Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

gait nedir?

gait : n. Yürüyüş, gidiş.

ataxic gait : Uyumsuz veya anormal yürüyüş;


cerebellar gait : Sendelemek, sersemlemek, sallanmak;


Scissors gait : İleri doğru gitme sırasında bacaklardan herbirinin, diğeri önünde yere basması;


spastic gait : Ayaklarını sürüyerek ve bir arad tutulmağa çalışılarak cereyan ettirilen yürüme tarzı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

collar-bone : n. Clavicula, köprücük kemiği.


dacryagogatresia : n. Gözyaşı bezi kanalının tıkanması.


determiner : n. Tayin edici, tayin edici faktör.


eunuchoidism : n. Testislerin iyi gelişmemesinden dolayı meydana gelen konstitüsyon anomalisi (ses kadın sesine benzer, şişmanlık ve infantilizm görülür), önikoidizm.


exostome : n. Tohumun dış zarındaki fetha.


fasciculus : n (pl. fasciculi). Demet, fasikül.


intercurrent : a. Araya giren, katışan.


hematogenic : a. 1.Kan hücrelerinin gelişme ve oluşmasıyla ilgili; 2. Kan yapıcı, kan hücrelerinin oluşmasını uyarıcı; 3. Kan yoluylayayılan.


heteropyknosis : n. Kromozomların veya aynı kromozomda değişik bölgelerin, yoğunluk bakımından farklı boyanması hali, heteropiknoz.


intrapunitive : a. Kusuru kendisinde arayan.


Koch's Bacillus : n. Kendisini ilk kez bulan kimsenin adına izafeten, tüberküloz basiline verilen ad.


lipofuscin : n. Çeşitli hayvansal dokularda bulunan melanine benzer kahverengi bir yağ pigmenti, lipofüsin.


menstruate : v. Adet görmek.


onychoma : n. Tırnak ve tırnak yatağı tümörü.


panendoscopy : n. Mesane içi ve mesane boynunun panendoskop aracılığıyla muayenesi.


papilledema : n.Göz diski ödemi.


pharyngalgia : n. Yutak ağrısı, faringalji.


physohematometra : n. Rahim (Uterus) boşluğunda gaz ve kan toplanması.


proctotomy : n. Anus ve rektuma tatbik edilen ameliyat (dilatasyon forse), prototomi.


pseudohaustration : n. Kolon duvarındaki ödemli bölgelerin röntgen fliminde yalancı boğum (haustrasyon) görünümü vermesi, yalancı boğum.