Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

galactemia nedir?

galactemia : n. Kanda süt bulunması, galaktemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromat- : pref. biochem. Renk, kromatin, renkle ilgili.


costotransverse : a. Kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntılarına ait, kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntıları arasında yeralan.


cryopexy : n. Retina ayrılmalarında dondurmak suretiyle yapılan cerrahi tesbit.


dysgenesis : n. Embriyonun gelişmesi sırasında meydana gelen malformasyon.


sublimate : n. biochem. Tasfiye edilen maded, ak sülümen, süblime.


hemilaminectomy : n. Omur yaprağının kısmen ameliyatla çıkarılması.


hyperosmolarity : n. Bir diğerine oranla daha fazla osmotik basınca sahip olan sıvının, bu özelliğine verilen ad.


hyperphosphaturia : n. İdrarda fosfat fazlalığı.


inocyte : n. Lif dokusu hücresi, inosit.


isolysin : n. Hayvan serumunda bulunan aynı türdne diğer bir hayvanın eritrositlerini eritici etkiye saip madde, izolizin.


malrotation : n. Anormal veya patolojik dönme hareketi.


mastatrophia : n. Göğüs (meme) atrofisi, mastatrofi.


mytilotoxine : n. biochem. Midyeden çıkarılan zehirli bir cevher.


neuropathic : a. Nevropatiye ait.


palamture : n. Parmaklarınbirbirine yapışık oluşu veya aralarında, birbirine bağlayıcı doku şeridi bulunuşu.


postpubertal : a. See: Postpubescent.


preanal : a. Anüs önünde.


quercetin : n. biochem. "quertcitron" meşesi kabuğundan alınmış bir sarı boya tozu.


sympathin : n. Sempatik sinirlerin uçlarında meydana gelen bir madde (adrenaline benzer).


syringocoele : n. Omuriliğin merkez kanalı.