Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

fenestrate nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

fenestrate : v. Dlik açmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cauterization : n. 1. Dağlama; 2. Hareket, elektrik veya kimyasal maddelerle dokuları yakma.


ceptor : n. 1. Dış uyarıyı alan hassas sinir ucu, özellikle sinirsel uyarının çevreden merkeze iletimi esnasında uyarıyı komşu nörondan alan sinir hücresi uzantısı; 2. Enfeksiyon etkenine karşı gelişen ve onunla birleşme yeteneğine sahip bağışıklık cisimciği, antikor.


changeable : a. Bir kararda durmayan, değişebilir, değişken.


collapse : n.&v. 1. Kolaps, collapsus: Periferik damarların genişleyip muhitle kanın toplanması ile hasıl olan ağır bir tablo, vücutta bütün kuvvetlerin birdenbire kesilmesi; 2. Dimağın kansız kalması; 3. Çökmek, birdenbire düşmek.


corticospinal : a. Beyin korteksi ve omuriliğe ait.


ostosternal : a. Kaburgalara ve sternuma ait.


decubitus : n. Hem yatış vaziyeti, hem de derinin nekroze olup yara halini alması.


dilution : n. 1. Su ilavesiyle bir eriyiğin yoğunluğunu azaltam, sulandırma; 2. Sulandırılmış eriyik.


dismemberment : n. Kolun veya bacağın kesilip çıkarılması.


gallstone : n. Sarfa taşı.


submandibular : a. Altçene altında bulunan, mandibulaaltı.


homeopath : n. Homeopati yoluyla tedavi yapan hekim.


hypermetaplasia : n. Aşırı metaplazi.


marantology : n. Kronik hastalık gösteren ileri derecede yaşlı kimselerin bakım ve tedavilerini konu alan tıp dalı, marantoloji.


nares : n. Burun delikleri.


nostrils : n. Burun delikleri.


paralyzer : n. See: Paralyser.


pentazocine : n. Şiddetli ağrıların giderilmesinde kullanılan bir ilaç.


peritoneotomy : n. Periton ameliyatı.


phytology : n. Bitkileri konu alan bilimdalı, bitki bilimi, botanik.