Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

fibulocalcaneal nedir?

fibulocalcaneal : a. Fibula ve topuk kemiğine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contractor : n. Kasıcı, kısaltıcı, çekici.


costotransversectomy : n. Torasik vertebranın transvers çıkıntısı ile ona bitişik kaburga başının ameliyatla çıkarılması.


deposit : n. 1. Tortu, çöküntü, çökelti; 2. Herhangi bir organ veya vücut bölümünde birikim gösteren madde.


embryotroph : n. Embriyo'yu besleyen sıvı madde (Trofoblastların desidua üzerine enzimatik etkisi sonucu oluşur).


erythrityl : n. biochem. C4H9 formülünde olan tek değerli radikal.


esophagogastrostomy : n. Yemek borusu ile mide arasında, ağız ağıza dikilmek suretiyle yeni geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


febricant : a. Vücut ısısını yükselten, ateş yükselmesine sebep olan.


glomerule : n. Böbreklerdeki arter yumakları ile bunların etrafını sarmış olan bir zardan ibaret kısım, glomerül.


hydrogymnastics : n. Sualtı cimnastiği (idmanı).


myotonia : n. bir kasın tonik spazmı, miyotoni.


oneiroscopy : n. Hastanın akli durumunu teşhis edebilmek için rüyaları tahlil etme.


oophorrhagia, : n. Yumurtalık bölgesinin şiddetli kanaması.


paranesthesia : n. See: Paraanesthesia.


periodic : a. 1. Belirli aralıklarla meydana gelen; 2. Tekrar vukubulan, periodik.


plica : n. (pl. Plicae). Plika; 1. Büklüm (deri), kıvrım; 2. Polonyaya mahsus saçları hasır haline koyan bir deri hastalığı.


presbycusis : n. Yaşlılığa bağlı olarak işitme gücünün azalması.


ramus : n. (pl. rami). Dal (sinir, ven veya arter).


retardation : n. 1. Tehir, geciktirme, gecikme; 2. Geç gelişim.


reticulosarcoma : n. Retikül hücrelerinden oluşmuş sarkom.


rheotome : n. Elektrik devresini kesen alet.