Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fibroadipose nedir?

fibroadipose : a. Lifli ve yağlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bundle : n. 1. Lif; 2. Hüzme; 3. Küme>; 4. Yol (tractus).


circular : a. Dairesel dairevi circularis.


coxal : a. Kalça eklemi ile ilgili.


dysuric : a. Disüriye ait.


endermic : a. Cilt üzerined iğleyen, cilde sürülen (ilaç).


horizontal : a. Ufki, yatay, horizontal, horizontalis.


hydatoid : a. 1. Hidatid kist'e benzeyen; 2. Göz ön ve arka odacıklarını dolduran saydam sıvı, hümör aköz.


hygienics : n. Sağlığın korunmasını hedef tutan prensiplerin tümü.


hyperhydration : n. Vücutta fazla su birikmesi.


hyponychium : n. Tırnakaltı.


intraepithelial : a. 1. Epitel hücreleri içinde; 2. Epitel hücreleri arasında.


languor : n. 1. Halsizlik, dermansızlık, bitkinlik; 2. Gevşeklik, uyuşukluk, ağırlık, isteksizlik.


leukoma : n. 1. Korneanın beyaz donukluğu, lökom; 1. See: leukosarcoma.


methiodal sodium : n. biochem. Böbrek radyografisinde kullanılan opak madde.


microvillus : n. Bazı yüzeyel hücrelerden çıkan mikroskopik ince uzantılardan her biri, mikrovilüs.


myopericarditis : n. Miyokard ile perikardın iltihabı, miyoperikardit.


neurofibrositis : n. Duygusal sinir liflerini içine alan kas liflerinin iltihabı, nörofibrozit.


oligopepsia : n. Zayıf hazım, hazım kifayetsizliği.


oligoposia : n. Az sıvı alımı; vücuda yetersiz sıvı girişi.


periapical : a. Diş kökü apeksini çevreleyen (saran).