Bugün : 19 Nisan 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

follicular nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

follicular : a. 1. Folikül veya foliküllerle ilgili; 2.Folikül'e benzeyen, folikül gibi; 3. Foliküller gösteren, foliküllerden oluşmuş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

detrition : n. Sürtünme veya benzeri sebeplerle bir organ veya oluşum yüzeyinin yenmesi, yenme, aşınma.


labyrinthine : a. Labirent'e ait, labirentik, labyrinthicus


sublinguitis : n. Dilaltı bezi iltihabı.


hydradenitis : n. Ter bezlerinin iltihabı.


intervascular : a. Damarlararası.


jejunocecostomy : n. Jejunumu çekumla ameliyatla birleştirme, jejunum ile çekum arasında anastomoz yapılması.


lithoscope : n. Taşı görerek muayene aleti; litoskop.


neoarsphenamine : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bir arsenik türevi.


occupational therapy : n. Ruhsal ve fiziksel hastalıklarda, hastanın özellikle el işleriyle uğraşmasını sağlayarak uygulanan tedavi yöntemi, meşguliyetle tedavi.


opaque : a. 1. Donuk, şeffaf (saydam) olmayan, kesif; 2. Işığı geçirmeyen, opacus.


osteoanagenesis : n. Kemik rejenerasyonu.


osteochondrophyte : n. Kıkırdak ve kemik tümörü.


ovolytic : a. Yumurta albüminini parçalayan.


perienteric : a. Barsak çevresinde, barsağı çevreleyen.


phonomyography : n. Kas kasılmasından meydana gelen seslerin kaydedilmesi.


procarbazine : n. Hodgkin hastalığında kullanılan ve azot hardal grubuna dahil olan bir ilaç.


serotoxin : n. Kan serumunda bulunan bir toksin.


sessile : a. 1. Sapsız, sesil; 2. Geniş kaideli.


spermoneuralgia : n. Sperma kordonu nevraljisi.


syncopal : a. 1. Senkop'la ilgili; 2. Senkop gösteren, senkop'la belirgin; 3. Senkop'u andıran, senkop'a benzeyen.