Bugün : 18 Ekim 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

fibrillolysis nedir?

fibrillolysis : n.Liflerin erimes,i liflerineriyip kaybolması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deficiency : n. 1. Eksiklik, noksanlık, yokluk; 2. Kifayetsizlik, yetmezlik.


delimitation : n. 1. Sınırlama, gerekli önlemlerle herhangi bir hastalığın çevreye yayılmasını önleme; 2. Bir lezyonung enişliğini, dolayısıyla sınırlarını belirleme.


disorder : n. Hastalık, illet.


displacement : n. 1. Yer değiştirme (organ), yerinden oynama; 2. Yerinden çıkarılma veya çıkarma.


divergent : a. Birbirinden uzaklaşan.


friedlander's bacillus : n. Özellikle üst solunum yollarında bulunan büyük bir gram negatif bakteri türü.


genyantralgia : n. Üstçene sinüs ağrısı.


guilt : n. Suçluluk duygusu.


helcosis : n. Yara açılma


intracardiac : a. Kalbde bulunan veya hasıl olan.


lapactic : a. & n. See: Purgative.


malemission : n. Cinsel birleşim esnasında meninin penisten fışkırır şekilde dışarı çıkamaması, meni ejakülasyonunda bozukluk.


microfilaria : n. Çenenin özellikle alt çenenin normalden küçük olması.


mobile : a. Oynar, müteharrik, hareketli, mobil.


nephrotresis : n. Böbrek ile böğür arasında ameliyatla geçit oluşturma, nefrotrez.


oreximania : n. Marazi iştah artması, zayıflama korkusu ile aşırı yeme.


paridrosis : n. Terleme bozukluğu, paridroz.


paraesthesia : n. Herhangi bir duyusal anomali.


paralyzant : a.&n. 1. Felç yapan; 2. Felç meydana getiren ilaç, paralizan.


plasmodial : a. Tabii protoplazmaya ait.