Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

flatness nedir?

flatness : n. Perküsyon esnasında çıkan sesin niteliği, yüksek perdeden ses.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clotting : n. Pıhtılaşma.


dorsocentral : a. Arka tarafta ve merkezde olan.


erotogenic : a. Cinsi arzu uyandıran, erotojenik.


euphytmia : n. 1. Nabız atımının gösterdiği ritmik düzen; 2. çeşitli organların karşılıklı ilişkilerinin yarattığı düzen.


gamophobia : n. Evlenmeden korkma hali, izdivaca karşı duyulan marazi korku, gamofobi.


idiosome : n. Oosit'in çekirdeğine bitişik olarak görülen küçük cisimcik, Balbiani cisimciği.


kinesio : See. kine.


kinesiology : n. Hareketlerin bilimsel incelenmesi, hareketbilim, kinezyoloji.


macroscopy : n. Gözle yapılan muayene, mikroskopsuz muayene, makroskopi.


male : a.&n. Erkek.


metoposcopy : n. Fizynomi bilgisi.


mycostatic : a. Mantar gelişimini durdurucu, mikostatik.


nonrotation : n. Dönememe, rotasyon yeteneği taşıyan herhnagi bir organ veya oluşumun bu niteliğini gösterememesi.


organicism : n. 1. Tüm hastalıkların ve hastalık belirtilerinin, zihni ve psişik bozuklular da dahil somatik kaynaklı olduğunu ileri sürenörüş; 2. Vücutta mevcut her organın kendine has bir yapı gösterdiğini ileri süren görüş.


periorbita : n. (pl. Periorbitae). Periorbit(a), Çöz çukuru, kemik zarı.


potamophobia : n. Marazi deniz veya nehir korkusu, potamofobi.


presentation : n. 1. Prezantasyon: Doğumda ceninin belrili durmu; 2.İdrak gücü.


reacalcification : n. Dokularda, özellikle kemik dokusunda azalma gösteren kalsiyum'un takviyesi,kalsiyum miktarının normal hale getirilmesi.


sphere : n. küre


splenium : n. 1. Kompres veya bandaj; 2. Beyin büyük birleşeği (corpus callosum) nın arka ucu.