Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

galactocele nedir?

galactocele : n. 1. Memenin süt ihtiva ettiği tümörü, galaktom; 2. Süt sıvı ile dolu hidrosel.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cine-angiography : n. Hareketli flim şeklinde çekilen radyografi.


epiglottidectomy : n. Epiglotun ameliyatla çıkarılması, epiglotidektomi.


flavonoid : n. biochem. P vitaminine benzeyen ve kanamaya karşı kullanılabilen maddelreden biri.


histology : n. Mikroskopik anatomi,histoloji, dokubilim, histologia.


hyaluronidase : n. biochem. Dokulardaki hiyalüronik asidi parçalayan bir madde.


hydrorrhea : n. Sulu ifrazat.


mucopolysaccharidase : n. Mukopolisakkaridleri parçalayıcı enzim.


omoclavicular : a. Omuz ve köprücük kemiğine ait.


onyong-nyong fever : n. Doğu Afrika'da görüleln ve sivrisinek tarafından nakledilen bir virus hastalığı.


palsy : n. Felç, inme.


paronychia : n. Dolama, panaris, paronikya.n. Yalnız ağızdan kullanılabilen bir antibiotik.


periphacitis : n. Göz merceği (lens) kapsülünün iltihabı, perifasit.


pharamceutist : n. 1.Eczacılık sanatı, ilaçların hazırlanışı, dozaj şekilleri v.s. hususları konu alan bilim dalı; 2. Tedavi amacıyla kullanılan ilaçlar,tıbbi ilaçlar.


pleonasm : n. 1. Sayı bakımından fazlalık gösterme, vücutta bazı organ veya oluşumların sayı bakımından fazla oluşu; 2. Bir şeyi ifade ederken gerektiğinden fazla kelime kullanma, kelime fazlalığı.


premortal : a. Öldükten sonra olan.


pro- : pref. Ön, önde önünde, önce, evvel.


psychoallergy : n. Bazı şeylere karşı ruhsal açıdan hassasiet belirmesi, kişinin belli şahıslara, belli kavram veya görüşlere aşırı duyarlılık göstermesi hali.


reticulemia : n. Kanda fazla miktarda retikülosit bulunuşu, retikülemi.


serocystic : a. Seröz sıvıihtiva eden kistlerden oluşmuş.


trophoblastic tissue : n. Uterusta yuvalanmış durumda olan yumurtanın çevresini saran ve onun beslenmesi ile yükümlü olan hücreler.