Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactin nedir?

galactin : n. biochem. Sütte bulunan bazik cevher.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

curve : n. Bir hareketin özel aletlerle kağıt üzerine çizdiği çizgi,


deliver : v. 1. Doğum halindeki kadına yardım etmek, kadını doğurtmak; 2. Bir parça veya oluşumu tutunduğu yerden çıkarmak.


mia lid : Gözkapağı.


folliculoma : n. Graaf folikülünün epitelinden kaynak almış yumurtalık tümörü.


galactotrophic : a. Süt salgılanmasını uyarıcı, süt çıkışını artırıcı.


intercurrent : a. Araya giren, katışan.


subjacent : a. Altında uzanan, alt kısmında yer alan.


graviditas : n. Gebelik.


guttering : n. Kemikten oluk şeklinde bir kısım çıkarma.


horror : n. 1. Ürperme, titreme; 2. Dehşetli veya korkunç şey.


hysteralgia : n. Uterus ağrısı, histeralji.


iliococcygeal : a. İleum ile coccyx'e ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


insalivate : v.Ağızda yemeğe salya katmak.


laryngology : n. Boğaz hastalıkları şubesi, larengoloji, larenks bilgisi, gırtlakbilim.


myodynia : n. See: Myalgia.


myokymia : n. Adale seğirmesi.


neologism : n. Düşüncelerle ilgili bozuklukları anlatmak için kullanılan bir deyim.


osculation : n. Müşterek özellikleri olma (See: anastomosis).


osteoscope : n. Önkol kemiklerinin kesafetinden faydalanarak röntgen ışını cihazının muayenesini mümkün kılan alet.


parachromatism : n. Renk körlüğü, parakromatizm.