Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactoblast nedir?

galactoblast : n. Kolostrum içinde yağ damlacıklarından oluşan küçük taneciklerden her biri, kolostrum taneciği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bur(r) : n. 1. Pankreas, uykuluk; 2. Kulak deliği.


carcinosarcoma : n. Hem karsinom hem sarkom odakları gösteren tümör.


charcoal : n. biochem. Odun kömürü, organik kömür.


diapophysis : n. Vertebranın üst enine çıkıntısı, diyapofiz.


diastematomyelia : n. Omurilik'te, çift gibi görünüm veren doğştan uzunluğuna yarık bulunuşu hali.


diazepam : n. Adale gevşetici özellikleri olan bir trankilizan ve sedatif ilaç.


direct : a. Doğrudan doğruya yapılan, dolaysız, aracısız, direkt.


hydro : pref. 1. Su anlamına önek; 2. Hidrojen anlamına önek.


microgram : n. Bir miligramın binde biri (µg veya ), mikrogram.


miosis : n. Pupillanın daralması, miyozis.


musculoskeletal : a. kas ve iskelete ait.


neo : pref. Yeni.


oligoplasmia : n. Kanda plazma miktarının azalması.


omphalectomy : n. Göbeğin ameliyatla çıkarılması, omfalektomi.


ophthalmometry : n. Gözün kırılma derecesinin tesbiti, oftalmometri.


oxyesthesia : n. Duyuların anormal veya marazi keskinliği.


parachroma : n. Cildin renksizleşmes,i cilt uçukluğu.


photophilic : a. 1. Işığı seven; 2. Işıkta büyüyen, fotofilik.


polyesthesia : n. Bir tek temasın birkaç yerde birden hissedilmesi, poliyestezi.


proteolipin : n. biochem. Bir protein grubuna sahip bileşik lipid.