Bugün : 26 Temmuz 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galactidrosis nedir?

galactidrosis : n. Süte benzer ter salgılanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromophore : n.1. Boya madesi (pigment) ihtiva eden herhangi bir hürce; 2. Renkli maddeye, rengini veren atom grubu.


education : n. Eğitim, öğretim.


excessive : a. Fazla aşırı.


Freudism : n. Nevrozların oluş mekanizmasında rol oynayan faktörleri gösterme bakımından Freud tarafından ileri sürülmüş, piskoanaliz'e dayalı bilinçaltı teorileri.


germinal : a. Tohuma ait, çimlenmeğe ait, germinatif.


hypocrinism : n. Endokrin bezinin sekresyon noksanlığı, hipokrinizm.


leptazol : n. Barbitürat zehirlenmelerinde kullanılan güçlü bir merkez sinir sistemi uyarıcısı.


metralgia : n. Uterus'ta hissedilen ağrı, rahim ağrısı, metralji.


myelalgia : n. Belkemiği ağrısı, miyelalji.


nasology : n. Burun anatomisi ve hastalıkları bilgisi, nazoloji.


neurexeresis : n. Sinirin ameliyatla çıkarılması.


onychectomy : n. Tırnak veya tırnak yataklarının kesilerek çıkarılması, onikektomi.


orofacial : n. Ağız ve yüzle ilgili.


periductal : a. Kanalı saran, kanal (boru) çevresinde bulunan.


pinealopathy : n. Beyin epifizi hastalığı.


polymenorrhea : n. Adet (aybaşı) in anormal şekilde sık görülmesi, polimenore.


puruloid : a. Cerahat şeklinde, cerahata benzer.


reproduction : n. 1. Üreme, çoğalma veya çoğaltma; 2. Bir hücreden kendine benzer başka bir hücre meydana gelmesi, reprodüksiyon.


siccolabile : a. Kurutulmakla bozulmayan.


sulthiamene : n. Temporal lob ve Jackson tipi epilepsinin tedavisinde kullanılan bir ilaç.