Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

galactofagous nedir?

galactofagous : a. Yalnız sütle yaşayan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colon : n. Kalın barsağın rektumdan önceki bölümü, kolon.


elastic : a. Elastiki, esnek, elastik, elasticus


fulminate : n.biochem. Fulminat asidinin tozu, inisyal patlayıcı madde.


genetics : n. Genetik (jenetik), soya çekim hadiselerini incleeyen biyoloji kolu, şahısların karakterlerinin kaynak ve gelişmelerini inceleyen bilim.


genetopathy : n. Üreme fonksiyonlarını bozan herhangi bir hastalık.


gliomatosis : n. Nöroglia hücrelerin aşırı artışı, gliyom oluşması.


tenophyte : n. Kirişte kemiksi oluş.


hamster : n. Laboratuvar deneylerinde kullanılan ufak bir fare.


heterogenesis : n. 1. Zürriyetin soyuna benzememesi, benzemez nesil, nesil değişikliği; 2. Kendiliğinden meydana gelen, heterojenez.


induction : n. 1. Elektrikle veya mıknatıslı bir maddenin diğer bir maddeye yaklaştırılmasıyla ikinci maddede mıknatıs veya elektrik meydana getirme, indükleme, endüksiyon; 2. Bir embriyonda muhtelif doku ve organların yerli yerinde ve normal olarak oluşumunu sağlama; 3. Sebep olma.


intersex : n. Her iki cinsiyet karakterlerini bir arada taşıyanşahıs.


inveterate : a. 1. Kökleşmiş, yerleşmiş, müzmin, sürekli, kronik, tedavisi zor olan; 2. Tiryaki.


layette : n. Yenidoğan bebeğin giyeceklerinden oluşan takım, bebeğin giyim takımı.


mean : n. Orta, vasat, ortam.


metabasis : n. 1. Tedavi değişikliği tedavi tarzını değiştirme; 2. Hastalık veya yer değişmesi.


methylampretamine hydrochloride : n. Ampetamine benzer etkisi olan bir merkez sinir sistem uyarıcısı.


notifiable : a. Bildirilmesi zaruri (hastalık, v.s.).


odontoma : n. Diş sürme zamanında diş etinde meydanag elen ufak şiş (apse), odontom.


olfactus : n. Koku duyusu.


oncogenesis : n. Tümör oluşumu, onkojenez.