Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galactischia nedir?

galactischia : n. Memelerden süt gelişinin durması, süt salgılanmasının kesilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borborygmus : n. Mide veya barsaklardaki gazın meydana getirdiği gurultu sesi, gaz gurultusu.


cornea : n. Kornea iltihabı


crystalfibrin : n. biochem. Göz merceğinde bulunan bir fibrin.


egesta : n. Dışkı, pislik, lüzumsuz maddelerin vücuttan ifrazı.


endocrin (e) : a. 1. İç salgı; 2. Bir bezin salgısını doğrudan doğruya kana karıştırması.


hematoid : a. Kan halinde, kana benzer.


intern(al) : a. İç, içyan, internus.


intrathecal : a. Beyin zarlarının içinde.


intromission : n. Bir kısım veya eşyanın diğerinin içine girmesi.


lienitis : n. Dalak iltihabı, splenit.


mammotomy : n. See: Mastotomy.


mesial : a. Orta, ortada bulunan merkezde, ortaya ait.


metrostenosis : n. Rahim stenozu, metrostenoz.


monocytopenia : n. Kanda monosit azalması, monositopeni.


oculopupillary : a. Gözbebeğine ait.


ophidiophilia : n. Marazi yılan sevgisi, ofidyofili.


otagra : n. Kulak ağrısı, otalji.


paranoic behaviour : n. Başkalarının davranışlarından şüphe edecek şekilde hareket etem.


poison : n. Zehir.


pseudaconitine : n. biochm. Aconitum ferox'dan elde edilen billuri alkaloid (C27H41O9).