Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

galactase nedir?

galactase : n. biochem. Peyrini olgunlaştıran bir enzim, galaktaz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clitoridotomy : n. Klitorisi kesme ameliyesi.


condyloid : a. Lokmamsı, lokmaya ait, kondiloid condyloides.


dolichocephaly : n. Kafatası'nın uzun oluşu, kafatasında ön-arka kutrun transvers kuturdan uzun oluşu ile belirgin durum (sefalik indeks 75'in altındadır).


dyschondroplasia : n. Gövdenin normal oluşuna karşıılk, kolların ve bacakların çok kısa oluşu.


filaricide : n. Filaryaları yokeden bir faktör, filarisid.


insulopathic : a. 1. İnsülin salgılanışındaki bozuklukla ilgili; 2. İnsülin salgılanışındaki bozukluğa bağlı.


ideomotion : n. Zihinde uyanan herhangi bir fikir, düşünce veya hayalin vücut kaslarını kendiliğinden harekete geçirmesi, fikir ve düşünceye bağlı olarak kasın istemdıı hareket göstermesi.


ischospermia : n. Meni salgılanmasının durması.


jumentous : n. Hayvan idrarı kokusuna sahip, hayvan idrarı kokusu veren.


levulose : n. biochem. Meyva, bal ve barsaklardan çıkarılan şeker (C6H12O6) levüloz.


ootherapy : n. See: ovotherapy.


phleborrhagia : n. Ven'den gelen kanama, ven kanaması, fleboraji.


prostatocystitis : n. Prostat ve mesane iltihabı.


pseudonnesia : n. Kişinin görmediği şeyleri veya olmamış olayların görülmüş veya olmuş gibi zihinde iz bırakıp hatırlanması ile belirgin hafıza bozukluğu.


psychogenesis : n. Akli veya ruhi faaliyet tesiriiyle vücude gelme, psikojenez, akıl gelişimi, zihin gelişim.


rhin (o) : pref. Burun, burun şeklinde organ.


senile : a. 1. Yaşlılıkla ilgili, yaşlanma ile ilgili; 2. Yaşlılığınsebep olduğu, ihtiyarlığa bağlı.


septate : a. Arada bölme gösteren, bölme ile ikiye ayrılmış.


septometer : n. 1. Burun bölgesi (nasal septum)'nin kalınlığını ölçen alet; 2. Havanın bakterilerle kirlilik derecesini ölçen alet.


sigmatism : n. "S" harfini yanlış telaffuz etme, "s" harfini söyleyememe.