Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

fractional nedir?

fractional : a. biochem. Cüzi, kesri,

fractional distillation : biochem. Uçar sıvıları tedrici hararetle kısımlara ayırma, damıtma.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbolize : v. biochem. Karbol asidi katmak.


carcinoid syndrome : n. Barsaklarda bulunan bir karsinoid tümörün veya akciğer karsinomasının 5-hidroksi triptamin salgıladığı, çok ender bir durum.


chromoblast : n. Öncü piment hücresi, pigment hücresi ihtiva eden hareketli bir bakteri cinsi.


cirsoid : a. Genişelmiş, kıvrıntılı bir damarı andıran.


dermatology : n. Cildiye, dermatoloji.


dysphonia : n. Konuşamamazlık.


flexor : n. Bükücü (kas), fleksor.


hypoalimentation : n. Beslenme yetersizliği.


infibulation : n. 1. Kadında, cinsel birleşimi önlemekm üzere büyük dudakların birbirine dikilmesi; 2. Erkekte, cinsel birleşimi önlemek üzere glans penis üzerindeki sünnet derisinin dikilmesi; 3. Kesit yeri veya yara dudaklarının, agraflarlabirleştirilmesi.


keratogneesis : n. Boynuzsu madde oluşumu, keratojenez.


lymphadenoma : n. See: Lymphoma.


myelography : n. Kontrast madde vererek omurga kanalının röntgenle incelenmesi, omurilik radyografisi, miyelografi.


plurilocular : a. See: Multilocular.


psychalgia : n. 1. Sinir sisteminde patlojik bir değişiklik olmadan duyulan ağrı, psikalji; 2.


pyretotyphosis : n. Yüksek ateşin sebep olduğu bilinç bulanıklığı ve sayıklama hali.


roentgenogram : n. röntgen ışınları ile alınan resim (filim), radyogram, radyograf.


sarcoblast : n. İlkel kas hücresi, sarkoblast.


schizogony : n. Eşeysiz (asexual) üreme, protozoerlerin birçok parçaya ayrılmak şeklindeki üremeleri, şizogoni.


sexopathy : n. Cinsel ilişki ve advranışlarda anormallikle belirgin herhangi bir durum, bu nitelikle belirgin cinsel bozukluk, cinsel sapıklık, seksopati.


taxon : n. Sınıflandırmada müşterek özellik taşıyan canlıların oluşturduğu grup.