Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

fractional nedir?

fractional : a. biochem. Cüzi, kesri,

fractional distillation : biochem. Uçar sıvıları tedrici hararetle kısımlara ayırma, damıtma.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchophony : n. Bronş sesi.


burimamide : n. Antistaminik bir madde.


certifiable : 1. Gerekli yerlere bildirilmesi zorunlu (enfeksiyöz hastalık vs); 2. Kanun gereği akıl hastanesine yatması zorunlu (hasta).


diataxia : n. Vücudun her iki tarafını tutan ataksi.


emmetrope : n. Gözü normal gören kimse, emetrop.


esophagology : n. Özofagus ve hastalıklarının bilimsel incelenmesi, ezofagoloji.


laboratory : n. Laboratuvar.


intrafissural : a. Yarık içinde, oluk içinde, özellikle beyin girusları veya loplarını ayıran oluk içinde.


kiotomy : n. Vulva'nın ameliyatla çıkarılması, kiyotomi.


lomulizer : n. Plastik bir taşıyıcı içinde bulunan tozların, ağıza alınan bir kısım aracılığıyla dağıtılmasını sağlayan aygıt.


malacotic : a. Yumuşak.


metathesis : n. Hastalık yapıcı sebebin sun'i olarak nakli.


mons : n. (p. montes). Dağ, tepe, yükseklik.


myoglobulinemia : n. Kanda miyoglobulin bulunuşu.


omnivorousness : n. Her çeşit gıda ile geçinme, her çeşit gıda üzerinde yaşama.


otologic : a. Otolojiye ait.


palatomaxillary : a. Damak ve üst çene kemiği (maxilla) ile ilgili.


paracasein : n. biochem. Kazeinin pepsin ile kısmi sindirilmesinden elde edilen madde.


paraphrenic : a. 1. Parafreni ile ilgili; 2. Parafreni gösteren; 3. Diafragma yakınında, diafragma'ya komşu, diafragma'ya bitişik.


phagocytic : a. 1. Fagosit veya fagositoz'la ilgili; 2. Fagositoz gösteren, fagositoz'la belirgin.