Bugün : 18 Şubat 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

gait nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

gait : n. Yürüyüş, gidiş.

ataxic gait : Uyumsuz veya anormal yürüyüş;


cerebellar gait : Sendelemek, sersemlemek, sallanmak;


Scissors gait : İleri doğru gitme sırasında bacaklardan herbirinin, diğeri önünde yere basması;


spastic gait : Ayaklarını sürüyerek ve bir arad tutulmağa çalışılarak cereyan ettirilen yürüme tarzı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biteplate : n. Dişleri tedavi esnasında damak üzerine uygulanan alet.


cephalhaematoma : n. Kafatasının periostalt dokularında oluşan kan birikintisi.


chondromatosis : n. Vücutta çok sayıda kondrom oluşması (özellikle el veya ayaklarda görülür).


crystalline : a. Billür gibi, berrak, billüri kristal.


dacryuria : n. Histeri vak'alarında görülen ağlama esnasında idrar gelişi.


germicide : a. & n. 1. mikrop öldürücü (kıran), jermisit; 2. mikropları yokeden madde.


lactation : n. 1. Laktasyon: Memede süt hasıl olması; 2. Sütün ifraz edildiği müddet; 3. Emzirme, emziklilik süresi, süt sekresyonu.


utriculus : n. (pl. Utriculi). See: Utricle.


heteroploid : a. Kromozomlarının sayısı mutat haploid sayının tam katı olmayan.


hippocampal : a. Hippocampus'la ilgili, hipocampus'a ait.


histodialysis : n. Dokunun normal yapısını kaybederek çözülmesi, dokunun parçalanması, histodiyaliz.


hypobulia : n. Anormal irade zayıflığı, iradesizlik, hipobuli.


laryngotomy : n. Gırtlak ameliyatı, larengotomi.


medicine : n. 1. Tıp (ilmi), tababet, hekimlik; 2. İlaç.


microgastria : n. Midenin konjenital küçüklüğü, mikrogastri.


microhepatica : n. Karaciğer küçüklüğü, mikrohepati.


neurolysis : n. 1. Sinirin etrafındaki iltisak (adhesion)lardan kurtarılması; 2. Sinirsel enerjinin tüketilmesi.


ovicide : n. 1. Yumurtaların yokolması; 2. Belirli organizma yumurtalarını tahribeden faktör (ilaç).


perigastritis : n. Mideyi saran periton tabakasının iltihabı, perigastrit.


periglottis : n. Dil derisi, periglot.