Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

galactagogue nedir?

galactagogue : a. & n. 1. Süt getirici; 2. Süt ifrazını çoğaltan ilaç (faktör).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borage : n. "Borago officinalis" adlı bitki, hodan (laksatif olarak kullanılır).


bregma : n. 1. Başın en yüksek kısmı; 2. Ön bıngıldağın bulunduğu alın kemiği ile şakak kemikleri arasındaki nokta, sagital dikişle koronal dikişin birleştiği nokta.


celiace : n. Karın organlarının hastalığı.


chorioamnionitis : n. Fetal zarlar (chorion ve amnion)'ın enfeksiyon nedeniyle iltihaplanması.


ciliate : a. Kirpikli.


conchoidal : a. Mide veya salyangoz kabuğu şekli gösteren, yüzeyinde birbirini izleyen çukurluk ve kabartılar gösteren.


cotyloid : a. Hokka gibi, hokkamsı, kotiloid.


diaphyiss : n. Kemik (gövdesi), diyafiz.


dispersidology : n.biochem. Koloid kimyası.


ectoenzyme : n. biochem. Bir hücre dışı enzim.


endothelial : a. 1. Endotel tabakası (endotelyum)'yla ilgili; 2. Endotel hücrelerinden oluşan.


glycopexic : a. Karaciğerde şeker depolanmasıyla ilgili.


intention : n. 1. Yaranın iyileşmesi, yara kenarlarının birbirine bitişmesi; 2. Zihinde yapılması kararlaştırılmış şey, amaç, maksat, niyet.


inebriant : a. Sarhoş edici faktör.


macrobacterium : n. Normale oranla iri hacım gösteren bakteri, iri bakteri.


metacarpus : n. El tarağı, metakarp.


morcellation : n. İri bir tümör ve oluşumun parçalara ayrılarak çıkarılması.


oligochymia : n. Kimus azalması.


oligopnea : n. Ağır solunum.


oophorectomize : v. Yumurtalıkları ameliyatla çıkarmak.