Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

galactic nedir?

galactic : a. Süte ait, galaktik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataxia : n. Birarada yaşayan iki mikro-organizmanın birbirinden ayrılması, aralarındaki karşılıklı ilişkilerin kesilmesi, sembiyozis'in ortadan kalkması.


consumptive : a. Veremli.


dephlegmate : v. biochem. İspirto ve asitlerdeki fazla suyu çıkarmak, tasfiye etmek.


ectoplasm : n. Ektoplazma, dış plazma.


enteronitis : n. İncebarsak iltihabı.


framework : n. 1. Sun'i diş takımı (protez)'nın, destek görevi yapan metal kısmı; 2. Organın ödev gören oluşumlarına destek görevi yapan doku kitlesi, stroma.


hermaphrodite : n.&a. Hem erkek hem dişi (kimse), Hermafrodit, hünsa.


haptophore : n. Antijen'deki antikorla birleşen atomgrubu.


hyperchromemia : n. Kanda renk endeksinin yükselmesi.


hyperphoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya doğru sapma eğilimi göstermesi, hiperfori.


inborn : a. Doğuştan, doğmadan evvel kazanılmış, konjenital.


inunction : n.Ovarak yağı vücuda sindirme.


isosthenuria : n. İdrarın, günlük sıvı girişindeki değişikliklerden etkilenmeksizin devamlı olarak aynı özgül ağırılkta çıkışı.


ketogenesis : n. keton cisimciklerinin oluşması, ketogenez.


lamina : n. (pl. laminae) Yaprak, ince ve düz kemik yaprağı, lam.


leptomeningeal : a. Pia mater ve arachnoid ile ilgili.


lymphomatous : a. Lenfomlu, lenfoma ait.


mucopus : n. İris ihtiva eden mukus.


myotonus : n. See: Myotonia.


nest : n. Aynı unsurlardan oluşan küme, özellikle bulunduğu dokuya yabancı hürcelerin oluşturudğ küçük küme.