Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

flagellata nedir?

flagellata : n. Kamçılı protozoonlar, bir veya birkaç kamçıya sahip protozoon'lar sınıfı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchospirometer : n. Akciğerin kapasitesini ölçmekte kullanlılanl bir aygıt.


conchoscope : n. Burun boşluğunu muayenede kullanılan özel alet.


coretomy : n. İris'e kesit yapma


cryothalamectomy : n. Parkinson hastalığında veya diğer hiperkinetik durumlarda talamus bölgesine aşırı soğuk uygulanması, bu bölgelerin dondurularak tahribi.


cytosine : n. biochem. Idenil asitten çıkarılan bir baz (C21H30N16O 5H2O).


cyturia : n. İdrarda hücre bulunması, sitüri.


dermatoneurosis : n. Sinirsel kaynaklı deri hastalığı, deri nevrozu.


eunuch : n. Hadım.


gangliocyte : n. Gangliyon hücresi, gangliyosit.


grid : n. 1. Üzerinde deliler bulunan kurşun levha; 2. Üzerined birbiriyle kesişmek üzere yatay ve dikey çizgiler bulunan grafi kağıdı.


guttural : a. Gırtlağa ait.


haustrum : n. (pl. haustra). Kabartı.


leukemic : a. 1. Lösemi ile ilgili; 2. Lsemi'ye tutulmuş, lösemili.


metrocyte : n. Ana hücre, metrosit.


parasite : n. Parazit, asalak.


pericecitis : n. Çekum çevresinin iltihabı.


phorocyte : n. Bağ dokusu hücresi.


phosphorus : n. biochem. P sembolü ile bilinen, atom no: 15 ve atom ağırlığı: 30.975 olan kimyasal element, fosfor.


polyorrhomenitis : n. Seröz zarların habis iltihabı.


polyphase : a. Bir kaç faz (devre) gösteren, çok fazlı, polifaz.