Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

galactan nedir?

galactan : n. biochem. Hidrolize olduğunda galaktoz meydana getiren hidrokarbon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyte : n. Döllenmiş ovum (zigot)'un mitotik bölünmesi ile oluşan embriyonik hücrelerden her biri, morula ve blastula'yı oluşturan farklılaşmamış hücrelerden her biri, blastomer.


blepharectomy : n. Göz kapağının herhangi bir lezyon sebebiyle kısmen veya tamamen çıkarılması.


brachiofacial : a. Kol ve yüzle ilgili.


chondrification : n. Kıkırdaklaşma.


dermatosclerosis : n. Sklerodermi.


dissolvable : a. Erir, çözülür, dağılır.


indurative : a. 1. Sertleşme ile ilgili; 2. Sertleşme gösterern; 3. Sertleşmeye sebep olucu, sertleştirici.


mazoplasia : n. See: Mastopalsia.


mercaptopurine : n. Çocuklarda görülen lösemilerin tedavisined kullanılan bir ilaç.


microbiotic : a. 1. Kısa süre yaşayan, kısa ömürlü; 2. Bir bölgedeki ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerle ilgili.


myoinositol : n. Kasta bulunan inositol, miyoinositol.


oncometer : n. Herhangi bir organın hacmını ölçen alet, onkometre.


opportunistic infection : n. Normal olarak hastalığa sebep olmayan pek az patojeniteye sahip olan bir mikro-organizmanın, başka bir hastalık veya tedavi yöntemi nedeniyle aktivasyon kazanarak meydana getirdiği ağır hastalık tablosu.


oscheoplasty : n. Testis torbasının plastik tamiri, skrotumun plastik ameliyatı.


osphresiophobia : n. Kokulardan nefret etme hastalığı.


osteotomy : n. Kemiği kesme veya bir parçasını çıkarma ameliyatı, osteotomi.


oxidosis : n. See: Acidosis.


para-aortic : a. Aortanın yanında bulunan.


periaxial : a. Eksen çevresinde bulunan, eksein saran.


seton : n. 1. Kıl fitili, 2. Kıl fitilinden çıkan cerahat.