Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

galactoblast nedir?

galactoblast : n. Kolostrum içinde yağ damlacıklarından oluşan küçük taneciklerden her biri, kolostrum taneciği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpeurynter : n. Uterus boynunu genişletmek için kullanılan alet.


cornual : a. Boynuza ait.


cotisol : n. Hidrokortizon hayat için gerekli olan bir adrenal kortikosteroidi.


craniomalacia : n. Kafatası kemiklerinin anormal yumuşaklığı.


extrapulmonary : a. 1. Akciğerler dışında; 2. Akciğerlerle ilişkisi olmayan.


fixed : a. biochem. Solmaz (renk).


foodpipe : n. Yemek borusu. See: esophagus.


hemicephalia : n. Kafatasının doğuştan yarım olması, hemisefali.


hexylamine : n. biochem. Bira mayasından ve balıkyağından çıkarılan zehirli bir esas (C6H15N).


homothermal : a. Aynı hararette olan.


isomerization : n. Bir izomer'in ait olduğu elementin diğer bir izomerine dönüşmesi,izomerizasyon.


myoclonic : a. Klonik kasılmalar gösteren, klonik kasılmalarla belirgin, miyoklonik.


omphalotaxis : n. Düşük göbek kordonunun tekrar yerine tesbiti, omfalotaksi.


pack : n. 1. Hastanın vücuduna konan buzla dolu torba; 2. Kanamayı durdurmak için burun, uterus, vagina gibi boşluklara bez veya pamuk tıkama, tampon.


periaortic : a. 1. Aort yakınında, aort'a komşu, aort'a bitişik, 2. Aort'u çevreleyen.


posture : n. Vücudun duruş vaziyeti, durumu, pozisyon.


preputium : n. 1. (Erkek) sünnet derisi; 2. (Kadın) bızır kılıfı.


pyosalpingo-oophoritis : n. Salpenks ve yumurtalığın cerahatli iltihabı.


retroperitoneal : a. Peritonardı, karınzarı ardı, retroperitonealis


rhenium : n. re sembolü ile bilinen, atom no:75 ve atom ağırlığı: 186 olan kimyasal element, renyum.