Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

galactan nedir?

galactan : n. biochem. Hidrolize olduğunda galaktoz meydana getiren hidrokarbon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilaginoid : a. Kıkırdaksı, kıkırdağa benzer.


choreoathetosis : n. Kore'de ve athetosis'de görülen hareketlere benzer hareketlerin birarada bulunuşu.


coprecipitin : n. biochem. İki veya daha fazla canlılar üzerine tesir yapan presipitin.


decoction : n. 1. Kaynatma; 2. Herhangi bir bitkisel maddenin su içinde kaynatılması ile elde edilen sıvı (ilaç)


epidermophyton : n. Tırnaklarda ve deride yerleşen bir çeşit mantar.


epilose : n. Saçları dökük, saçsız, dazlak.


galactotoxin : n. biochem. Sütte bakteri üremesi sonucu meydana gelen zehirli madde.


gamogenesis : n. Cinsel reprodüksiyon.


geopathology : n. Hastalıkların değişik bölge ve çevresel şartlara göre gösterdiği özellileri konu alan bilim dalı.


gonioscope : n. Gözde ön kamera açısını muayenede kullanılan alet, gonioskop.


immunopathoolgy : n. Bir şahsın aşırı derecede duyarlı olması gibi, anormal bağışıklık reaksiyonlarının meydana gelmeis.


karyolytic : a. 1. Karyolize ait veya karyoliz meydana getiren; 2. Hücre nüvelerini yokeden.


laparoscope : n. Karın boşluğu ve karın organlarını görerek muayene amacıyla karın duvarından sokulan ucu ışıklı alet, laparoskop.


nephrism : n. Böbrek hastalığından ileri gelen kaşeksi (sıskalık), nefrizm.


nervule : n. 1. İnce damar; 2. İnce sinir.


omphalorrhexis : n. Göbek yırtılması, omfaloreksi.


pericarditis : n. Perikard iltihabı, perikardit.


peritoneum : n. Karınzarı, periton.


polymyoclonus : n. 1. Çok küçük kas titreşimi; 2. See: Polyclonia.


stalagmometry : n. Sıvıların yüzey geriliminin ölçülmesi.