Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

galactic nedir?

galactic : a. Süte ait, galaktik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpocytology : n. Vagina epitel tabakasından döüklen hücrelerin sayı ve nitelik bakımından mikroskop altında incelenmesi, kolpositoloji.


enterotoşin : n. biochem. Stafilokoklarda bulunan bir zehir olup, ishal ve kusma yapar.


epectal : a. 1. Fazladan ilave, gerektiğinden fazla (kısım veya oluşum); 2. Kafatası kemiklerini birleştiren sütürler içindeki herhangi bir küçük kemik.


hydroa : n. See: hydroa aestivale.


isomorphous : a. Aynı şekilde, eşit şekilli, izomorf.


leptospira : n. Bir bakteri türü.


leukotaxis : n. Lökositlerin uyarı niteliğindeki mikro-organizmalara karşı gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi, özellikle iltihap bölgesindeki mikro-organizmalara karşı gösterdikleri yaklaşma hareketi, lösotaksis (Lökositler bu hareket sonucu iltihap veya harabiyet bölgesinde toplanır).


leukotrichous : a. Beyaz saça sahip, beyaz saçlı.


membraniform : a. Zara benzeyen, zar şeklinde.


monopathy : n. Vücudun tek taraflı hasta olması hali, monopati.


monotonous : a. 1. Değişiklik göstermeyen, yeknesak, monoton; 2. Aynı tonda devam eden, alçalma ve yükselme göstermeyen (ses hakkında).


myoneuroma : n. kas dokus ihtiva eden nevrom.


neurad : a. Sinir ekseni tarafına doğru.


oligosideremia : n. Kanda demir azalması, oligosideremi.


pontine : a. Varol köprüsüne ait, pontin.


rash : n. Vücuda arız olan kızıllık veya leke, isilik (fazla terlemekten olabilir).


reflexology : n. Refleksleri inceleyen bilim dalı, refleksoloji.


sassafras : n. Amerikaya mahsus "Sasafras" ağacı kökünden çıkarılan ve ilaç olarak kullanılan bir yağ.


sequela : n (pl. Sequelae) Bir hastalığın sonrasında ortaya çıkan patolojik değişimler.


sphygm : pref. Nabız anlamına önek.