Bugün : 29 Nisan 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

fibroadipose nedir?

fibroadipose : a. Lifli ve yağlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bone : n. Kemik, os.


cardiopalmus : n. Kalb çarpıntısı.


composition : n. Bir maddenin yapı ve bileşimi, özellikle molekülü oluşturan atomların sayı ve diziliş şekli.


conductance : n. İletkenlik (elektrik).


cyanide : n. biochem. Siyanür.


dejection : n. Amel, defi tabii, pislik.


dentification : n. Diş haline dönüşme.


electromagnet : n. Elektrik mıknatısı.


esophagoenterestomy : n. Yemek borusu ile ince barsak arasında ameliyatla eçit oluşturma, midenin çıkarılmasını takiben yemek borusu ile ince barsağın ağız ağıza dikilmesi.


extirpation : n. Kökünü kazıma, kökünden sökme (kesip çıkarma), izale.


flatfoot : n. Düztabanlık.


glomerate : a. Yumak şeklinde, birbirine sarılı, yumaklaşmış.


heterochronia : n. Bir olayın normal zamanı dışında oluşması, anormal veya değişik zamanlarla oluşma, heterokroni.


hypoergia : n. Uyarılara karşı duyarlılığın azalması, allerjenlere karşı duyarlılığın ileri derecede düşük oluşu.


ideomotor : a. Bir fikrin ifadesi olarak vücutta hasıl olan ekseriyetle gayrişuuri bir harekete ait.


ileocolostomy : n. İleum ile karın barsak arasında anastomoz yapılması, ileokolostomi.


individual : a. 1. Kişi, fert; 2. Kişiye has, kişisel; 3. Tek, ayrı, yalnız.


injury : n. 1.Yara; 2. Zedelenme, yaralanma, bozulma.


intrapyretic : a. Ateşli devrede, hastalığın ateşli devresi esnasında.


metrofibroma : n. Uterus fibromu.