Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactocele nedir?

galactocele : n. 1. Memenin süt ihtiva ettiği tümörü, galaktom; 2. Süt sıvı ile dolu hidrosel.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchotomy : n. Nefes borusunu açma ameliyatı, bronkotomi.


colonorrhea : n. Kolon'daki herhangi bir lezyoa bağlı olarak gelişen mükoz akıntı, müköz diyare.


cryptococcus : n. Bir mantar türü.


cystometer : n. Mesanenin doluş yeteneği ve içindeki sıvının sebep olduğu basınç değişimlerini ölçen alet.


decompensation : n. Yetmezlik, kifayetsizlik, telafi edememe.


diastole : n. Kalbin ritmik genişlemesi, diyastol.


epidemiologist : n. Epidemiyoloji uzmanı, epidemiyoloji dalında ihtisas yapmış kişi.


epitheliosis : n. Konjunktiva'da granüller şeklinde kendisini gösteren epitel artımı.


flexibility : n. Eğilme (bükülme) yeteneği, fleksibilite.


gastrectomy : n. Midenin amemliyatla çıkarılması, gastrektomi.


heteroplasm : n. Normal yeri dışında bulunan doku, heteroplazma.


histidine : n. biochem. Tabii bir amino asit.


hormonogenesis : n. Herhangi bir hormonun oluşması.


iridotome : n. İris'e kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


jury-mast : n. Omurganın göğüs bölümü ve başa destek olma amacıyla,özellikle belkemiği tüberkülozu veya omurga t ravmalarında kullanılan tesbit edici araç.


mycotoxination : n. Belli bir mantar hastalığına karşı bağışıklık kazandırma veya hastalığı tedavi amacıyla ilgili mantar toksininin aşı şeklinde uygulanması, mikotoksinasyon.


paranoid : a. 1. Paranoya'ya benzeyen, paranoya gibi; 2. Paranoya gösteren kimse, paranoya'lı kişi.


postradiation : n. Işınlama (Röntgen, radyum v.s.) sonu, radyasyon (sonrası, aşırı ışınlamanın sebep olduğu.


scrotal : a. Skrotuma ait, scrotalis.


splenium : n. 1. Kompres veya bandaj; 2. Beyin büyük birleşeği (corpus callosum) nın arka ucu.