Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fibrillolysis nedir?

fibrillolysis : n.Liflerin erimes,i liflerineriyip kaybolması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celialgia : n. Karın bölgesinde hissedilen ağrı, karın ağrısı.


coagulometer : n. Kanın pıhtılaşma zamanını ölçen araç.


coctostabile : a. Isıtılmakla değişmeyen, ısıtılmakla bozulmayan.


da costa's syndrome : n. Kardiyak nevroz, palpitasyonla kendini belli eden bir anksiyete durumu.


diffusion : n. a) Başka başka yoğnulukları olan gazlarla sıvıların birbirlerine temas ettikleri zaman, her iki taraftak iyoğunluk eşit olana kadar birbiriyle karışması, b) Diyaliz.


habenula : n. (pl. habenulae). Habenula (kozalaksı beze ait uzantılar).


hypoglobulia : n. Kan alyuvarlarının azalması.


hysteroid : a. Histeriye benzer.


immune : a. Bulaşıcı hastalıktan muaf (bağışık).


mammoplasty : n. See: Mammaplasty.


metallize : v. biochem. Maden haline koymak, maden özelliğini vermek.


methylamine : n. biochem. Bozulmuş balık ve vibrio basili kültürlerinden çıkarılan gazlı ptomain (CH3NH2).


paralexia : n. Okuyamamazlık, paraleksi.


parapsychology : n. Telepati ve benzeri duyu ötesi olayları konu alan bilim dalı, parapsikoloji.


periungual : a. Tırnak çevresinde, tırnağı çevreleyen.


phosgene : n. biochem. Bir çeşit zehirli gaz (COCI3).


pilocarpine : n. biochem. Pilocarpus joborandi'nin ve P.microphyllus'un kurutulmuş yapraklarından çıkarılan kuvvetli terletici ve parasempatik bir alkaloid (C11H16N2O2).


pneumonophthisis : n. Akciğer tüberkülozu.


prostheon : n. Alveol noktası.


psycheclampsia : n. Had mani nöbeti.