Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ferrum nedir?

ferrum : n. biochem. Demir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennorrhea, : n. Bel soğukluğu, blenoraji.


cardiometry : n. 1. Sistol ve diyastol esnasındaki hacım değişikliklerinin, dolayısıyla kalbin çalışma gücünün ölçülmesi; 2. Kalb kuturlarının ölçülmesi.


cillosis : n. Göz kapağının istemdışı titreşim göstermesi, göz kapağı seğirmesi.


erythroblastosis fetalis : n. Anne kanı ile fetal kan arasında Rh uyuşmazlığı nedeniyle yeni doğan çocukta ortaya çıkan patolojik durum.


felon : n. Tırnak altında veya yakınında olan ufak yara, dolama.


hircismus : n. Koltuk altlarından gelen tiksindirici koku.


horizontal : a. Ufki, yatay, horizontal, horizontalis.


hypophrenium : n. Diyafram ile enine kolon arasında bulunan boşluk.


iliolumbar : a. İlyum ve el bölgelerine ait, ilyolomber.


laparomyositis : n. Karın kaslarının iltihabı.


lobulated : a. Loplu, loplardan müteşekkil.


medicosocial : a. Hem tıbba, hem de sosyolojiye ait olan, her iki bilim dalını da ilgilendiren.


omphalorrhagia : n. Göbek kanaması, omfaloraji.


pachyhemia : n. Kanın koyukıvamda oluşu.


paroxysm : n. Hastalık belritilerinni birdenibre artması, paroksizm.


pelvirectal : a. Pelvis ve rektum'la ilgili.


phaged(a)ena : n. 1. İlerleyen (yayılan) ülser; 2. Gangren.


porphin : n. Porfirin'in esasını oluşturan dört pirol halkasından meydana gelmiş molekül, porfin.


semiflexion : n. Yarı fleksiyon hali.


sentimentalist : n.Hislerinin etkisiyle hareket eden kimse, duygusal kişi.