Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

galactic nedir?

galactic : a. Süte ait, galaktik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contaminate : v. Kirletmek, yabancı madde etkisiyle saflığını bozmak, bulaştırmak, enfekte etmek.


crush syondrome : n. Travma nedeniyle meydana gelen üremi.


vaccinifer : n. Kendisinden aşı maddesi alınan şahıs.


hypolarynx : n. Larenksin glotisaltı parçası.


inemia : n. Kanda fibrin bulunması, inemi.


macrencephalia : n. Beyin büyümesi.


medulloblastoma : n. Medulloblastlardan müteşekkil beyin tümörü.


microbrachia : n. Kolların doğuştan çok küçük oluşu.


myoclonia : n. Belli bir kas veya kas grubunda klonik kasılmalarla belirgin hastalık, miyokloni.


necrophagous : a. Ölü dokular üzerinde yaşayan, leşle beslenen.


pantalgia : n. Bütün vücudun ağrıması, pantalji.


parabiont : n. Parabiosis halinde yaşayan.


podalic : a. 1. Ayaklarla ilgil; 2. Ayaklar aracılığıyla gerçekleştirilen.


proctophobia : n. Rektum hastalığından anormal derecede korkma.


pulmometer : n. Akciğer büyüklüğünü ölçme aleti, pulmometre.


rheumatology : n. Romatizma bilgisi, romatizmal durumları inceleyen bilim dalı, romatoloji.


suprachoroidea : n. Koroidin en dış tabakası.


thymo- : pref. See: THym-.


transvestitism : n. see: Transvestism.


typhlohepatitis : n. Ördeklerde enfeksiöz enterohepatit.