Bugün : 21 Temmuz 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

folliculoma nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

folliculoma : n. Graaf folikülünün epitelinden kaynak almış yumurtalık tümörü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharotomy : n. Göz kapağına kesit yapma, göz kapağını bistüri ile yarma.


bout : n. Nöbet.


chilblained, chilblainy : a. Mayasıllı.


chordal : a. 1. Kordon veya kordon şeklindeki oluşumla ilgili; 2. Embriyo'da chorda vertebralis'le ilgili.


creosote : n. biochem. Odun katranından çıkarılan sarı renkli çok kırıcı yağ, kreozot.


development : n. Açılma, gelişme, gelişim, inkişaf.


diphtheria : n. Difteri, kuşpalazı.


echo : n. yankı, aksiseda.


fletcherism : n. Gıdanın iyi çiğnenmesi.


gonotoxin : n. Gonokokların salgıladığı toksik madde, gonokok toksini.


lissencephalic : a. 1. Üzerinde kıvrım (girus)'lar bulunmayan beyine sahip, girurssuz beyin gösteren; 2. Lizensefali ile ilgili.


lochiocolpos : n. Rahim suyu (loşi) birikmesi ile vaginanın şişmesi.


mesorchium : n. Fetüs testini yerinde tutan periton kıvrımı.


organic : a. 1. Organları olan; 2. Organizmaya (organlara) ait; 3. Yaşayan, canlı; 4. İrsi, bünyevi, organicus; 5. biochem. Organik, uzvi, hayvan veya bitkilerden meydana gelen karbon bileşimlerine ait.


otopyorrhea : n. Kulaktan cerahat akması, otopiyore.


phacoscopy : n. Uyum esnasında göz merceğinde meydana gelen değişimlerin fakoskop aracılığıyla izlenmesi.


pot : n. Kalp.


quartus : a. Dördüncü.


restless : a. Durmaksızın hareket eden, huzursuz.


scintillation : n. Radyoaktif maddelerden yüklü parçacıkların yayılması.