Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

flagellata nedir?

flagellata : n. Kamçılı protozoonlar, bir veya birkaç kamçıya sahip protozoon'lar sınıfı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharorrhaphy : n. Göz kapağı kenarlarını birbirine dikme (Göz kapağı aralığını daraltma veya kapatma amacıyla uygulanır).


calcaneus : n. Topuk (kemiği), os calcani.


comminuted : a. Parçalanmış.


disulphide : n. biochem. Disülfür, bir element ile iki atom kükürtten bileşik bir madde.


dura mater : n. Beynin ve omuriliğin en dış zarı, sertzar.


endosmometer : n. Bir maddenin endosmoz derecesini ölçen alet.


fovea : n. (pl. foveae). Çukur (daha çok yuvarlak çukurlar).


genal : a. Yanağa iait.


gynandrism : n. 1. Jinandri, erkekte hermafrodizm; 2. Kadında psödohermafrodizm.


ileitis : n. İleum iltihabı, ileit.


ischiofibular : a. İskiyum ve fibulaya ait.


mesarteritis : n. Arterlerin tunica media'sının iltihabı, mezarterit.


mesosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nü örten periton kıvrımı, mezosalpenks.


micrencephalon : n. Normale oranal çok küçük beyin.


monster : n. Hilkat garibesi, ucube, acayip ve tabiat üstü şey.


pathy- : Suff. Normal dışı durum, hastalık anlamına sonek.


paranephric : a. 1. Böbrek yakınında, böbreğe komşu; 2. Böbreküstü bezi ile ilgili.


periorbital : a. 1. Göz çukuru periost'u ile ilgili, periorbitaya ait; 2. Göz çukuru çevresinde, göz çukurunu çevreleyen.


polymyoclonus : n. 1. Çok küçük kas titreşimi; 2. See: Polyclonia.


rhinocleisis : n. Burun tıkanması.