Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

galactagogue nedir?

galactagogue : a. & n. 1. Süt getirici; 2. Süt ifrazını çoğaltan ilaç (faktör).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canicola eever : n. Fare, köpke, domuz, tilki, tarla faresi gibi hayvanların insanlara bulaştırdığı ve Leptospira conicola'nın etken olduğu bir enfeksiyon (leptospirosis).


bronchi : n. Trachea'nın alt tarafta ikiye ayrılması ile meydana gelen iki adet tüp şeklinde oluşum.


cephalocentesis : n. Baş ponksiyonu, iğne veya trokar aracılığıyla beyine girerek apse veya sıvı boşaltılması.


cystoradiography : n. See: cystography.


dentin(e) : n. Dişin oluştuğu asıl madde.


dissimilarity : n. Farklılık, birbirine benzemeyiş.


extraperiostal : a. 1. Periyost dışında; 2. Periyost'la ilişkisi olmayan.


Freudism : n. Nevrozların oluş mekanizmasında rol oynayan faktörleri gösterme bakımından Freud tarafından ileri sürülmüş, piskoanaliz'e dayalı bilinçaltı teorileri.


gangliitis : n. Sinir veya lenf ganglionunun iltihabı.


hyperlactation : n. 1. Emzirme devresinin normale oranla çok uzun oluşu, uzun süre bebek emzirme; 2. Emzirme devresinde memelerden normale oranla daha bol süt gelişi.


myocardium : n. Kalbin adali kısmı, kalp kası, miyokard.


occipitomental : a. Artkafa ve çeneye ait.


oscheal : a. Skrotum'la ilgili.


pectinate : a. Taraksı, pectinatus.


periosteotomy : n. Periyost ameliyatı.


photophobia : n. Gözlerin ışığa karşı aşırı hassaslığı, ışıktan korkma hastalığı, fotofobi.


pseudohereditary : n. Müteakip nesillerde görülen fakat zuhuru genetik dğil ortam şartlarının etkisi ile olan.


psychodynamics : n. Zihin faaliyetini inceleyen bilim, psikodinami.


pyuria : n. İdrara cerahat karışması, cerahatli idrar, piyüri.


seminal : a. Seminalis: 1. Meni (semen) ye ait; 2. Tohumda bulunan, tohum cinsinden.