Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galactidrosis nedir?

galactidrosis : n. Süte benzer ter salgılanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastoderm : n. Gelişen embriyoda üç ana tabaka (ectoderm, entoderm, mesoderm)'nın belirlendiği devredeki hücre kümesi.


brachiofacial : a. Kol ve yüzle ilgili.


busulphan : n. Kronik myeloid lösemide kullanılan sitostatik bir ilaç.


continuity : n. Devamlılık.


cornea : n. Kornea iltihabı


dors : pref. Arka, sırt anlamına önek.


dyslekxia : n. Okumada bozukluk, okuma güçlüğü.


ergotinine : n. Ergot'dan elde edilen alkaloid.


hypophoria : n. Bir göze ait görme ekseninin diğer göze göre daha aşağı seviyede olması.


hypnosia : n. Uyku basması ve uyuşuklukla belirgin durum.


irregular : a. İntizamsız, düzensiz.


lipoid : a. 1. Yağlı; 2. Yağ gibi, yağsı.


pedometry : n. Pedometre ile adım sayısının kaydedilmesi.


perididymitis : n. Perididim (tunica vaginalis testis) iltihabı.


pharygnotherapy : n. Yutak bozukluklarını tedavi etme.


porphyrin : n. Kırmızı boyalı madde olup kısmen hemoglobin, kısmen klorofilden meydanag elir, porfirin.


senile : a. 1. Yaşlılıkla ilgili, yaşlanma ile ilgili; 2. Yaşlılığınsebep olduğu, ihtiyarlığa bağlı.


spanogyny : n. Dişlerin doğum nispetinin azalması, diş sayısının eksilmesi.


spondylomalacia : n. Omur veya omurların yumuşaması, spondilomalasi.


stasiphobia : n. Ayakta durmaktan korkma.