Bugün : 22 Ocak 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

galactase nedir?

galactase : n. biochem. Peyrini olgunlaştıran bir enzim, galaktaz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broad ligament : n. Uterus ve tubaları pelvis cidarına bağlayan bir çift bağ.


cardioplasty : n. Cardia sfinkteri üzerinde yapılan plastik ameliyat.


cardol : n. biochem. Maun kozalağından çıkarılan tahriş edici yağ.


cytochemism : n. 1. Hücrelerde seyreden kimyasal olayların tümü; 2. Vücut hücrelerinin kimyasal ajanlara karşı gösterdiği reaksiyon.


cytomorphology : n. vücut hücrelerin morfolojisi.


dacryocystectomy : n. Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkarılması, dakriyosistektomi.


gallbladder : n. safra kesesi ödtorbası.


grave : a. Şiddetli, ağır, tehlikeli.


impulsion : n. Tahrik.


laryngologist : n. Boğaz hastalıkları müteahassısı, larengolog.


luteal : a. Corpus luteum'a ait.


miasma : n. 1. Pis (mikroplu) hava; 2. Havadaki bulaşık mikroplar.


narcolepsy : n Önüne geçilemeyecek kadar şiddetli uyuma arzusu, narkolepsi (uyku hastalığı).


neurotomy : n. 1. Sinir anatomisi; 2. Nevralji v.s.'yi tedavi için yapılan sinir ameliyatı, nevrotomi.


normotonia : n. Kas tonüsünün normal oluşu.


notal : a. See: Dorsal.


pair : n. 1.Çift, yanyana gelmiş iki şey, iki parçadan oluşmuş herhangi bir şey (alet v.s.); 2. Çift çift dizmek veya dizilmek; 3. Çiftleştirmek veya çiftleşmek.


perihepatic : a. Karaciğer çevresi iltihabı, perihepatit.


peritendineum : n. Kiriş kını (kılıfı), peritendinyum.


plexiform : a. Damar veya sinir ağı şeklidne, ağbiçim.