Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

gag nedir?

gag : n. v. 1. Ağıza konulan kusturucu şey; 2. Alet ile ağzını açık tutmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dentibuccal : a. Yanak ve dişlere ait.


fibremia : n. Kanda fibrin bulunması,fibrinemi.


glutamine : n. biochem. Birçok bitkilerin suyunda bulunan tabii bir amino asid.


phrenologist : n. Frenolojist.


lusus : n. Oyun, spor.


maxillary : a. Üstçeneye ait, maxillaris.


membraniform : a. Zara benzeyen, zar şeklinde.


micrograph : n.Mikroskopta görüldüğü hali ile resim, mikrograf.


myectopia : n. kas düşmesi, miyektopi.


neuritis : n. Sinir iltihabı, nevrit.


nocturnal : a. 1. Gece ile ilgili; 2. Gece olan, gece oluşan, nocturnus.


nosography : n. Hastalıkların bilimsel tanımı, nozografi.


organic : a. 1. Organları olan; 2. Organizmaya (organlara) ait; 3. Yaşayan, canlı; 4. İrsi, bünyevi, organicus; 5. biochem. Organik, uzvi, hayvan veya bitkilerden meydana gelen karbon bileşimlerine ait.


orthochromia : n. Eritrositlerin normal hemoglobin muhtevası, ortokromi.


osteography : n. Kemiklerin tanımı, osteografi.


parachromatin : n. Nüve plazması içinde (i) şeklinde iplikçikler yapan kısım.


photophilic : a. 1. Işığı seven; 2. Işıkta büyüyen, fotofilik.


pregenital : a. Ergenlik öncesi.


rhinologist : n. burun hastalıkları (rinoloji) mütehassısı, rinolog.


salbutamol : n. İsoprenaline'den elde edilen bronkodilatör bir madde.