Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ferrum nedir?

ferrum : n. biochem. Demir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brutalization : n. Hayvanca arzu, duygu ve davranışlar gösterme, kabalaşma, vahşileşme, hayvanlaşma.


cariogenic : a. Çürük oluşmasına sebep olan, çürütücü.


contract : v. a) Birbirine doğur çekmek, kısaltmak, boyutlarını küçültmek, b) Bulaşma veya enfeksiyon yoluyla ele geçirmek.


desquamation : n. Derinin epitelyal elemanlarının iri ve ufak parçalar halinde dökülmesi, deri soyulması, pul pul dökülme.


dichromophilic : a. Asit ve bazik boyalarla boyanan.


enterostasis : n. Barsak stazı.


eutocia : n. normal doğum, herhangi bir komplikasyon göstermeyen tabii doğum.


gametogenesis : n. Gametlerin oluşu, gametojenez.


tentorial : a. Tentorium'la ilgili.


keratic : a. 1. Korneaya ait; 2. Boynuza ait, boynuzsu.


lip(o) : pref.Yağ.


neostomy : n. Ameliyatla organa açılan yeni ağız oluşturma, neostomi


nephrorhaphy : n. Böbreğin dikilmesi.


occupational : a. Meslekle ilgili, mesleğe bağlı.


ophryosis : n. Kaş spazmı.


opisthotonos : n. Vücudun gerici kaslarının kasılması sonucu gövdenin yay biçimini alarak yere baş ve topuklarla dayanması.


ovary : n.Yumurtalık, over, ovarium.


parenteral : a. Barsakların ilgisi olmadan, mesela derialtı, adaleiçi veya damariçi yolla, parenteral.


parasacral : a. Sakrum yakınında, sakrum'a komşu, sakrum'a bitişik.


pericardiocentesis : n. Perikardı delme ve boşluğundaki sıvı emme ameliyesi, perikardiyosentez.