Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactoma nedir?

galactoma : n. Memenin süt ihtiva ettiği tümörü, galaktom, galaktosel.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bonelte : n. Kemikçik.


bulbus : n. Soğan, bulbus.


chloruria : n. İdrarda kloridlerin çoğalması.


dolichocephalus : a. Uzunkafalı, d olikokefal (önden arkaya çapı uzun kafa).


endodiascopy : n. Herhangi bir vücut boşluğu içine yerleştirilen röntgen tüpü (endodiyaskop) aracılığıyla yapılan röntgen muayenesi, endodiyaskopi.


enterocele : n. Barsak fıtığı, özellikle vagina arka duvarının, arkasında bir kısım barsağı sürüklemek üzere öne doğru bombeleşmesiyle belirgin fıtık.


interdentium : n. İki bitişik diş arasındaki mesafe (boşluk).


hemoculture : n. Kanın bakteryolojik kültürü.


hygeiolatry : n. 1. Kişinin sıhhatiyle aşırı ilgilenmesi, sağlığına aşırı dikkat gösterme hali; 2. Sağlık kurallarına bağlılık gösterme, hiyjen prensiplerine dikkatle uyma eğilimi.


hypodermoclysis : n. Derialtı dokularına sıvı zerkedilmesi.


inject : v. Şırınga ile sıvı sevketmek, zerk etmek, enjekte etmek.


iridocyclectomy : n. İris ve kirpiksi cismin ameliyatla çıkarılması.


ischiobulbar : a. İskiyum ve uretra bulbusuna ait.


mesolylmphocyte : n. Orta büyüklükte lenfosit


methaemoglobinaemia : n. kanda methemoglobin bulunması.


milieu : n. etraf, civar, muhit, ortam.


oscheolith : n. Skrotum yağbezleri taşı.


ovo- ovi- : pref. Yumurta ile ilgili.


phagy- : suff. Yoketme, yeme.


plumbum : n. Kurşun (işareti Pb).