Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

galactofagous nedir?

galactofagous : a. Yalnız sütle yaşayan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachyesophagus : n. Yemek borusunun normale oranla çok kısa oluşu.


catabolite : n. biochem. Katabolizmada meydana gelen bir bileşim.


cholangiography : n. Safra yollarının radyografiis.


endotracheal : n. Soluk boruus içinde.


enterorrhaphy : n. Barsak kanalı içinde bulunan bir yaraya yapılan dikiş ameliyesi.


fibrocartilage : n. İçinde fibröz doku ihtiva eden kıkırdak.


flavone : n. biochem.Muhtelif sarı boyaların esası olan (C15H10O2) maddesi.


gelmesine : n. biochem. Gelsemum'dan çıkarılan bir alkaloid (C2OH22N2O2).


hysterogram : n. Histerografi yoluyla eldeedilen film, rahimin röntgen filmi.


iniencephaly : n. Oksipital kemik üzerindeki yarıktan bir kısım beyin dokusunun fıtık şeklinde dışarı taşması ile belirgin doğuş anomalisi, iniensefali.


lymphangiography : n. 1. Lenf damarlarının radyografisi; 2. Lenf organlarının tavsifi (tarifi), lenfanjiyografi.


lymphocytoma : n. Büyük miktarda lenfosit ihtiva eden lenfatik tümör.


metabobileter : n. Bazal metabolizma hızının ölçülmesinde kullanılan alet, metabolimetre.


morphography : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülünden bahseden eser, morfografi.


pathema : n. Herhangi bir patolojik durum, bozukluk, hastalık.


paramastitis : n. Meme altındaki dokuların iltihabı.


polyandry : n. 1. Bir kadının birden fazla erkekle, aynı anda evli olması hali veya adeti (Bazı ilkel kabilelerde görülür); 2. İki veya dahafazla erkek pronucleus7un aynı dişi pronucleus'la birleşmesi.


rectectomy : n. See: Proctectomy.


relief : n. Ağrı veya acıdan kurtarma, sıkıntısını hafifletme veya ortadan kaldırma.


ryan virus : n. Hartmanella türüne mensup olan bir amip olarak tanımlanır.