Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

galactic nedir?

galactic : a. Süte ait, galaktik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boyle's anesthetic machine : n. Kloroform, eter, nitröz oksit ve oksijenle kullanılabilen anestezi aygıtı.


cataphrenia : n. Zeka geriliği gösteren bir çeşit bunama hali, katafreni. (Tedavi ile düzelme şansı vardır).


elimination : n. İhraç, çıkarma (organ).


epiglottidean : a. Eipglota ait, epiglotik.


epiploon : n. (pl. epiploa). İçorgan (bağır) askısı, omentum, epiplon.


galloping : a. Süratle ilerleyen, galopan (hastalık).


glyceride : n. biochem. Gliserinleştirme.


subjective : a. Yalnız hastatarafından hissedilen, sübjektif.


teratogen : n. Fetal büyümeyi bozan ve malformasyonlara neden oluşturan herhangi faktör.


grind : n. Öğütme, ezme.


hyperemic : a. Kan hücumuna ait.


laryng(o) : pref. Gırtlak, larenks,


leukotoxic : a. Lökositleri yokeden.


mesodermal, mesodermic : a. Mezoderme ait.


monosulfiram : n. Uyuz hastalığının tedavisinde yüzeysel olarak kullanılan bir çözelti.


nucleopetal : a. Nüveye giden.


palma : n. (pl. palmae). See: Palm.


panhidrosis : n. Vücudun bütün yüzeyinin terlemesi, panhidroz.


phagomaniac : n. Boğazına düşkün, obur ,yeme hastası.


platypellic : a. geniş havsalalı.