Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fibroadipose nedir?

fibroadipose : a. Lifli ve yağlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipedal : a. 1. Her iki ayakla ilgili; 2. İki ayaklı; 3. İki ayak yardımıyla yapılan.


cholecystogram : n. Kontrast madde verildikten sonra çekilen ve safra kesesini gösteren film.


dacryagogatresia : n. Gözyaşı bezi kanalının tıkanması.


ectosphenoid : n. Üçüncü kama biçim kemiği.


electrocoagulator : n. Elektrokoagülasyon amacıyla kullanılan alet, elektrokoagülatör.


endonasal : a. Burun içi(ne ait).


fissiparous : a. Hücre bölünmesi ile üreyen, bölünme ile çoğalan.


intercerebral : a. İki beyin yarıküresi arasında.


horizocardia : n. Kalbin yatay duruşu.


imperative : a. İstemdışı, irade dışı, zorunlu.


iodophil : n. See: iodinophil.


lordotic : a. 1. Lordoz'la ilgili; 2. Lordoz gösteren, hordoz ile belirgin.


magma : n. Yumuşak macun halinde madeni veya nebati bir katışık.


odontogenic : a. 1. Dişi oluşturan, dişleri meydana getiren; 2. Diş dokusundan gelişen.


odontoma : n. Diş sürme zamanında diş etinde meydanag elen ufak şiş (apse), odontom.


orthodiagram : n. Ortodiagrafi yoluyla elde edilen film.


pharyngo-epiglottic : a. Yutak ve epiglota ait.


phosphene, : n. Kapalı göze basınç sonucunda meydana gelen ışık hayali, fosfen.


phytopathology : n. 1. Bitki patolojisi; 2. Bakterilerden ileri gelen hastalıkların patolojisi.


postaxial : a. Eksen kemik araksı.