Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

galactase nedir?

galactase : n. biochem. Peyrini olgunlaştıran bir enzim, galaktaz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancrumoris : n. Zayıf çocuklarda görülen gangrentabiatındaki stomatit.


butocaine : n. Kokaine benzer etkide sentetik bir anestezik madde.


cephaloma : n. Cüz'i fibröz stroma ihtiva etmesi sebebiyle beyin dokusu kıvamı gösteren yumuşak kanser, ensefaloid kanser.


corresponding : a. Ugyun gelen, karşılayan, yerini alan.


carinology : n. Kafataslarının şekil ve ölçü ve özelliklerini inceleyen bilim, kafabilim, kranyoloji.


depilate : v. Kıllarını dökmek, kıllarını düşürmek, kıllarını çıkarmak.


dopa : n. Dokularda tirozin (tyrosine)'in parçalanmasıyla oluşan, adrenalin ve noradrenalin öncüsü kimyasal madde.


eccrinology : n. Salgı ve salgı bezleri bilgisi, ekrinoloji.


gynandrism : n. 1. Jinandri, erkekte hermafrodizm; 2. Kadında psödohermafrodizm.


hematoplastic : a. 1. Kan yapıcı; 2. Kan yapımıyla ilgili.


homocystinuria : n. İdrarda homosistin (sistine benzeyen ve kükürt ihtiva eden bir aminoasit) bulunması.


incapable : a. Yeteneksiz, kabiliyetsiz.


indifferent : a. 1.Belli bir yöne eğilim göstermeyen, yansız, tarafsız; 2. Hissiz, duygusuz, kayıtsız.


leiomyoma : n. Çizgisiz kas lifi tümörü.


lipotrophy : n. Vücut yağının çoğalması, lipotrofi.


maietics : n. See: obstetrics.


odontologist : n. Diş hastalıkları uzmanı, diş hekimi, dişçi, odontolog.


oothectomy : n. See: oophorectomy.


pharmac(o)- : pref. İlaçla ilgili, ispençiyazi.


podelcoma : n. Mantar enfeksiyonu nedeniyle ayakta meydana gelen kronik hasatlık. See: Madura foot.