Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

galactacrasia nedir?

galactacrasia : n. Anne sütünün yapı ve bileşim bakımından anormallik gösterişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharides : n. Bir tür kurutulmuş böcekten (spanish beetle) elde olunan tahriş edici bir madde.


concept : n. kavram, fikir,g örüş, telakki.


cri du chat : n. Bebeğin kedi yavrusunun acıklı miyavlamasına benzer şekilde ağlaması ile belirgin, kromozom anomalisine bağlı olarak gelişen kalıtsal durum (Bebekte ayrıca mikrosefali mevcut olup, ileride fiziksel ve mental gerilik sözkonusudur).


ecomania : n. Kişinin aile ilişkilerinde marazi şekilde sert oluşu, güçsüz olmasına rağmen aile fertlerine, aşırı derecede hükmetme his ve arzusu.


fibropurulent : a. Bağ dokusu lifleri ve cerahat ihtiva eden.


giant : n. 1. vücutça çok iri kimse, dev ama; 2. normaline nazaran çok büyük herhangi bir oluşum (dev hücre gibi).


gonyoncus : n. Diz tümörü.


homan's sign : Ayak dorsofleksiyon haline getirildiğinde baldır adalelerinde ağrı duyulması.


inosuria : n. 1.İdrarda inozitol bulunuşu.


lenticulostriate : a. Merceksi nüve ile çizgili cisime ait.


metromalacia : n. Uterus'un ileri derecede yumuşaması, metromalasi.


myelin : n. Sinir iplikleri ile Schwann zarı arasında eyr almış lipoid terkibindeki madde, miyelin.


osteocachectic : a. Osteokaşeksiye ait.


osteothrombosis : n. Kemik venlerinin trombozu.


pararenal : a. Böbrek yakınında, böbreğe komşu,böbreğe bitişik.


pluriglandular : a. Birçok iç bezleri ilgilendiren.


prism : n. prisma: 1. Tabanları birbirine benzeyen düzlemlerden meydanag elen ve kenarları birbirine paralel olan katı cisim; 2. Prizma şeklinde saydam cisim.


quinsy : n. Tonsil ve dokusunun akut cerahatli iltihabı, anjin.


rhinoscopy : n. Burnun görerek muayenesi, renoskopi.


rotular : a. Patellaya ait.