Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

fibrillolysis nedir?

fibrillolysis : n.Liflerin erimes,i liflerineriyip kaybolması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colporrhea : n. Vagina'dan gelen akıntı, vaginal akıntı.


concrescence : n. Beraber büyüme, birleşme.


demanstrative : a. Gösterme esasına dayanan, gösterici, demonstratif.


dentoalveolar : a. Diş alveolüne ait.


detachment : n. Ayrılma, bir oluşumun oturduğu veya yapıştığı yüzeyden ayrılması.


dioptometer : n. Gözün ışığı kırma gücünün ölçülmesinde kullanılan alet.


E.s.N., : n. "Educationally subnormal-eğitim bakımından normalin altında" deyimi için kullanılan kısaltma.


furfur : n. 1. Epidermis'ten pul halinde dökülen hücre; 2. Başın saçlı derisinden pul halinde dökülen küçük beyaztaneciklerden her biri, kepek.


gastrostolavage : n. Mide fistülü yolu ile midenin yıkanması.


gesture : n. Konuşurken sözü kuvvetlendirmek amacıyla yapılan el, yüz veya vücut hareketi, jest.


glandulous : a. Bez yapısı gösteren çok sayıda küçük bezlerden oluşmuş.


gutta-percha : n. Gütaperka ağacından elde edilen beyaz öz. Cerrahide kullanılan su geçirmez bir madde.


loculated : a. Sayısız boşluklara bölünmüş durumda olan.


lypothymia : n. See: Melancholia.


macrostomia : n. Büyük ağızlılık, ağzın aşırı büyüklüğü, makrostomi.


myosis : n. Gözbebeği (pupilla) ufalması, miyozis


oviduct : n. Yumurtayı yumurtalıktan uterusa götüren boru, yumurtanın rahme giderken geçtiği kanal, yumurta geçidi, salpenks, tuba.


paramnesia : n. Geçirmekte olduğu bir tecrübeyi, yanlış olarak daha önce de geçirmiş olduğunu zannetme.


pneumotyphus : n. Zatürrie ile karışık tifo veya tifüs hastalıı.


rheostat : n. Elektrik akımını tanzime mahsus alet, reosta.