Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

flagellata nedir?

flagellata : n. Kamçılı protozoonlar, bir veya birkaç kamçıya sahip protozoon'lar sınıfı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bottle : n. 1. İçine sıvı madde konulan şişe; 2. Bebeğin beslenmesinde kullanılan ağzı emzikli şişe, biberon.


denervate : n. Bir organ veya oluşuma ait siniri kesmek.


disulphuric : a. biochem. Disülfürik.


epidermization : n. 1. Soyulmuş bir bölgenin yeniden epidermis'le örtülmesi; 2. Harabiyete uğramış bir deri bölgesine, canlı epidermis parçasının aktarılması, deri gref'i yerleştirme.


gemination : n. 1. Çift oluşma, ikiz gelişme; 2. Bir diş çukurunda iki dişin gelişmesi.


glutin : n. biochem. Hububat proteinlerinin bir elementi.


hepaticolithotomy : n. Safra yolundan taş çıkarma ameliyesi.


histotherapy : n. Hayvan dokuları ile yapılan teadvi, histoterapi.


homohemotherapy : n. Aynı türe mensup kimseler arasında kan nakli, bir kimseye diğer bir kimseden alınan kan veya plazma verme suretiyle yapılan tedavi.


hysterography : n. Uterusun radyolojik olarak muayene edilmesi.


leptopelvic : a. dar pelvisli.


lienunculus : n. 1. Çıkarılmış dalak dokusu kitlesi; 2. Ek dalak, lien accessorius.


menticide : n. Bir şahsın zihninin tahrip edilmesi.


monomeric : a. Tek parçalı, teksegmente ait, monomerik.


nursling : n. Meme (süt) çocuğu.


oxyacid : n.biochem. Oksijen ihtiva eden herhangi bir asit, oksijenli asit, oksijen asidi.


ozochrotous : n.Cildi ağır kokan.


pancreotherapy : n. Pankreas dokusunun tedavi için kullanılışı.


ptomainemia : n. kanda ptomaine bulunuşu.


salifiable : a. biochem. Tuzlandırılabilir, tuz yapacak hale konulabilir, tuz yapabilir.