Bugün : 22 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

galactometer nedir?

galactometer : n. Sütün özgül ağırlığını ölçmede kullanılan alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

critical : n. 1. Hastalık nöbetiyle ilgili, kriz'le ilgili; 2. Tehlikeli; 3. Yaş dönümü ile ilgili, menopoz devresine ait.


dimetria : n. Uterus (rahim)'un çift oluşu.


fibromyxosarcoma : n. Lifli ve müköz elementler ihtiva eden sarkom.


fluctuate : v. 1. Dalgalanmak, dalga şeklinde hareket göstermek; 2. Zaman zaman değişmek, bir kararda kalmamak.


frontal : a. Alına ait, frontalis.


physiognosis : n. Yüzdeki ifade ve görünümden hasatlığı teşhis etme.


guanase : n. biochem. Timus böbreküstü ve pankreas bezlerinde bulunan bir enzim.


gynaecologist : n. Jinekoloji sahasında uzmanlaşmış olan cerrah.


hematologist : n. Hematolog.


hyperphosphaturia : n. İdrarda fosfat fazlalığı.


interrelation : n. Karşılıklı ilişki, iki şey arasındaki ilgi.


iridokinesis : n. İrisin daralması ve genişlemesi, iridokinez.


kaolin : n.biochem. Kil, alüminyum silikat.


leukotoxic : a. Lökositleri yokeden.


mentagra : n. see: Sycosis.


microbiophobia : n. Mikrop almaktan aşırı korkma, mikrop korkusu.


neuroretinopathy : n. Optik disk ve retina'da patolojik değişikliklerle belirgin durum, nöroretinopati (Optik disk'te ödemli iltihaplanma, retina arterlerinde incelme, kanam v.s.).


nucleofugal : a. Nüveden uzaklaşan.


pelmatic : a. Ayak tabanı ile ilgili.


periodontology : n. Periyodont ile hastalıklarını inceleyen bilim, periyodontoloji.