Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

galactoblast nedir?

galactoblast : n. Kolostrum içinde yağ damlacıklarından oluşan küçük taneciklerden her biri, kolostrum taneciği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cecostomy : n. Ameliyatla karın duvarından çekum'a açılan geçit oluşturma.


chap : n. Deri üzeirnde soğuk v.s. sebeple oluşan çatlak, yarık.


clarify : v. 1. Bulanık sıvıyı, pisliğini alarak berrak hale getirmek; 2. Aydınlatmak, açıklığa kavuşturmak, açıklamak (bir konu v.s.'yi).


collar-bone : n. Clavicula, köprücük kemiği.


cystine : n. biochem. Kemik ve saç v.s'de ve nadiren idrarda bulunan beyaz billüri bir madde, mesane taşı, tabiatta serbest olarak bulunabilen, kükürtlü bir amino-asid, sistin.


decerebration : n. 1. Beyinin çıkarılması; 2. Omuriliğin beyin seviyesinde kesilmesi.


deciduous : a. Süreksiz, düşürücü.


embolic : a. Tıkaca ait.


evolutionism : n. Evrim teoriis.


exsection : n. Kesip çıkarma, bir organı ameliyatla çıkarma.


exsufflation : n. Özel alet aracılığıyla herhangi bir boşlukta bulunan havayı boşaltma, bu şekilde menfi basınç meydana getirme.


tenotome : n. Kirişe kesit yapmada kullanılan bistüri, tenatom.


hematocyte : n. Kandaki küreciklerden biri.


hydrotherapeutic : a. Hidroterapiye ait.


incoordinate : a. 1. Vücut hareketlerinde ahenksizlik gösterern, birbiriyle ilişkisiz kas hareketleri gösteren; 2. Hareketlerini, diğerlerinin hareketlerine uyduramayan, uyumsuz.


infrapatellar : a. Patellaaltı.


kainophobia : n. Yeni eşyalara karşı duyulan marazi korku.


leukemoid : a. Lösemiye benzer, lökosemili.


liponephrosis : n. Lipoid nefroz.


lipoidemia : n. Kanda lipid miktarının aşırı artışı.