Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

galactemia nedir?

galactemia : n. Kanda süt bulunması, galaktemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catalyse : v. Katalize etmek, kimyasal reaksiyonun hızını değiştirmek, özellikle reaksiyonu kolaylaştırmak.


cine-angiocardiography : n. Kontrast maddenin kalb ve damarlardan geçişini hareketli şekilde gösteren film.


cyesiognosis : n. Gebelik teşhisi.


denicotinize : v. Nikotinini çıkarmak.


diglossia : n. 1. Dilin çift oluşu; 2. Çift dil görünümü vermek üzere dilin uzunlamasına yarık oluşu hali, yarık dil.


effervesce : n. Köpürmek, eridiği zaman küçük gaz kabarcıkları çıkarmak.


exotropia : n. Dışa şaşılık.


fluxion : n. Vücudun bir taraında kan v.s. toplanmasından hasıl olan şiş.


granuloblast : n. Gelişmemiş granülosit.


huntirean chancre : n. Primer sifilizin sert çıbanı.


hydatidocele : n. İçinde hidatitler bulunan skrotum tümörü.


ill : a. Hasta.


mammoplasia : n. See: Mastoplasia.


microaerophile : n.Normal yaşamı için çok az okisjene ihtiyaç gösterenbakteri.


muciform : a. Mukozaya benzer.


ophthalmodynamometry : n. Göz arterindeki kan basıncının, oftalmodinamometre aracılığıyla ölçülmesi, oftalmodinamometri.


parodontitis : n. See: Periodontitis.


pharmacopsychosis : n. Alkol, ilaç veya zehir sebebiyle meydanag elen akıl hastalığı.


postmortem : a.&n. 1. Ölümden sonra olan veya yapılan; 2. Otopsi; 3. Otopsiye ait veya otopside kullanılan.


postsystolic : a. Sistol sonu, sistol sonrası.