Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fractional nedir?

fractional : a. biochem. Cüzi, kesri,

fractional distillation : biochem. Uçar sıvıları tedrici hararetle kısımlara ayırma, damıtma.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerolysis : n. Kanser hücrelerinin tahrip edilmesi, eritilip yok edilmesi.


botulism : n. Bacillus Botulismus toksinleri ile olan sucuk (yemek) zehirlenmesi (hastalığın serumu vardır).


coxofemoral : a. Kalça kemiği ve femurla ilgili kalça ve uyluk'la ilgili.


craniometry : n. Kafataslarını ölçme bilimi.


dartre : n. Erpes hastalığına benzer hastalık, tuzlubalgam (deri hastalığı).


ependymoblast : n. Ependisit'i oluşturan öncü hücre, embriyonik ependim hücresi.


eructation : n. Geğirti, geğirme.


feedback : n. Geri tepme, geri itilim, çıkış yapan bir şeyin tekrar giriş yapması, özellikle bir olay sonucu meydana gelen son ürünün aynı olayı başlatmak üzere tekrar devreye girişi.


galactosemia : n. Galaktozun glikoza çevrilememesi ile birlikte seyreden bir metabolizma bozukluğu.


lag : n. 1. Enerjinin verilmesi ile bunun sonucu olan hareketin meydana gelmesi arasında geçen zaman; 2. Bir bakterinin gelişme sürati yavaş olan bir besiyerine ekilmesinin ilk zamanları.


hydrometra : n. Uterusta sulu sıvı toplanması.


isodontic : a. Dişleri hep birbirine benzeyen.


myosinose : n. biochem. Miyosinin sindirilmesinden meydana gelen bir albümoz.


ophthalmodesmitis : n. Göz kirişlerinin iltihabı.


osteoblast : n. Kemik hücresi (osteosit)'ni oluşturacak öncü hücre, genç kemik hücresi.


patient : n. Hasta.


perifolliculitis : n. Saç (kıl) folikülleri çevresinin iltihabı, perifolikülit.


phenylketonuria : n. idrarda asit fenilpirüvik bulunması.


pilomotor : a. Kılları harekete getiren, kılları oynatıcı.


pneumato : pref. See: Pneum