Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

galactocele nedir?

galactocele : n. 1. Memenin süt ihtiva ettiği tümörü, galaktom; 2. Süt sıvı ile dolu hidrosel.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoplasty : n. Göz kapağı üzerinde herhangi bir şekil bozukluğunu düzeltmek amacıyla yapılan estetik ameliyat.


carbaminohaemoglobin : n. Karbondioksidle hemoglobinin birleşmesi ile meydana gelen bileşim, kandaki CO2'nin bir kısmı bu şekilde taşınır.


cardioplegia : n. 1. Kalb felci, myokart kontraksiyonlarının ortadan kalkması; 2. Özel bir ilaç veya elektriksel uyarı ile kalb çalışmasının geçici olarak durdurulması.


embryogeny : n. Embriyon gelişimi, embriyolojeni.


endosepsis : n. Vücut içinde oluşan toksik maddelerin kana geçmesi ile meydana gelen zehirlenme, iç kaynaklı zehirlenme.


flaxseed : n. Keten tohumu.


fomite : n.Enfeksiyonla teması olan ve enfeksiyon nakletme özelliği gösteren herhangi bir cisim.


hyoscyamus : n. p. Banotunun çiçek ve yaprakları.


iliospinal : a. İlium ve omurga ile ilgili.


keratome : n. Korneayı kesme ameliyesinde kullanılan cerrah bıçığı, keratom.


lymphangiosarcoma : n. Yapısında hem lenfanjiyom hem sarkom odakları gösteren tümör, lenfanjiyosarkom.


meato : pref. Geçit veya geçit ağzı anlamına önek.


monopodia : n. Tek bacaklı hilkat garibesi.


nonproduction : n. Meydana gelmeme, oluşmama, yokluk.


noxious : a. 1. Zararlı, sıhhati bozan; 2. Tehlikeli, öldürücü, habis, noxius.


pharyngotonsillitis : n. Yutak ve bademciğin iltihabı.


pilula : n. Küçük yuvarlak ilaç, hap.


postgastrectomy syndrome : n. Dumping sendromu, gastrektomi ameliyatlarından sonra meydanag elen bir durum.


pyo-ovarium : n. Yumurtalık apsesi.


recapitulation : n. T ekrar, bir canlının gelişme ve büyümesindeki safhanın nesiller boyunca tekrarı.