Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

gait nedir?

gait : n. Yürüyüş, gidiş.

ataxic gait : Uyumsuz veya anormal yürüyüş;


cerebellar gait : Sendelemek, sersemlemek, sallanmak;


Scissors gait : İleri doğru gitme sırasında bacaklardan herbirinin, diğeri önünde yere basması;


spastic gait : Ayaklarını sürüyerek ve bir arad tutulmağa çalışılarak cereyan ettirilen yürüme tarzı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

budding : n. Tomurcuklanma, ana hücrenin tomurcuklar şeklinde uzantılar göstermesini takiben, bu tomurcukların ayrılarak yeni canlıları oluşturması, tomurcuklanma şeklinde eşeysiz üreme.


engorgement : n. Tıkanma kan hücumu, kanlanma, hiperemi, konjestiyon.


expiration : n. 1. Nefes verme, nefes çıkarma; 2. Nefes, soluk, espirasyon.


intensification : n. 1. Kuvvetlendirme, şiddetini artırma; 2. Kuvvetlenme, şiddetlenme.


teratologist : n. teratoloji uzmanı.


heteroinfection : n. Vücuda dışardan giren herhangi bir bakteri veya virüsün meydana getirdiği enfeksiyon, heteroenfeksiyon.


homeopathic : a. Homeopati ile ilgili.


hydroquinine : n. biochem. Malarya hastalığında kullanılan kristal bir toz (C20H26O2N22H2O).


hypernormocytosis : n. Kanda aşırı nötrofil nispeti.


ileus : n. Barsak tıkanması.


jequiritin : n. biochem. Abrus precatorius tohumlarında bulunan hemolitik bir toksalbümin:


monoculus : n. Tek göz bandajı.


nephrocardiac : a. Böbrek ve kalbe ait.


neuropathogneesis : n. Sinirsel hastalığın meydana geliş mekanizması.


opiumism : n. 1. Afyon kullanma alışkanlığı, opiomani; 2. Devamlı afyon kullanımına bağlı zehirlenme hali, afyon zehirlenmesi.


orchos : n. Ayak bileği kıkırdağı.


per saltum : Bir sıçrayışta, bir defadan


periesophagitis : n. Özofagusu saran dokuların iltihabı.


platinoid : a. n. biochem. a) Platinsi. b) Bakır ve çinko ve nikel katışığı.


stibosan : n. biochem. Kala-azar tedavisinde kullanılan antimon bileşimi.