Bugün : 29 Nisan 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

formaldehydogenic nedir?

formaldehydogenic : a. biochem. Formaldehid yapan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloroformism : n. 1. Devamlı kloroform kullanma alışkanlığı (uyuşturucu etkisi sebebiyle), 2. Devamlı kloroform kullanımının sebep olduğu toksik durum, kloroform zehirlenmesi.


creosote : n. biochem. Odun katranından çıkarılan sarı renkli çok kırıcı yağ, kreozot.


cytolysis : n. Hücrelerin dejenerasyon dağılma, mahvolma veya parçalanma, ayrılma gibi durumlarla karşılaşması.


electrobiology : n. Canlı organizmaların elektrikle münasebeti ilmi, elektro-biyoloji.


epoophoron : n. paraovaryum, epiovaryum, Rosenmüler cismi (Wolf kanalının üst kısımlarının artıklarından mesovarium içindeki embriyolojik yapılar).


excrementitious : a. Dışkıya ait.


halation : n. Işığın ters yönden gelişi nedeniyle cisimlerin bulanık görülmesi, ışığın uygunsuz aksedişi sonucu görüş alanının netliğini kaybedişi, halasyon.


lipolytic : a. 1. Yağın erimesi ile ilgili; 2. Yağ eritici, yağı parçalayıcı.


metathesis : n. Hastalık yapıcı sebebin sun'i olarak nakli.


monostotic : a. Bir kemiği tutan, tek kemiği etkileyen.


nasolacrimal : a. Burun ve gözyaşlarına ait.


pancreaticogastrostomy : n. Pankreas ile mide arasında anastomoz yapılması.


pancreopathy : n. Pankreas hastalığı.


polypathia : n. Aynı zamanda bir çok hastalıkları olma, birçok hastalıkların bir arada oluşu, polipati.


preperitoneal : a. Periton önü, peritonönüne ait.


presenility, : n. Yaşlı olmamasına rağmen yaşlılık elritileri gösterme hali, erken yaşlanma, erken ihtiyarlama.


profound : a. Derin, profundus.


putamen : n. Putamen (Nucleus lentiformis'in bir parçası).


retrolental : a. Göz merceği ardı.


rhinological : a. Burun hastalıklarına ait, rinolojik.