Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

fractional nedir?

fractional : a. biochem. Cüzi, kesri,

fractional distillation : biochem. Uçar sıvıları tedrici hararetle kısımlara ayırma, damıtma.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinogen : n. Kanser meydana getiren herhangi bir madde.


cinnamene : n. See: Styrene.


coffeinism : n. Aşırı kahve içimine bağlı kronik kahve zehirlenmesi.


diplobacterium : n. Çift halde bulunan bakteri, birbirine tutunmuş çift bakteri.


endothelial : a. 1. Endotel tabakası (endotelyum)'yla ilgili; 2. Endotel hücrelerinden oluşan.


escape : n. 1. sızma, sızıntı (kan, lenf v.s); 2. Dışarı çıkma, salınma, serbest hale geçme (hormon v.s.)


farcinoma : n. At çıbanı, farsinom.


gastroduodenal : a. Mide ve duodenum7a ait.


hemidiaphoresis : n. Vücudun yarısının terlemesi.


hemiopia : n. See: Hemianopsia.


hypercryalgesia : n. Soğuğa karşı aşırı duyarlık hali.


hyperoxaluria : n. Aşırı miktarda cereyan eden oxaluria.


hypocholesteremia : n. Kanda kolesterol azalması, hipokolesteremi.


hypomenorrea : n. Adetin eksik olarak görülmesi, aybaşı kanı noksanlığı.


incisive : a. 1. Keser, kesici, keskin, incisivus; 2. Kesici dişlere ait.


lemmocyte : n. Sinirkını (nevrilem) hücresini yapan hücre, lemosit.


M. D. : (Doktor of Medicine), Tıp doktoru.


mecamylamine : n. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ağız yoluyla etkili bir ganglion bloke edici ilaç.


occlusive : a. Kapanma (oklüzyon) yı sağlayan.


ooblast : n. Yumurtayı geliştiren hücre, yumurta hücresi.