Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

foveola nedir?

foveola : n. (pl. foveolae).Çukurcuk.

foveola coccygea : Koksiks çukurcuğu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsula : n. 1. İlaçların konulduğu mahfaza, kapsül; 2. Bazı organların çevresinde bulunan bağ dokusundan yapılmış zar.


condensation : n. biochem. Teksif, tekasüf, sıkıştırma.


dissociate : v. biochem. Bozmak, inhilal ettirmek, bir cismi tertip eden elementleri birbirinden ayırmak, çözmek.


energometer : n. Nabzı tetkike mahsus alet.


eumycin : n. biochem. Bacillus subtilis'den elde edilen bir antibiyotik, ömisin.


excitant : n. Uyarıcı ilaç.


physocephaly : n. Saçlı deri altında gaz (hava) toplanması.


uviosensitive : a. Ultroviyole ışınlarına karşı hassas olan.


hematopexis : n. See: Hematopexia.


heteroplastic : a. 1. Heteroplazi ile ilgili; 2. Heteroplazi gösteren.


hypodynamia : n. Kuvvetin anormal şekilde azalması, kuvvetsizlik, hipodinami.


inassimilable : a. Emme yeteneği olmayan.


lying-in period : n. Doğum sona erdikten soraki ilk 10 günü kapsayan erken devre.


pareunia : n. Birleşme, cinsel ilişki.a. 1. Hafif felç ile ilgili; 2. Hafif felç gösteren, hafif felçli; 3. Dementia paralytica ile ilgili; 4. Dementia paralytic gösteren.


pedascope : n. Fluoroskopi altında gerçekleştirilen ayak provası.


pedometry : n. Pedometre ile adım sayısının kaydedilmesi.


phantasm : n. Hayal görme.


phase : n. 1. Safha, görünüş, faz phosis; 2. Heterojen bir sistemde mekanik usullerle birbirinden ayrılabline cisimlerin içinde bulundukları durum.


phosphatemia : n. Kanda fosfat tuzlarının bulunması, fosfatemi.


polyonychia : n. See: Polyungia.