Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

galactocele nedir?

galactocele : n. 1. Memenin süt ihtiva ettiği tümörü, galaktom; 2. Süt sıvı ile dolu hidrosel.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cuticle : n. Üst deri, derinin dış zarı, ince deri, epiderma, kütikül, cuticula.


demanstrative : a. Gösterme esasına dayanan, gösterici, demonstratif.


epectal : a. 1. Fazladan ilave, gerektiğinden fazla (kısım veya oluşum); 2. Kafatası kemiklerini birleştiren sütürler içindeki herhangi bir küçük kemik.


estromania : n. Kadının aşırı cinsel arzu taşıması hali, östromani.


frigid : a.Cinsel soğuk (kadın).


frost bite : n.Aşırı derecede soğuğa maruz kalan cildin ve yüzeysel dokuların donması, soğuk ısırması.


glycorrhea : n. Vücuttan şeker ifraz etme.


submaxillaritis : n. Çenealtı bezi iltihabı.


hygienization : n. Sağlık tesisi, sıhhi şartların kurulması.


hypocellularity : n. Dokudaki normal hücre sayısında ileri derecede azalma, hücre azlığı.


laryngotracheobronchitis : n. Larinksin, trachea'nın ve bronşların iltihalı durumu.


lightening : n. doğum sancıları başlamadan iki veya üç hafta evvel uterusun pelvis boşluğuna inmesi.


macromonocyte : n. Dev monosit, makromonosit.a. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.


mamma : n. (pl. mammae).Meme (kadın memesi).


mercurialism : n. Civa ile zehirlenme.


orchilytic : a. Testis dokularını yok eden.


oxysalt : n. biochem.Oksasit tuzu.


pelviperitonitis : n. Pelvis peritonun iltihabı, pelvi-peritonit.


phacocyst : n. Göz merceği kapsülü.


polyonychia : n. See: Polyungia.