Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

gait nedir?

gait : n. Yürüyüş, gidiş.

ataxic gait : Uyumsuz veya anormal yürüyüş;


cerebellar gait : Sendelemek, sersemlemek, sallanmak;


Scissors gait : İleri doğru gitme sırasında bacaklardan herbirinin, diğeri önünde yere basması;


spastic gait : Ayaklarını sürüyerek ve bir arad tutulmağa çalışılarak cereyan ettirilen yürüme tarzı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bretylium : n. Antihipertansif bir adrenerjik bloker.


cavum : n. (pl. Cava). Boşluk, kovuk, oyuk, çukur.


cocainization : n. Kokain ile lokal anestezi meydana getirme.


dacryorrhea : n. Devamlı olarak fazla miktarda gözyaşı gelişi.


derangement : n. Bozukluk, intizamsızlık.


episioplasty : n. Vulvanın plastik tamiri.


esophageal : a. Özofagusa ait, oesophageus.


excision : n. Kesm, kesip çıkarma, şirürjik olarak uzaklaştırma, eksizyon.


flagellum : n. (pl. flagella). Kamçı.


gurgling : n. Sıvı içinden geçen gazın hasıl ettiği ses, gurlama sesi, özellikle karın palpasyonunda barsaklardaki gazın tazyikle hareketi sonucu meydana gelen ses.


hawking : n. Öksürerek boğazdaki balgamı dışarı çıkarma, öksürme suretiyle boğazı temizleme.


hyperadrenocorticism : n. Böbreküstü bezi korteksinden, başta hidrokortizonolmak üzere adrenokortikal hormonların aşırı salgılanması hali, hiperadrenokortisizm.


ileoileostomy : n. İleumun iki parçası arasında anastomoz yapılması.


leptoscope : n. Son deerce ince tabaka veya zarın kalınlığını ve bileşimini tayin (tesit) edebilen cihaz, leptoskop.


neurochoroiditis : n. Görme siniri ve koroid iltihabı.


obsolescence : n. Herhangi ruhi bir olayın sona ermesi veya sonuna yaklaşması.


omphalic : a. Göbeğe ait.


otomycosis : n. Kulağın mantar hastalığı, otomikoz.


pericardiolysis : n. 1. Perikardın viseral ve parietal yaprakları arasındaki yapışıklıkların cerrahi olarakg iderilmesi; 2. kalble komşu organlar arasınad oluşmuş yapışıklıkların ameliyatla ortadan kaldırılması.


phosphoric : a. biochem. Fosforlu, kuvvetli fosfor mileşimlerine ait.