Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

fractional nedir?

fractional : a. biochem. Cüzi, kesri,

fractional distillation : biochem. Uçar sıvıları tedrici hararetle kısımlara ayırma, damıtma.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camphene : n. biochem. Halis neftyağı (C10H16).


biteplate : n. Dişleri tedavi esnasında damak üzerine uygulanan alet.


brachialgia : n. Kol ağrısı, brakiyalji.


bursectomy : n. Burs'un ameliyatla çıkarılması, bursektomi.


cholecystagogue : n. Safra kesesinin boşalmasını kolaylaştıran ilaç.


evaporation : n. Tebahhur, buharlaşma, evaporasyon.


galactofagous : a. Yalnız sütle yaşayan.


gid : n. Hayvanlara mahsus damla hastalığı.


phylogeny : n. Organizma tipinin evrim gelişimi, filojeni.


physiatrist : n. Fizyatri uzmanı.


hypastenia : n. Hafif derecede kuvvet kaybı, enerji azlığı.


hyperchroma : n. Eritrositlerdei hemoglabin miktarının artması.


immunoserum : n. Antikor ihtiva eden serum, bağışık serum.


imperceptible : a. Bellisiz, duyulmaz, sezilmez.


longissimus : n. en uzun.


nephrocolic : a. n. 1. Böbrek ve kalın bağırsağa ait; 2. Böbrek koliği.


par : n. Çift.


pedograph : n. Ayak kuvvetini ölçen alet.


pretibial : a. Tibya kemiğinin önünde bulunan.


rhizodontrypy : n. Bir diş kökünün delinmesi.