Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

galactoblast nedir?

galactoblast : n. Kolostrum içinde yağ damlacıklarından oluşan küçük taneciklerden her biri, kolostrum taneciği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharadenitis : n. Meibomian bezlerinin iltihabı.


cardionecrosis : n. Kalb kasının nekrozu, kalb nekrozu.


deformity : n. Şekil bozukluğu.


dermatophylaxis : n. 1. Derinin enfeksiyona karşı korunması; 2. Deri hastalıklarına karşı korunma, deri enfeksiyonuna karşı korunma.


diaplexal : a. Diyaplekse ait.


epiblepharon : n. Üst veya alt göz kapağı kenarlarının içe kıvrılmasıyla belirgin doğuştan anomali.


frigid : a.Cinsel soğuk (kadın).


lacrimonosal : a. Gözyaşı kesesi ile buruna ait.


lactational : a. memelerde sütoluşmasıyla ilgili, memelerden süt salgılandığı devre ile ilgili; 2. Emzirme ile ilgili, emzirmeye ait.


indicator : n. biochem. Asit veya alkali mevcudiyetini bildiren ecza, endikatör.


micrognathia : n. Altçenenin normalden küçük olması, mikrognati.


myofibril : n. Kas hücrelrinin sitoplazmasındaik ince liflerden her biri, miyofibril.


nepiology : n. Çocukbilim, nepyoloji.


objective : a.&n. 1. Duyulur, hissedilir, idrak edilir; 2. Başkaları tarafından müşahede edilir; 3. Mikroskobun objektifi (adesesi).


omentotomy : n. Omentum ameliyatı.


organically : adv. Organizma bakımından, organik olarak.


periopthalmitis : n. Göz çevresindeki koku ve oluşumların iltihabı, perioftalmit.


proenzyme : n. Kendisinden enzim oluşan madde, enzim öncüsü madde.


pseudarthritis : n. Yalancı artrit, histerik eklem hastalığı.


sacculus : n. (pl. Sacci). See: Sac.