Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

fibulocalcaneal nedir?

fibulocalcaneal : a. Fibula ve topuk kemiğine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathia : n. Alt çenenin anormal şekilde kısalığı.


dipsosis : n. See: Dipsomania.


dispersate : n. Herhangi bir maddenin çözülmesi sonucu taneciklerin oluştuğu süspansiyon.


follicular : a. 1. Folikül veya foliküllerle ilgili; 2.Folikül'e benzeyen, folikül gibi; 3. Foliküller gösteren, foliküllerden oluşmuş.


galenicals : n. 1. Bitkisel ilaçlar, ot ve bitkilerden hazırlanan ilaçlar; 2. Belli bir formüle göre hazırlanan ilaçlar, özellikle Galen'in tarif ettiği formüllere göre hazırlanan ilaçlar.


genyantritis : n. Üstçene sinüsünün iltihabı


lactaciduria : n. İdrarda laktik asit bulunması, laktik asit işeme, laktasidüri.


lata : n. Geniş.


lumbodorsal : a. Bel ve sırtla ilgili.


malacoma : n. 1. Yumuşama. See: Malacia; 2. Yumuşama gösteren kısım, organ veya dokunun, herhangi bir sebeple yumuşamışbölümü.


mechanism : n. 1. Belli birişin başarılmasını temin eden yol, usul, teknik, mekanizma; 2. Belli bir iş gören makinada bu işi gerçekleştiren tertibat, makina düzeni.


neologism : n. Düşüncelerle ilgili bozuklukları anlatmak için kullanılan bir deyim.


polycyesis : n. Mültipl gebelik.


prilocaine : n. Yerel damarları daraltıcı madde ihtiva eden lokalbir anestezik.


pyarthrosis : n. Herhangi bir eklem boşluğunda cerahat bulunması.


rash : n. Vücuda arız olan kızıllık veya leke, isilik (fazla terlemekten olabilir).


salpinx : n. Salpenks: 1. Dölyatağı (Fallop) borusu, tuba uterina; 2. Eustachi borusu, tuba auditiva.


sanguis : n. Kan.


spermatitis : n.Ductus deferens'in iltihabı


splenetic : a. 1. Dalak hastalığı olan kimse; 2. Dalak hastalığına ilaç.