Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fractional nedir?

fractional : a. biochem. Cüzi, kesri,

fractional distillation : biochem. Uçar sıvıları tedrici hararetle kısımlara ayırma, damıtma.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circumflex : n. Kıvrık, dönük, circumflexus.


dermatograph : n. Dermatografi'de deri üzerinde oluşan kabartı.


detruncation : n. Doğumun imkansız olduğu durumlarda fetüs başını gövdesinden ayırma, dekapitasyon.


disorientation : n. 1. Kişinin çevreye oranla kendi durumunu değerlendirememesi, çevreye uyma veya alışma yeteneğinin kaybı; 2. Kişide zaman ve yer kavramının bulunmayışı, bu yeteneğin kaybı.


empyema : n. Kapalı bir boşlukta cerahat toplanması, ampiyem.


galenism : n. Galen tarafından ortaya konulmuş özellikle hümoral teoriye dayanan tababet görüşü.


heterocrine : n. Birkaç değişik madde saglılayan.


histiocytosis : n. Kanda fazla miktarda histiosit bulunuşu ile belrgin patolojik durum.


hydrolysis : n. Maddelerdeki su molekülünün çözümlenmesi ile meydana gelen parçalanmaya, hidroliz.


hypazoturia : n. See: Hypoazoturia.


hypernephroma : n. Böbreküstü korteksinden meydana gelen tümör.


ileocytoplasty : n. İdrar kesesinin büyütülmesi için yapılan ameliyat.


mesoaster : n. Ortakarın, mideyi karnın duvarına bağlayan zar, dorsal mezenterin mideye bağlı olan kısmı, mezogastr(iyum).


monocytopenia : n. Kanda monosit azalması, monositopeni.


peptogenic : a. pepsin veya pepton yapan, peptojen.


phenylketonuria : n. idrarda asit fenilpirüvik bulunması.


polyneural : a. Birçok (çeşitli) sinirlere ait, polinevral.


pubofemoral : a. Çatı kemiği (pubis) ve femura ait.


purulence : n. Cerahat toplama, cerahatlandırma.


retromorphosis : n. Daha erken bir safhaya dönüşme.