Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactan nedir?

galactan : n. biochem. Hidrolize olduğunda galaktoz meydana getiren hidrokarbon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bur(r) : n. 1. Pankreas, uykuluk; 2. Kulak deliği.


defibrinated : a. Fibrini alınmış, fibrinsiz.


denticulate : a. Diş şeklinde küçük çıkıntılar gösteren.


dentification : n. Diş haline dönüşme.


disorientation : n. 1. Kişinin çevreye oranla kendi durumunu değerlendirememesi, çevreye uyma veya alışma yeteneğinin kaybı; 2. Kişide zaman ve yer kavramının bulunmayışı, bu yeteneğin kaybı.


lacrimation : n. Gözyaşı dökme, ağlama, gözyaşı salgısı.


uvulotomy : n. Küçük dil ameliyatı.


heterolysin : n. Belli bir türe ait hayvan hücrelerini eritici etkiye sahip diğer bir tür hayvana ait madde, heterolizin.


hologenesis : n. İnsan türünün yeryüzünün her yerinde aynı anda meydana geldiğini ileri süren görüş, hologenez.


hydrolyst : n. Hidrolize sebep olan bir enzim, hidrolist.


ischiohebotomy : n. See: ischiopubiotomy.


metroptosis : n. Rahim düşmesi, uterusun sarkması, metroptoz.


molinima : n. Molimen'in çoğulu.


myelomeningocele : n. Omurilik meninks fıtığı, miyelomeningosel.


myo-electric : a. Kasın elektriki vasıflarınaait.


peritoneoscope : n. Periton'u muayene aleti.


phalangeal : a. Falanksa ait.


phytomitogenes : n. (pl.) In vitro ve muhtemelen de in vivo olarak bağışıklığı güçlendiren maddeler.


position : n. 1. Durum, vaziyet, şekil, yer, pozisyon; 2. Çocuğun uterus içindeki durumu; 3. Özel muayeneler için vücuda verilen bazı durumlar.


prehemiplegic : a. Hemiplejiden önce olan.