Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

galactin nedir?

galactin : n. biochem. Sütte bulunan bazik cevher.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cecal : a. & 1. Çekum'la ilgili, çekum'a ait; 2. Ucu kapalı sonlanan, kör kese halinde sonlanan.


croup : n. Boğmaca, krup.


episiostenosis : n. Vulvanın daralması, episyostenoz.


eruption : n. Tezahür, kızartı, kabarık, erüpsiyon.


funduscope : n. Göz fundusu (göz dibi)'nu muayenede kullanılan alet, funduskop.


gangosa : n. Yutak burun ve yüzün nekrotik ülserasyonu.


glossodynia : n. See: glossalgia.


hepatogenous : a. See: Hepatogenic.


heritable : a. Kalıtımla geçebilen, kalıtsal, irsi.


hebetic : a. Ergenliğe ait.


heterotransplantation : n. Değişik türe bağlı canlılar arasında yapılan doku aktarımı, bir hayvan türünden alınan doku parçasının farklı tür bir hayvana veya insana aktarılması.


hyperazotemia : n. kanda azotlu maddelerin artması, hiperazotemi.


hypomelancholia : n. Hafif melankoli, hipomelankoli.


immunosensitivity : n. Bağışıklık ile ilgili hastalıklarda ortaya çıkan durum.


hypobarism : n. See: Hypobaropathy.


induction : n. 1. Elektrikle veya mıknatıslı bir maddenin diğer bir maddeye yaklaştırılmasıyla ikinci maddede mıknatıs veya elektrik meydana getirme, indükleme, endüksiyon; 2. Bir embriyonda muhtelif doku ve organların yerli yerinde ve normal olarak oluşumunu sağlama; 3. Sebep olma.


intraligamentous : a.Bağ içi, bağ içinde, özellikle ligamentum latum'un iki yaparğı arasında.


involution : n. Genişlemiş ve açılmış bir organın asıl eski haline dönmesi.


megalodontia : n. Dişlerin anormal büyüklüğü, iri dişililik.


microbiotic : a. 1. Kısa süre yaşayan, kısa ömürlü; 2. Bir bölgedeki ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerle ilgili.