Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

galactemia nedir?

galactemia : n. Kanda süt bulunması, galaktemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradford frame : n. Özel ortopdeik bir yatak çeşidi.


digitigrade : a. Ayak parmakları üzerinde yürüyen, bu tarz yürüme gösteren (Bazı hayvanlarda olduğu gibi).


dormancy : n. Hareketsizlik, uyuşukluk, uyku hali.


elaboration : n. incelikle işleme, özellikle ham madde veya maddaleri işleyerek belli bir özellikte bileşik (salgı vs.) haline getirme.


emesis : n. Kusma.


guilt : n. Suçluluk duygusu.


hematogen : n. 1. Kan yolu ile yayılan; 2. Kan yapıcı, hematojen.


hypobarism : n. See: Hypobaropathy.


hypocalcemia : n. Kanda kalsiyum azalması, hipokalsemi.


inquisition : n. Soruşturma, hukuksal açıdan yapılan araştırma.


insalivation : n. Çiğneme esnasında gıda maddelerinin tükürük ile karışması.


ischiadic : n. See: ischiatic.


megacolon : n. Kalın barasğın aşırı genişlemesi, megakolon.


mesarteritis : n. Arterlerin tunica media'sının iltihabı, mezarterit.


myasthenic : a. 1. Miyasteni ile ilgili; 2. Miyasteni gösteren, miyasteni ile belirgin.


oculopupillary : a. Gözbebeğine ait.


oxysalt : n. biochem.Oksasit tuzu.


pathosis : n.Marazi durum, hastalıklı hal.


polyhydramnios : n. Amnios sıvının çok meydanag elmesi.


polymyalgia : n. Birkaç kasta hissedilen ağrı, birçok kası tutan ağrı, polimiyalji.