Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galactoblast nedir?

galactoblast : n. Kolostrum içinde yağ damlacıklarından oluşan küçük taneciklerden her biri, kolostrum taneciği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalgia : n. Baş ağrısı.


dermitis : n. Deri iltihabı, dermit.


empiricism : n. Bilimsiz tecrübeye dayanan hekimlik.


Esmarch's Bandage : n. Uzuvlarda yapılacak ameliyatların kansız bir alanda yapılmasını sağlamak için kullanılan kauçuk bant.


euphoretic : a. & n. 1. Öfori gösteren; 2. Öfori meydana getiren ilaç.


excementosis : n. Bir diş kökünün çapında bir fazlalığı intaç eden sementin anormal gelişimi, eksementoz.


gastrostomize : v. Karın duvarı ile mide arasında ameliyatla geçit oluşturmak.


glossolalia : n. 1. Peltek konuşma, tam anlamıyla anlaşılamayan konuşma; 2. Dinleyenlere garip gelen kelime ve sözlerle belirgin konuşma, hayali konuşma.


gum : n. 1. Diş eti, gingiva; 2. Zamk.


heteronomous : a. Normalden farklı, normalden farklı gelişen.


kinetism : n. kas hareket yeteneği, kinetizm


kyphoscoliosis : n. Kamburluk.


locomotor : a. Müteharrik.


lordoma : n. See: Lordosis.


macropenis : n. Penis'in normale oranal büyük oluşu.


macrotome : n. Bir organ veya oluşumdan kalın kesitler yapmada kullanılan araç, makrotom.


microgastria : n. Midenin konjenital küçüklüğü, mikrogastri.


myosalgia : n. Kasta hissedilen ağrı, kas ağrısı.


polyoma : n. Tümör meydana getiren bir çeşit virus.


proteohormone : n. Protein yapısında hormon.