Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

galactacrasia nedir?

galactacrasia : n. Anne sütünün yapı ve bileşim bakımından anormallik gösterişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharorrhaphy : n. Göz kapağı kenarlarını birbirine dikme (Göz kapağı aralığını daraltma veya kapatma amacıyla uygulanır).


cavamesenteric shunt : n. v.cava inferior üst ucu ile V. messenterica superior arasında gerçekleştirilen anastomoz.


cholera : n. Kolera.


dermatogenous : a. Deri hasıl eden, dermatojenez.


dermitis : n. Deri iltihabı, dermit.


dry : a. 1. Kurutmak, kurumak; 2. Su ihtiva etmeyen, kuru.


dystaxia : n. İstemli hareketlerin kontrolunda zorluk çekilmesi.


effervescence : n. Köpürme, erime sonucu küçük gaz kabarcıkları çıkarma.


entomion : n. Parietal kemiğin mastoid açısının ucu.


esophagoptosis : n. Özofagusun düşmesi (sarkması), özofagoptoz.


fracture : n. Kırık, fraktür.


geniculum : n. (pl. geniculi). Diz, dizcik


genoblast : n. 1. Döllenmiş yumurtanın çekirdeği; 2. Olgun cinsiyet hücresi.


hyoglossus : n. Dilaltı, hiyoglas.


hyperlactation : n. 1. Emzirme devresinin normale oranla çok uzun oluşu, uzun süre bebek emzirme; 2. Emzirme devresinde memelerden normale oranla daha bol süt gelişi.


hypodynia : n. Hafif ağrı.


idiosome : n. Oosit'in çekirdeğine bitişik olarak görülen küçük cisimcik, Balbiani cisimciği.


iridoconstrictor : n. Gözbebeğini daraltıcı (kas veya ilaç).


levorotation : n. Sola dönme, sola çevirme veya çevrilme.


myoneure : n. Kası tamamlayan sinir hücresi, miyonerv.