Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

galactacrasia nedir?

galactacrasia : n. Anne sütünün yapı ve bileşim bakımından anormallik gösterişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blind : a. Kör.


cholelithotomy : n. Sarfa taşı çıkarma ameliyatı.


cytocentrum, : n. see: Centrosome.


ethnology : n. Irkların kökenli ilk yayılmaları ve münasebetleri ile özelliklerinden bahseden bilim, budun bilim, etnoloji.


glucokinase : n. biochem. Glükozun glükoz fosfata çevrilmesini katalize eden enzim.


hemocytometer : n. Kan hücrelerinin sayılarını saptamak için kullanılan bir aygıt.


hydrology : n. Sulardan ve suyun vasıfları ve yeryüzündeki dağılışı v.s. den bahseden bilim, su bilimi, hidroloji.


immunoserum : n. Antikor ihtiva eden serum, bağışık serum.


interosculate : v. Aynı özellikleri olmak.


misopedia : n. Çocuksevmeme, çocuklardan nefret, çocuk düşmanlığı, mizopedi.


monomania : n. Yalnız bir mesele hakkında sabit fikir ile kendisini gösteren akıl hastalığı, monomani.


navicular : a. Kayık şeklinde, sandalsı, navicularis.


oophorotomy : n. Yumurtalığı yarma ameliyatı.


oxyhemoglobinometer : n. Kandaki oksijen miktarını ölçme aleti.


paracasein : n. biochem. Kazeinin pepsin ile kısmi sindirilmesinden elde edilen madde.


peptonize : v. Pepsin tesiri ile hazmı kolaylaştırmak.


phonograph : n. Bant üzerine kaydedilen sesleri gerektiğinde tekrarlayan alet, fonograf.


psychoparesis : n. Zeka geriliği.


punctura : n. See: Puncture


recrement : n. İfraz edilip tekrar vücuda alınan madde.