Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

floor nedir?

floor : n. Herhangi bir boşluğun tabanını oluşturan kısım, zemin, döşeme, taban.

Pelvic floor : Pelvis çıkımını aşağıdan kapatan çeşitli kas ve bunları örten zarlardan ibaret oluşum, pelvis döşemesi, pelvis tabanı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalotrypesis : n. Kafatasından özel testere ile, düğme şeklinde parça çıkarma, bu amaçla yapılan ameliyat.


chrysarobin : n. biochem. Goa tozundan elde edilen maddelerin karışımı olup, muhtelif cilt hastalıklarında kullanılır.


cytochylema : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı, hyaloplazma.


dilute : v. Sulandırmak, eriyiğin yoğunluğunu azaltmak.


extrasensory : a. Duyu ötesi, normal duyuların ötesinde.


fascicular : a. 1. Demete ait, 2. Demetsi, 3. Demet halinde.


hemoglobinemia : n. Kan plazmasında anormal hemoglobin bulunması.


hostility : n. Düşmanlık, aşırı kızgınlık, husumet.


hypoalkaline : a. Normalden daha az kalevi.


iter : n. Boru şeklinde geçit.


metencephalon : n. (pl. metencefala). Arka beyin mafsallarla beyinciğin oluşturduğ embriyonik beyin metenkefal(on) (cerebellum, pons'un yaptıkları arkabeyin parçası).


nephrism : n. Böbrek hastalığından ileri gelen kaşeksi (sıskalık), nefrizm.


nude : a.&n. 1. Çıplak, elbisesiz; 2. Çıplak vücut.n. (pl. nuclei). 1. Çekirdek, atomun merkez kısmı, nüve; 2. Beyinde bir hücreler yığını.


orchiomyeloma : n. Testis miyelomu.


orifice : n. Delik, ağız, orificium (ostium).


pellagrin : n. Pellagralı kimse.


phleborrhaphy : n. Ven dikilmesi, fleborafi.


polymorphous : a. 1. Birkaç şekilde bulunan, çok şekilli; 2. Gelişiminin değişik devrelerinde farklı şekillerg österen.


pyoplania : n. Cerahatin bir yerden başka bir yere göçetmesi.


pyopoiesis : n. Cerahat oluşması, cerahatlanma.