Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

galactoma nedir?

galactoma : n. Memenin süt ihtiva ettiği tümörü, galaktom, galaktosel.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ethanolamine oleate : n. Varislerin tedavisinde kullanılan büzücü bir madde.


fear : n. Korku, fobi.


gastrohysterotomy : n. Sezariyen.


goiter : n. Tiroid bezinin anormal olarak büyümesi guatr.


host : n. 1. Diğer bir organizmayı içinde veya üzerinde, parazit olarak barındıran canlı, hastalık etkenini besleyen hayvan veya insan, konakçı; 2. Doku naklinde kendisine gref uygulanan kişi.


hyperinsulinemia : n. Kanda hipoglisemi'ye uzanmak üzere aşırı insülin bulunuşu.


hypoinsulinemia : n. Kanda düşük miktarda insülin bulunuşu.


interspinous : a. Processus spinosuslar arasında yer alan, özellikle omurlardaki bu ismi taşıyan çıkıntıların arasında bulunan.


irradiate : v. Işınla tedavi etmek.


liquefaction : Sıvılaştırma, sıvılaşma, sıvı haline koyma veya gelme


nabothian pollicles : n. Servikal uterus bölgesinde bulunan ve kronik iltihap geçirmekte olan guddelerin kistik genişlemesi.


nystagmography : n. Nistagmus gösteren gözde oluşan hareketlerin nistagmograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi, nistagmografi.


pathogneic : a. Patojeni veya patojeneze ait.


paralipophobia : n. Yapılması gereken herhangi bir şeyi ihmal etmekten aşırı korkma, ihmal korkusu.


petrositis : n. Şakak kemeği kaya parçasının ihtilabı.


phalanx : n. (pl. phalanges). Parmak kemiği, dizi kemiği, falanks.


pharyngolaryngeal : a. Yutak ve gırtlağa ait, yutak-gırtlak.


polyadenitis : n. Çok sayıda lenf düğümünün aynı anda iltihaplanması.


polycholia : n. Aşırı safra salgısı, polikoli.


preservative : n. 1. Bir müstahzarınbozulmasını önlemek için içine eklenen antiseptik; 2. Fekondasyona engelolmak için kullanılan lastik kılıflar, kaput, prezervati.