Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

foveola nedir?

foveola : n. (pl. foveolae).Çukurcuk.

foveola coccygea : Koksiks çukurcuğu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calomel : n. biochem. Bir değerli cıva klorür (eskiden frengi tedavisinde kullanılmıştır).


chimerism : n. Vücut dokularının kromozom farkı gösteren iki ayrı hücreden gelişmesi hali.


cornynecabterium : n. Bir bakteri çeşidi.


dipterous : a. 1. İki kanatlı; 2. Diptera takımına ait emici böceklerle ilgili.


diuretic : a.&n. 1. İdrar verici, müdrir (ilaç); 2.İdrar ifrazının çoğalmasına ait.


eonism : n. Erkeğin dişilik karakteri taşıması, eonizm.


esophagogastrostomy : n. Yemek borusu ile mide arasında, ağız ağıza dikilmek suretiyle yeni geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


fibrinocellular : a. Fibrin ve hücrelerden yapılmış.


gastroesophagitis : n. Mide ve özofagusun iltihabı, gastroözofajit.


moldiness : n. Küfle örtülü olma, küflülük.


multilobular : a. Çok sayıda lobül'den oluşmuş, çok lobüllü.


myelotome : n. Ameliyat esnasında omurilikteki sinir demetlerini kesmede kullanılan özel bistüri, miyelotom.


perception : n. 1. Duyu organları aracılığıyla alınan uyarıların zilinde manalanması, algılama, algı; 2. Duyu organları aracılığıyla herhangi bir şeyin veya değişikliğin farkına varma, farkında olma yeteneği.


pneumotherapy : n. 1. Akciğer hastalıkları tedavisi, pnömoterapi.


primordium : n. İlkel devresinde bulunan organ.


procarbazine : n. Hodgkin hastalığında kullanılan ve azot hardal grubuna dahil olan bir ilaç.


psychrophobia : n. Marazi soğuk korkusu, psikrofobi


scleradenitis : n. Bez iltihabı ve sertleşmesi.


scotogram : n. Röntgen ışınları aracılığıyla alınan film.


sudokeratosis : n. ter kanallarının keratozu