Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

foveola nedir?

foveola : n. (pl. foveolae).Çukurcuk.

foveola coccygea : Koksiks çukurcuğu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipolar : a. İki kutbu olan, iki kutuplu.


brachiocyrtosis : n. See: Brachiocyllosis.


bronchostenosis : n. Bir bronşun daralması.


discrimination : n. Birbirinden ayırt etme, tefrik etme.


dysaesthesia : n. Hissizlik, dimağ felci.


emotion : n. Heyecan, emosyon.


floating : a. Yer değiştiren, mobil.


hemocyte : n. Kan yuvarı, kan küreciği.


homologue : n. Yapı bakımından başka bir organın benzeri, homolog.


hyaloid : a. 1. Camsı, saydam, hialoid; 2. Cama ait.


hypochondriac : a. & n. 1. Merak hastalığına tutulmuş 2. Hipokondriye ait; 3. Merak hastası (sıhhatte olduğu halde sıhhatinden şüphelenir ve endişe druyar).


implement : n. Alet, herhangi bir işi veya girişimi (ameliyat v.s) gerçekleştirmede kullanılan alet.


leucopoiesis : n. Lökositlerin oluşumu, lökopoyez.


nymphectomy : n. Vulvadaki küçük dudaklar (labia minora) ın ameliyatla çıkarılması, nemfektomi.


perivaginitis : n. Vaginayı saran dokuların iltihabı.


petroleum : n. biochem. Petrol.


photosynthesis : n. Klorofil maddelerin güneş tesiri altında karbonhidrat bileşimini meydana getirmeleri, karbon özümlemesi, fotosentez.


retrocecal : a. Çekum ardı.


retrocession : n. Geri dönme, gerileme.


staphyle : n. Küçük dil, uvula.