Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

flatness nedir?

flatness : n. Perküsyon esnasında çıkan sesin niteliği, yüksek perdeden ses.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biose : n. biochem. See: Sacchapose.


blepharotomy : n. Göz kapağına kesit yapma, göz kapağını bistüri ile yarma.


certified : Vesayet altında olan, vasi kontrolu altında hareket edebilen kimse.


cystosclerosis : n. Sertleşme gösteren kist, bağ dokusu artımı sebebiyle sertleşmiş kist.


ectomorphy : n. Ektoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadang elişen dokulara oranla daha hakim olduğu vücut yapısı, ektomorfi.


follicle : n. Bezcik, fölikül (foliculus.


hemodiastase : n. Kanda bulunan bir enzim, hemodiyastaz.


heterochromia : n. Tümüyle aynı rengi göstermesi gereken bir cismin değişik kısımlarında renk farkı bulunması hali, renk farklılığı, heterokromi.


heteroxanthine : n. biochem. İdrarda bulunan lökomain (metilksantin).


leukocytogenesis : n. Lökosit oluşumu, lökositojenez.


lipoclasis : n. Yağın erimesi, yağın çözülerek parçalanması.


lyophobe : a. Sıvı atan, liyofob.


monospasm : n. 1. Bir kol veya bacakta kendisini gösteren spazm; 2. Belli bir kas veya kas grubunda görülen spazm.


narcotine : n. biochem. Afyondan çıkarılan billüri alkaloid (C22H20N7) ateş düşürücü ve tonik olarak kullanılır ve uyuşturucu değildir.


nymphomaniacal : a. 1. Nemfomani ile ilgili; 2. Neformani gösteren, nemfomani ile belirgin.


oxidate : v. biochem. See: oxidize.


pectiniform : a. Tarak şeklinde, tarakıs, pectinatus.


pediculate : a. Küçük çıkıntılı,sap gösteren, saplı.


paraplegia : n. Belden aşağı felç, simetrik kısımların felci, parapleji.


pulley : n. Döndürerek çekmeye yarayan çember şeklinde alet, makara, kasnak.