Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galactoblast nedir?

galactoblast : n. Kolostrum içinde yağ damlacıklarından oluşan küçük taneciklerden her biri, kolostrum taneciği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

birth : n. 1. Doğum; 2. Doğuş; 3. Yeni doğan çocuk; 4. Nesil, soy; 5. Mahsul.


cilium : n. (pl. cilia). Kirpik.


dehydrocorticosterone : n. biochem. Böbreküstü korteksinden çıkarılan bir steroid.


diphtheria : n. Difteri, kuşpalazı.


gonycampsis : n. diz kavsi.


hemihypalgesia : n. Vücudun tek tarafında ağrıya karşı duyarlığın azalması.


homogeny : Bünyece birbirine benzeyiş, tecanüs.


intraglobular : a.Globül içi, özellikle eritrosit içinde.


irresponsible : a. 1.Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrum; 2. Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrumiyet sebebiyle hareketlerinden mesul olmayan kimse,sorumsuz kimse (Bazı akıl hastaları gibi).


labiolingual : a. Dudaklar ve dille ilgili.


lard : n. domuz yağı.


lymphopoiesis : n. Lenfosit veya lenf dokusu gelişimi.


magnesia : n. biochem. Magnezyum oksit, magnezya (Mgo).


metamorphology : n. Şekil değiştirme ilmi, metamorfoloji.


myomatosis : n. Bütün vücutta miyom oluşuum.


odontinoid : n. 1. Dişe benzeyen; 2. Diş tümörü.


periodontoclasia : n. Dişi saran çevre doku ve oluşumlar (periodon-iltihaplanma ile belirgin durum, butium)'da dejeneratif değişiklikler ve nitelikte periodontium hastalığı.


hrenicotomy : n. Frenik sinirini kesme ameliyesi, diyafram sinirinin kesilmesi, frenikotomi.


pileus : n. 1. Beyni yarımküresi; 2. Doğumda bazan çocuğunbaşını örten bir zar.


psychognosis : n. 1. Ruh tetki ve muayene, psikognoz; 2. Akıl faaliyeti bilgisi.