Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

flatness nedir?

flatness : n. Perküsyon esnasında çıkan sesin niteliği, yüksek perdeden ses.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cenesthesia : n. Herhangi bir olayın beş duyu ötesinde hissedilmesi, altıncı his.


deleterious : a. Vücuda zararlı, toksik.


dermatothlasia : n. Deriyi devamlı çimdikleme, çürütme veya herhangi bir yere sürtme şeklinde içten gelen, karşı konulmaz arzu.


dichilia : n. Orta kısmında uzanan derin kıvrım sebebiyle çift gibi görünen dudak.


engorgement : n. Tıkanma kan hücumu, kanlanma, hiperemi, konjestiyon.


feverish, feverous : a. 1. Hararetli, ateşli, 2. Sıtmalı, sıtma getiren; 3. Ateş veren.


goecherman regime : n. Psoriasis tedavisind uygulanan bir yöntem.


ter in die : adv. Günde üç defa.


histiocytosis : n. Kanda fazla miktarda histiosit bulunuşu ile belrgin patolojik durum.


histology : n. Mikroskopik anatomi,histoloji, dokubilim, histologia.


iralgia : n. İris'te hissedilen ağrı, iris ağrısı.


iridosteresis : n. İrisin kısmen veya tamamen çıkarılması.


kinesodic : a. İstemli kasları harekete yönelten uyarılar veya bu uyarıların iletimiyle ilgili.


kymogram : n. Kimografın kaydettiği çizgi.


maritonucleus : n. Döllenmiş yumurta nüvesi.


myeloradiculodysplasia : n. Omurilik ve belkemiği sinir köklerinin anormal gelişimi.


ophthalmopathy : n. Göz hastalığı, oftalmopati.


path(o)- : pref. Hastalık, marazi durum.


paraplexus : n. Yan karıncığın koroid ağı.


perencephaly : n. Beyinde kistler oluşması ile belirgin patolojik durum.