Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

flagellata nedir?

flagellata : n. Kamçılı protozoonlar, bir veya birkaç kamçıya sahip protozoon'lar sınıfı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caliper : n. Yuvarlak cismin çapını ölçmekte kullanılan iki kollu bir aygıt, çap pergelinden özellikle pelvis çapının ölçülmesinde yararlanılır.


caduca : n. Bozulmuş dış gebelikte uterus'tan dışarı atılan, üçgen şeklinde desidua, kadük.


ciresctomy : n. Ven'in genişleme gösteren kısmının ameliyatla çıkarılması, varis'in çıkarılması.


cola : n. Kola.


craniopathy : n. Kafatası hastalıkları, kranyopati.


cytomegalovirus : n. Herpes simpleş ile aynı grupa dahil olan viruslar.


detoxication : n. 1. Bir zehirin veya ilacın meydana getirdiği toksik etkileri azaltma veya ortadan kaldırma; 2. Toksik nitelikte bir maddenin vücutta daha az toksik bir maddeye çevrilmesi, metabolik detoksikasyon.


dyschondroplasia : n. Gövdenin normal oluşuna karşıılk, kolların ve bacakların çok kısa oluşu.


exploratory : a. Keşif niteliğinde, açınsama maksadiyle.


extraction : n. 1. Çekip çıkarma, çıkarma; 2. hülasa yapma, ekstraksiyon.


fluoroscopic : a. Floroskopi ile ilgili.


gastrorrhegia : n. Mide kanaması, gastroralji


hemacytozoon : n. Kanda bulunan hücresel mikroparazitler, hemasitozoid.


heparinize : v. Kanın pıhtılaşmasını önleme veya pıhtıyı çözme amacıyla heparin enjekte etmek, heparin'le tedavi etmek.


melancholiac : a. Melankoli gösteren kişi, melankoli7li


osteochondrosarcoma : n. Kemik ve kıkırdak dokularından gelişen kötü huylu tümör, yapısında yer yer kemik dokusu odakları gösteren kondrosarkom, osteokondrosarkom.


oxygenation : n. Oksijenleş(tir)me.


palatal : a. Damağa ait.


parachromatism : n. Renk körlüğü, parakromatizm.


phlegmasia : n. İç organların iltihabı, dahili iltihap, flegmazya.