Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

foveola nedir?

foveola : n. (pl. foveolae).Çukurcuk.

foveola coccygea : Koksiks çukurcuğu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalocentesis : n. Baş ponksiyonu, iğne veya trokar aracılığıyla beyine girerek apse veya sıvı boşaltılması.


ceruminous : a. Dış kulak yolundaki bezlerin salgısı (cerumen) ile ilgi.i


craniosynnostosis : n. See: Craniostosis.


debrisoquine : n. Hipotansif madde.


depolarize : v. Kutuplaşmayı ortadan kaldırmak.


dipterous : a. 1. İki kanatlı; 2. Diptera takımına ait emici böceklerle ilgili.


efflorescent : a. Havayı görünce tozlanan, tozlanan.


electromuscular : a. Kaslar üzerinde elektrik etkisine ait.


intercostal : a. Kaburga kemikleri arasında olan, kaburgalararası, intercostalis.


phylogenesis : n. Türlerin zamanın seyri içinde geçirdiği evrim, belli bir canlı grubu (hayvan veya bitki)'nun ilk şeklinden bugünkü şekline kadarg eçirdiği tarihsel aşama, tür'ün evrimi, filogenez.


hepaticocholedochostomy : n. Ductus hepaticus ile ductus choledochus'un terminoterminal (uç-uca) anastomozu.


hyperosmia : n. Koku alma duyusunun ileri derecede keskin oluşu, kokuya karşı aşırı duyarlık hali.


hypostatic : a. 1. Hipostaz'la ilgili, 2. Hipostazg österen; 3. Hipostaz'ın sebep olduğu hipostaz'a bağlı.


ichor : n. Cerahat, irin.


limosis : n. Aşırı açlık hali, anormal açlık.


metroplasty : n. Uterus üzerinde uygulanan estetik ameliyat, uterus'taki şekil bozukluğunu düzeltme amacıyla uygulanan ameliyat, metroplasti.


override : v. Kırılmış bir kemiğin bir ucunu diğerinin üzerine koymak.


oxyacid : n.biochem. Oksijen ihtiva eden herhangi bir asit, oksijenli asit, oksijen asidi.


pellagroid : a. Pellagraya benzer.


perceptive : a. 1. Duyu organları ile alınan uyarıların zihinde mana kazanmasıyla ilgili, persepsiyonla ilgili; 2. Algılama yeteneğine sahip, seziş veya anlayış gücü gösteren.