Bugün : 18 Haziran 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

galactidrosis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

galactidrosis : n. Süte benzer ter salgılanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

compuslive : a. zorlayıcı, itici, baskı yapıcı, özellikle kişiyi belli bir işi yapmaya veya düşünmeye zorlayıcı (fikir, his veya faaliyet hakkında).


embalmer : n. Tahnitçi.


endogastrectomy : n. mide mukozasının ameliyatla çıkarılması, endogastrektomi.


fairbank's splint : n. Erb felcinin tedavisinde kulanılan özel bir latel çeşidi.


fissura : n. (pl. fissurae). See: Fissure.


fluorine : n. biochem. F işaret iilebilinen atom no: 9 ve atom ağırlığı: 19.00 olan kimyasal element, flüor.


subepicardial : a. Epikart altında.


hematinuria : n. İdrarda hematin çıkarma, hematin işeme, hematinüri.


leptosome : n. Dar göğüs, uzun yüz ve sivri burunla karakterize vücut yapısı, leptozom tip.


neoplasty : n. Dokulara uygulanan plastik ameliyat.


neuropathic : a. Nevropatiye ait.


odontoseisis : n. Diş seyrekliği.


paper : n. 1. İnce tabaka haline getirilerek kurutulmuş selüloz hamuru, kağıt; 2. İlaçlı eriyik emdirilerek kurutulmuş veya üzerine illaç sürülmüş kağıt, ilaçlı kağıt; 3. Asit veya alkali reaksiyonu belirlemede kullanılan kağıt, test kağıtı.


perichoroidal : a. Koroidi saran.


perineuritis : n. Perineurium'un iltihabı.


pernasal : a. Burun yoluyla, burun aracılığıyla.


perversion : n. Sapınç, sapkınlık, sapıklık, normal yönden şaşma.


polydontia : n. Diş sayısının normalden fazla oluşu.


polygyny : n. 1. Bir erkeğin birden fazla kadınla, aynı anda evli olma hali veya adeti (Bazı ilkel kabilelerde görülür); 2.İki veya daha ziyade dişi pronucleus'un aynı erkek pronucleus'la birleşmesi.


scleroiritis : n. Sklera ve iris iltihabı.