Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

formaldehydogenic nedir?

formaldehydogenic : a. biochem. Formaldehid yapan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bodily : a. Vücutla ilgili, bedensel.


chordoma : n. Omurgayı oluşturan embriyoner doku artıklarından gelişen tümör (Omurganın üst veya alt kısmında görülür).


diastatic : a. biochem. Nişastayı şekere tahvil eden, diyastatik.


dyspancreatism : n. Panknreas çalışmasında bozukluk veya yetersizlik.


fiberless : n. Lisiz.


foveation : n. Deride çukur oluşu.


immunosupressive : a. Bağışıklıkla ilgili reaksiyonların ortaya çıkmasına engel olan.


karyolobism : n. Hücre nüvesinin loplu olma hali (özellikle lökosit nüvesi).


laryngotracheal : a. Larinkse ve trachea'ya ait olan her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


lie : n. Duruş, yatış, fetüsün uzun ekseni il annenin uzun ekseni arasındaki münasebeti belirtmekte kullanılan obstetrik terim.


microcephal(on) : n. Normalden küçük baş, mikrosefal.


mutagen : genetik değişim yaratan, genetik değişmeğe sebep olan (ilaç ışın v.s).


myorrhaphy : n. Kas dikilmesi.


onym : n. İlmi tabir, fenni ıstılah, teknik terim.


otalgia : n. Kulak ağrısı, otalji.


overcompensation : n. Aşırı derecede telafi.


phosphotransferase : n. Fosfat gruplarının diğer bir bileşiğe geçişini kolaylaştıran enzim, fosfotransferaz.


staphylococcosis : n. Stafilokoklar tarafından yapılan hastalık.


steno- : pref. 1. Dar, ufak; 2. Sıkma,büzme.


sulthiamene : n. Temporal lob ve Jackson tipi epilepsinin tedavisinde kullanılan bir ilaç.