Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

foveola nedir?

foveola : n. (pl. foveolae).Çukurcuk.

foveola coccygea : Koksiks çukurcuğu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bovine : a. İnek veya öküze ait olan.


duplicitas : n. Çift olma, iki misli bulunma.


endogamy : n. 1. Aynı kabileveya sülale içinden evlenme adeti; 2. Aynı hücreden meydana elen gametlerin birbiriyle birleşmesi, bu tarz birleşme ile üreme.


eucaine hydrochloride : n. biochem. Beyaz, kokusuz ve billüri bir toz olup, mevzii uyuşturucudur (C15H22O2N.NCl).


folliculoma : n. Graaf folikülünün epitelinden kaynak almış yumurtalık tümörü.


gastromenia : n. Adet esnasında mideden kan gelmesi (Vikaryöz menstrüasyon'un bir cinsi).


hepatopulmonary : a. Karaciğer ve akciğerlere ait.


hematopneic : a. Kanın oksijenleşmesine ait.


hydroperitoneum : n. Periton boşluğunda sulu sıvı toplanması.


hyperparasitism : n. Bir parazitin diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşaması hali; hiperparazitizm.


inoculation : n. 1. Aşılnama; 2. Aşı, transplantasyon.


internuncial : a. Vücudun farklı kısımlarını birbirine bağlayan (sinirler).


lymphocystosis : n. Lenf ihtiva eden kist oluşumu, lenfosistoz.


myoclonia : n. Belli bir kas veya kas grubunda klonik kasılmalarla belirgin hastalık, miyokloni.


myofibril : n. Kas hücrelrinin sitoplazmasındaik ince liflerden her biri, miyofibril.


nematode : n. Nematoda sınıfı herhangi bir solucan.


nucleomitaphobia : n. Atom korkusu, nükleomitofobi.


oligosaccharide : n. biochem. Hidroliz edildiğinde birkaç monosakarid molekülü meydana getiren basit bir şeker.


pedunculated : a. Saplı.


periaxillary : a. Koltukaltı çevreside buluna.