Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactoblast nedir?

galactoblast : n. Kolostrum içinde yağ damlacıklarından oluşan küçük taneciklerden her biri, kolostrum taneciği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholilelithotripsy : n. Safra kesesi veya safra kanalını açmaksızın içindeki taşları ezme.


clamp : n. Ameliyat esnasında kanayan damarı sıkıştırmak veya herhangi bir kısmı tutmak için kullanılan cerrahi alet, pens.


cyanemia : n. Kanın, oksijen azlığı sebebiyl mavimsi-mor renkte oluşu.


cytochylema : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı, hyaloplazma.


dacryagogue : a. & n. Ağlatıcı (faktör), gözyaşı döktürücü (amil).


diptheroid : n. Şekil yönünden ve kültür özellikleri bakımından corynebacterium diptheriae'ye benzeyen herhangi bir bakteri.


diversification : n. Farklılaşma, değişme, değişiklik.


glossalgia : n. Dil ağrısı, glosalji.


intensification : n. 1. Kuvvetlendirme, şiddetini artırma; 2. Kuvvetlenme, şiddetlenme.


lactophosphate : n. biochem. Laktik ve fosforik asitlerin tuzu, laktofosfat.


subnucleus : n. Kısim veya ikinci derecede olan nüve.


hyperthrombinemia : n. kanda trombin fazlalığı.


leptomeningopathy : n. Beyin zarları hastalığı.


osteoid : a. Kemik gibi, kemikbiçim, kemiksi.


oxyosphresia : n. Koku alma keskinliği, keskin burunluluk.


paraphasic : a. 1. Parafazi ile ilgili; 2. Parafazi gösteren.


peptics : n. 1. Hazmı kolaylaştıran maddelr, 2. Hazım ilacı.


proliferous : n. Proliferasyonla vasıflı.


roentgenkymogram : n. Röntgenkimografi filmi.


sitio-sito : pref. yemek.