Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ferrum nedir?

ferrum : n. biochem. Demir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidin : n. biochem. Cantharis vesicatoria'dan çıkarılan tahriş edici ve kabarcık yapan, billuri aktif cevher (C20H24O8).


borate : n. biochem. Boraks asidi (asitborik) tuzu.


cephaloridine : n. Cephalosporin'lerden elde edilen yarı-sentetik bir antibiotik.


complex : n. 1. Basit olmayan karışık, muğlak; 2. Çeşitli unsurların birleşmesinden oluşan madde ,bileşik; 3. Bilinçaltında daimi baskı altında tutulan fakat kişinin davranışlarını büyük ölçüde etkileyen fikir veya duygu, kompleks; 4. Elektrokardiyogram'da kalp faaliyetindeki belli bir olayı gösteren dalga kısmı, dalga kompleksi.


deficiency : n. 1. Eksiklik, noksanlık, yokluk; 2. Kifayetsizlik, yetmezlik.


duodenostomy : n. Duodenumla bir diğer anatomik açıklık arasında gerçekleştirilen cerrahi fistül.


falcula : n. Beyincik orağı, falx cerebelli.


hemihidrosis : n. Yarım terleme (vücudun tek tarafının terlemesi).


hypochondriasis : n. Az veya çok derecede ruhi depresyon hali, bu gibi hastalar özellikle sıhhatlerinin daima bozuk olduğundan şikayet ederler, hipokondri (kendini dinleme hali).


hypothermy : n. See: hypothermia


hypsarrhythmia : n. Yüksek voltajlı yayın dalgaların oluması ile belirgin elektroensefalogram örneği (çocuklarda gelişen bazı konvülsiyon tiplerinde görülür).


leprologit : n. Leproji uzmanı, leprolog.


marginal : a. 1. Kenara ait; 2. Kenarda meydana gelen, bilicnin kenarında olan, belirsiz şekilde hissolunan, marjinal, marginalis.


mazodynia : n. Memede hissedilen ağrı, meme ağrısı.


meconism : n. Afyonlu zehirlenme, mekonizm.


morpho- : pref. 1. Şekil, biçim anlamına önek; 2. Yapı anlamına önek.


narcissist : n. Kendi şahsına aşık insan (kadın veya erkek), narsist.


opponens : n. Karşı kas, musculus opponens.


patricide : n. 1. Bir kimsenin babasını öldürmesi; 2. Baba katili (kişi).


pneumoencephalography : n. Karıncıklara havay veya gaz zerkettikten sora yapılan beyin radyografisi, pnömoensefalografi.