Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ferrum nedir?

ferrum : n. biochem. Demir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callisection : n. Araştırma amacıyla deney hayvanlarını kesme veya üzerlerinde ameliyat yapma.


cavernoscope : n. Herhangi bir vücut veya organ boşluğunu gözle muayene için kullanılan alet.


cyclodiathermy : n. Corpus ciliare'nin diatermi ile ortadan kaldırılması,


cystoid : a. Mesanemsi: Kist gibi, sistoid


dentimeter : n.Dişleri ölçmeye mahsus alet.


extinction : n. 1. Ortadan kaldırma, yok etme, imha etme; 2. Ortadan kalkma, yok olma, imha olma; 3. Şartlı refleks'in kendisiin yaratan faktörün yetersizliği nedeniyle kayboluşu.


hepatopleural : a. Karaciğer ve plevraya ait.


interaction : n. Birbirine tesir etme, iki ayrı şeyin birbirini etkilemesi.


grinders : n. pl. Azı dişleri ,molar dişler.


hip : n. Kalça.


hypercausia : n. İşitme yeteneğinin anormal şekilde artması, hiperakuzi.


kyphos : n. Kambur.


microaerophile : n.Normal yaşamı için çok az okisjene ihtiyaç gösterenbakteri.


nasocope : n. Burun boşluklarını muayenede kullanılan, spekulum şeklinde alet, nazoskop.


nursing : n. 1. Hemşire tarafından hasta bakımı, hemşirelik; 2. Emzirme, meme verme.


orthophoria : n. Organların (özellikle gözlerin) normal ve birbirleriyle dengeli çalışacak şekilde yerleşmesi.


pathogenetic : a. 1. Patogenez'le ilgili; 2. Hastalık meydanag etiren, patojenik.


permanganate : n. biochem. Permanganik asidin tuzu, permanganat.


podium : n. Ayak (özellikle memeli hayvanların).


presbycusis : n. Yaşlılığa bağlı olarak işitme gücünün azalması.