Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

fibrillolysis nedir?

fibrillolysis : n.Liflerin erimes,i liflerineriyip kaybolması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

correspondence : n. Birbiriyle uyuşma, birbirine uygunluk, birbirini karşılama.


diathermal : a. Isıyı geçiren.


epitheliolysis : n. Epitelyel dokunun harabiyeti, epitelyoliz.


galeropsia : n. Galeropia.


interarticular : a. Eklemlerarası.


interatrial : a. Kalb atriyumlarının arasında bulunan, atriyumlararası.


hidropoiesis : a. 1. Ter oluşmasıyla ilgili; 2. Ter oluşmasını hızlandırıcı, terletici.


histogneesis : a. Vücut dokularının oluşması.


homeotranplantation : n. Aynı türden bir şahıstan diğerine yapılan doku nakli.


hydatoid : a. 1. Hidatid kist'e benzeyen; 2. Göz ön ve arka odacıklarını dolduran saydam sıvı, hümör aköz.


inoculability : n. Aşılanabilme.


ischocholia : n. Safra salgılanmasının durması.


myogenous : a. Kas dokusundan kaynaklanan.


periureteral : a. Ureteri saran.


phag- : pref. Yeme, yutarak içine alma anlamına önek.


pons-oblongata : n. Pons ve medulla oblongata'nın beraber oluşturduğu merkezi sinir sistem bölümü.


reversion : n. 1. Atavik bir özelliğin yeniden belirmesi, eski atalarda görülen herhangi bir özelliğin birkaç kuşak sonra yeniden görülmesi; 2. Eski haline dönme, eski haline çevrilme.


rhythmophone : n. Kalp atımlarının incelemeğe mahsus özel alet, ritmofon.


seroflocculation : n. Antijen niteliğindeki madde etkisiyle kan serumda medana gelen flokülasyon, serum flokülasyonu.


Shirodkar's Operitaion : n. Serviks yetersizliklerinde, hamilelik sırasında konulan büzücü bir dikiş.