol eden hücre kümesi (organizer) ile devamlı temas suretiyle büyüme için gerekli enerjiyi devam ettirme.


growing pains : n. Gençlerde görülen ve muhtemelen romatizmal kaynaklı olan uzuv ağrıları.


hema, hemato : pref. Kan.


hematophage : n. Eritrositleri, içine alarak imha eden hücre, hematofaj.


hysteresis : n. Bir cismin üzerinde etkili kuvvetler değişince yapışkanlık veya iç sürtünmesi sonucu imiş gibi o cisimdeki reaksiyonun gecikmesi, histerezis.


isthmic : a. İstmusa ait, istmik.


lingulectomy : n. 1. Dilin ameliyatla çıkarılması; 2. Sol akciğer üst lobuna ait uzantı (lingula pulmonalis sinistra)'ın ameliyatla çıkarılması.


lymphorrea : n. Kesilmiş veya yırtılmış lenf damarlardan lenfanın akması, lenforaji.


marion's disease : n. İç üriner meatus'un hipertrofik stenozu.


ortho- : pref. Benzen halkasının bazı türevlerine ait.


orthotopic : a. Normal yerinde olan.


panimmunity : n. Tam bağışıklık.


perarticulation : a. Çok keskin, şiddetli, akut, had.


piceous : a. Ziftli, zifte benzer.


psychoanalysis : n. Bilinç altında bulunar ruh hayatının tahliliyle bilince çıkarılması ve hastalığın bu yolla ortadan kaldırılması, psikoanaliz (psişik durumun sistematik olarak ortaya konması).


puffiness : a. Şişkinlik, doku veya organın aşırı kan hücumu veya ödem sonucu şişkin hal alışı.