Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

galactischia nedir?

galactischia : n. Memelerden süt gelişinin durması, süt salgılanmasının kesilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

body : n.  pl. bodies]. 1. Vücut, beden; 2. Madde, cisim, corpus.


ceno : pref. 1. Yeni, ilk defa görülen anlamına önek; 2. Boş, kimse bulunmayan anlamına önek.


detoxicate : v. biochem. Zehrini çıkarmak.


ergonomics : n. İnsan ve çalışan çevresi ile ilgili olarak çeşitli biyolojik faktörlerin uygulanması.


erubescence : n. Kızarma, derinin kızarması.


physio- : pref. Tabiat, tabii, fizyoloji, fizyolojik.


homogeneity : n. Bütünüyle aynı yapı ve özellikleri gösterme hali.


hybridity : n. Melezlik.


impervious : a. See: İmpermeable.


iodopsin : n. Gözün retina tabakasındaki rod'ların yapısında bulunan ve görme olayında önemli rol oynayan bir iyot bileşiği.


mesocord : n. Plasentaya yapışık göbek kordonu.


myasthenic : a. 1. Miyasteni ile ilgili; 2. Miyasteni gösteren, miyasteni ile belirgin.


neokinetic : a. İradi kas kontrolünü düzenleyen sinir hareketi mekanizmaya ait.


nostomania : n. Psişik bozukluğa uzanan ağır nostalji, nostomani.


pneumoplelography : n. Böbrek pelvisi içine oksijen zerkettikten sonra yapılan piyelografi.


polyvinylprolidine : n. biochem. lazma hacmini takviye etmek için kullanılan ve formaldehidin polimerizasyonundan elde edilen bir madde.


rhabrocyte : n. Metamiyelosit.


rubidium : n. biochem. Rb sembolü ile bilinen ve potasyuma benzer gümüş rengi kimyasal element, rubidyum (atom no:36 ve atom ağırlığı: 85.48'dir).


seminal : a. Seminalis: 1. Meni (semen) ye ait; 2. Tohumda bulunan, tohum cinsinden.


short : a. Kısa (boylu).