Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactase nedir?

galactase : n. biochem. Peyrini olgunlaştıran bir enzim, galaktaz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chalk : n. & 1. biochem. Tebeşir, kalsiyum, karbonatın billüri olmayan şekli; 2. Eklemlerde meydanag elen madeni birikme.


corectomy : n. İris'in bir bölümünün ameliyatla çıkarılması.


dorsoventrad : a. Arkadan öne uzanan, arkadan öne yönelik.


enterospasm : n. Barsak koliği.


ethyltryptamine : n. Mono amino oksidaz inhibitörü.


foveate : a. Çukurlu.


gephyrophobia : n. Köprü üzerinde veya denize (suya) yakın yerlerde yürüme korkusu.


hypoglottis, hypoglossis : n. 1. Dilin alt kısmı 2. See: Ranula.


hysteroepilepsy : n. Sar'adaki konvülsiyonlara benzer hareketlerle seyreden ağır histeri şekli.


iridal : a. İrise ait.


mastoptosis : n. Meme sarkması, mastoptoz.


meatorrhaphy : n. Uretra dış deliğinin ameliyatla genişletilmesini takiben kesilen uretra ucunun glans penis'e dikilmesi.


nymphomaniac : a. Nemfomaniye müptela kadın, isterik.


ootheca : n. See: Ovary.


ovalis : a. Yumurta şeklinde, oval.


photo-allergy : n. Işığa maruz kalan ciltte alerji meydana gelmesi.


pneumono : pref. Akciğer, akciğerle ilgili


quadripartite : a. Dörte bölünmüş, dört kısma ayrılmış, dört kısımlı.


rachioparalysis : n. 1. Omurilikteki herhangi bir lezyon sebebiyle gelişen felç; 2. Omurga kaslarının fecli.


roentgenkymogram : n. Röntgenkimografi filmi.