Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

formaldehydogenic nedir?

formaldehydogenic : a. biochem. Formaldehid yapan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cohere : v. 1. Birbirine yapışmak, birbirine tutunmak; 2. Birbirine uygun olmak, birbirini tutmak.


entoptoscopy : n. Göz içi muayenesi.


fibra : n. (pl. fibrae). Lif.


hepatoptosis : n. Karaciğerin düşmesi.


hypocyclosis : n. Gözde uyum yetersizliği.


impar : a. 1. Eşitsiz, gayrimüsavi; 2. Tek, çift olmayan.


keratometer : n. Kornea kavislerini ölçmekte kullanılan alet ,keratometre.


leukolysin : n. Lökositleri yokeden bir lisin.


levigation : n. Övütüp toz haline getirme, düz yapma.


lipopexia : n. Dokularda yağ toplanması, lipopeksi.


mesocardia : n. Kalbin göğüs orta çizgisinde bulunması.


mobilization : n. Harekete gelme veya getirme, müteharrik hale sokma.


onychoid : a. Tırnak şeklinde, tırnaksı.


perisystolic : a. Sistol öncesi, sistolden hemen önce (oluşan).


pertubation : n. Kapalıfallop tüpleri (tuba uterina'lar)'ni açma amacıyla içlerine basınç altında hava sevketme.


phlyctenia : n. Cerahatli ve lenfli kabarcık, flikteni.


plantigrade : a. İnsan ve ayı gibi bütün tabanına basarak yürüyen.


sigmoidopexy : n. Sigmoid tesbiti.


stilboestrol : n. Ağız yoluyla etkili olan sentetik bir oestrogen.


stymatosis : n. 1. Penis'in ağrı ile seyreden devamlı ereksiyon hali gösterişi; 2. Penis'in uretradan kanamanın eşlik ettiği devamlı ereksiyon hal gösterişi.