Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactocele nedir?

galactocele : n. 1. Memenin süt ihtiva ettiği tümörü, galaktom; 2. Süt sıvı ile dolu hidrosel.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitelock : n. Protez'in damak üzerine gelen kısmına ağıza uyacak tarzda şekil veren dişçi aleti.


cephalocentesis : n. Baş ponksiyonu, iğne veya trokar aracılığıyla beyine girerek apse veya sıvı boşaltılması.


cirsenchysis : n. Variköz venleri, onları sertleştirici ilaç eriyiği zerk ederek tedavi yöntemi.


crystalfibrin : n. biochem. Göz merceğinde bulunan bir fibrin.


delactation : n. 1. Sütten (memeden) kesme veya kesilme; 2. Ana sütünün çekilmesi, delaktasyon.


ectiris : n. İrisin retina veya dış parçası.


encephalolith : n. Beyin taşı.


gastroparalysis : n. Mide felci.


glycoregulatory : a. Şeker metabolizmasının düzenlenmesiyle ilgili.


graduate : n. 1. Üzerinde derece işaretleri olan ölçü bardağı; 2. Diplomalı.


hernioid : a. Fıtıksı, fıtığa benzer.


hepatargia : n. Karaciğer fonksiyonlarının bozulmasından ileri gelen otointoksikasyon, hepatarji.


hypnagogic : a. 1. Uyku getirici, uyutucu; 2. Uykuda gelen.


ischiofemoral : a. İskiyum ve femura ait.


lymphogenous : a. Lenf yapan, lenfojen.


menadione : n. biochem. K vitamini benzeri olan sarı billüri toz (C11H8O2).


ophthalmoblennorrhea : n. Cerahatli, oftalmi.


papilocarcinoma : n. Habis papilom.


proflavine : n. biochem. Akriflavin'in çinde bulunan diaminoacridine (Türevleri antiseptik olarak kullanılır).


psychoplegic : a. 1. Psikopleji ile ilgili; 2. Beyinin uyarılma yeteneğini azaltan ilaç, zihni uyuşturucu ilaç.