Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

freezing nedir?

freezing : n. Donma, konjelasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinogenesis : n. Kanserin meydana gelmesi-carcinogneetic, sıfat şekli.


cherophobia : n. Neşelenme ve eğlenmeden aşırı korkma, eğlenceye karşı sebepsiz yere ürkeklik gösterme.


chromophobe : a. 1. Güç boyanan veya boya almayan; 2. Güç boyanan veya boya almayan herhangi bir hücre.


concentration : n. 1. Sıvının buharlaşarak yoğun hal gelişi, yoğunlaşma, koyulaşma; 2. Zihnin belli bir konu üzerinde toplanması, dikkatin belli bir noktaya yönelmesi; 3. Eriyen madde ile eritici madde miktarı arasındaki oran, eriyik içindeki eriyen madde miktarı.


expectoration : n. 1. Balgam, tükürük; 2. Tükürme.


extrauterine : a. Rahimdışı.


Fundus : n. (pl. Fundi). Dip.


gravedo : n. burun nezlesi, koriza.


kerion : n. Baş derisinin püstüllü hastalığı.


mange : n.Uyuz hastalığı.


myospasm : n. Kas kasılması, miyospazm.


neuroendocrine : a. Sinir sistemi ve iç salgı bezleri ile ilgili, nöroendokrin.


noxious : a. 1. Zararlı, sıhhati bozan; 2. Tehlikeli, öldürücü, habis, noxius.


onychophosis : n. Ayak parmağı tırnak yataklarının boynuzlaşması.


osmatic : a. 1. Kokuya ait, koklama duyusuna ait; 2. Normal koklama duyusuna sahip.


per vaginam : Vagina yoluyla, vagina aracılığıyla.


phosphaturia : n. İdrarda fazla miktarda fosfat bulunuşu, fosfatüri.


pleurororrhea : n. Plevra boşluğunda sıvı bulunması.


poikilothermal : a. See: Poikilothermic


rachiokyphosis : n. Omurganın arkaya doğru bombelik gösterişi, kifoz.