Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

galactacrasia nedir?

galactacrasia : n. Anne sütünün yapı ve bileşim bakımından anormallik gösterişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chylosis : n. Barsakta sindirim sonucu kilüs oluşması ve oluşan kilüs'ün kana geçerek dokulara taşınması.


depilation : n. Kıl dökme (düşürme).


equilibrium : n. Denge, muvazene.


exarticulation : n. Eklemde yapılan kesme ameliyesi, eksartikülasyon.


phthisical : a. Verem hastalığına ait.


hemotachometer : n. Kan akımının hızını ölçen alet, hemotakometre.


inogenous : a. Dokudan meydana gelen veya doku oluşan.


intermenstrual : n. Menstruasyon periodları arasında cereyan eden.


intrasplenic : a. Dalağın içinde.


intumecsentia : n.Şişlik, şişkinlik, kabarıklık.


isotropic : a. 1. Her t arafı aynı özellikleri gösteren; 2. Her yerinde ışığı eşit olarak kıran veya gçiren.


nictitate : v. Göz kırpmak.


osteostixis : n. Kemiğin cerrahi delinlmesi.


pachyhemia : n. Kanın koyukıvamda oluşu.


precipitate : v.&n. biochem. a) Tortusunu ayırmak, teressüp ettirmek, çökeltmke. b) Tortu, rüsup, çöküntü, çökel.


pseudoanemia : n. 1. Kan bulguları normal olmasına rağmen derinin anemiyi andıracak şekilde soluk renk gösterişi hali; 2. Kanın sıvı kısmının artışı (hemodilüsyon) nedeniyle kan değerlerinin, normal olmasına rağmen sayımda düşük görünmesi hali, fizyolojik anemi, psödoanemi (Gebelikte görüldüğü gibi).


rauwolfia : n. Bir hint bitkisinin kökü.


resorption : n. Emilme, rezorpsiyon: 1. Yemeklerin barsaklardan kana ve lenf yoluna emilmesi; 2. Eksüdaların emilmesi.


respirometer : n. Solunum niteliğini ölçme aleti, respirometre.


retothelioma : n. Retiküloendotelden oluşmuş tümör, retotelyum.