Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

fenestra nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

fenestra : n. (pl. fenestrae). Pencere, pencere şeklinde delik.

fenestra ovalis : Orta kulağın iç duvarındaki oval (beyzi) delik.


fenestra rotunda : Orta kulağın iç duvarındaki yuvarlak delik.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleeding : n. Kanama, hemonaji.


bronchorrhea : n. Bronş mukozasından aşırı salgı çıkması, ifrat derecede bronşiyal akıntı.


carburet : v. biochem. Karbon ile birleştirmek veya doldurmak.


cataractous : a. 1. Katarakt'li ilgili; 2. Katarakt tabiatında; 3. Katarakt gösteren, kataraktlı.


dyslalia : n. Kelimelerin telaffuzunda bozukluk.


esthesiomania : n. His e idrak bozukluklarının eşlik ettiği akıl hastalığı.


heterocyclic : n. Halkasında karbon atomundan başka atom bulunan nesneler (pirol gibi), heterosiklik.


keratectomy : n. Korneanın bir parçasının ameliyatla çıkarılması, keratektomi.


logospasm : n. Kelimelerin telaffuzu esnasında tutukluk gösterme, kelimeleri kesik telaffuzla belirgin konuşma bozukluğu, bir çeşit kekemelik.


mefenamic acid : n. Sulphinpyrazone'un ürokozürik etkisi ile çelişmeyen, bu nedenle de gut hastalığında kullanılabilen bir analjezik.


mentoposterior : n. Yüzle gelişte, fetusun çene kısmının arkaya doğru bir durum alması.


mesocolon : n. Kolon mezosu.


microsomia : n. Vücudun anormal kısalığı, cücelik, bodurluk, mikrosomi.


mouse : n. Fare.


nephrolysis : n. 1. Nefroliz; Böbrek parankimasının erimesi; 2. Böbreğin komşu dokulara olan yapışıkılklarından kurtarılması.


orthoptics : n. Görme eksenlerinin düzeltilmesi bilimi.


ovulatory : a. Ovülasyona ait.


pancreatic : a. 1. Pankreas'la ilgili; 2. Pankreas'taki hastalığın sebep olduğu, pankreas'taki bozukluğa bağlı.


phospholipidemia : n. Kanda fosfolipid artışı.


polyphrasia : n. Marazi çok ve çabuk konuşma hali, polifrazi.